Андрей Смирнов
Время чтения: ~22 мин.
Просмотров: 0

Kırık Sonrası Hareket Kısıtlılığı Tedavisi FZT. ŞÜKRÜ ER1:43

Dirsek eklemi:

 • Elin boşlukta pozisyonlanması,
 • Önkol hareketleri için destek sağlanması,
 • Gerektiğinde vücudun taşınması.

image

ANATOMİ

Dirsek Kasları:

 • Fleksörler: Biceps, Brakialis, Brakioradialis
 • Ekstensörler: Triceps
 • Supinatörler: Biceps,Supinatör kas
 • Pronatörler: Pronatör teres ve quadratus.

Fleksör grup kaslar:

 • M. Fleksör karpi ulnaris,
 • M. Fleksör karpi radialis,
 • M. Palmaris longus,
 • M. Fleksör digitorum.

Ekstensör grup kaslar:

 • Ekstensör karpi radialis longus ve brevis,
 • Ekstensör karpi ulnaris,
 • Ekstensör digitorum communis,
 • Ekstensör indicis proprius.

Dirsek ağrısı nedenleri:

 • Yumuşak Doku Lezyonları: (Tendinitler Ve Bursitler) Lateral epikondilit,  medial epikondilit,  biceps – triceps ve brakialis tendiniti, olekranon bursiti
 • Tuzak Nöropatileri: Ulnar sinir sıkışması ( kubital tünel sendromu, radial sinir sıkışması (posterior interosseöz sinir sendromu), median sinir sıkışması (pronator teres sendromu)
 • İnflamatuvar Romatizmal Hastalıklar: Romatoid artrit, seronegatif artritler, ARA
 • SistTuzak Nöropatileri: Ulnar sinir sıkışması (kubital tünel sendromu), radial sinir sıkışması (posterior interosseöz sinir sendromu), median sinir sıkışması (pronator teres sendromu)
 • İnflamatuvar Romatizmal Hastalıklar: Romatoid artrit, seronegatif artritler, ARA
 • Kemik Hastalıklar: Gut
 • Dirsek Enfeksiyonları
 • Dirsek Tümörleri
 • Yansıyan Ağrılar: Servikal disk hernisi, torasik outlet sendromu

Lateral epikondilit:

 • 1973 yılında tanımlanmıştır.
 • 40-60 yaş en sık
 • %1-3 rastlanmakta
 • Etiyolojide en sık tekrarlayan mikrotravmalar, lokal enjeksiyonlar, yaşlanma düşünülmektedir.

Semptomlar

 • Dirsek dış yanında, lateral epikondile uyan bölgede ağrı mevcuttur.
 • Dirence karşı el bileği ve parmak ekstensiyonu, zorlu radial deviasyonda ağrı artar
 • Bölge palpasyonla hassastır.
 • Sıklıkla önkola ve omuza yayılabilir.
 • Dirsek hareketlerinden bağımsızdır ve dirsekte belirgin hareket kısıtlılığı yoktur.

Patogenez

 • Küçük yırtıklar,
 • Enflamatuvar reaksiyon ve ödem,
 • Artmış damarlanma ve granülasyon dokusu gelişimi,
 • Tendonda yetersizlik.

Lateral epikondilit;

 • Elbileğinin kıvrılmasıyla aynı anda gerçekleşen ön kol rotasyonu
 • Ön kolun supinasyon ve pronasyonuyla birlikte gerçekleştirilen güçlü kavramalar
 • Ani atma hareketleri
 • Objelere elle vurma hareketleri

image

Tanı

 • Anamnez
 • Fizik muayene
 • Direkt grafi, EMG

Fizik muayene

Ayırıcı tanı

 • Radial kollateral ligaman lezyonu
 • Olekranon bursiti
 • Radial tünel sendromu
 • Servikal radikülopati
 • El bileği ekstansör kas zorlanması

Tedavi

 • İstirahat
 • Bandaj, atel
 • Medikal tedavi
 • Fizik tedavi
 • Enjeksiyon
 • Egzersiz
 • Cerrahi

Niçin egzersiz?

 • Objelere uzanma ve kavramada güçlük
 • Ağrı, tutukluk veya yetersiz dirsek, el bileği hareketleri
 • Ön kol kaslarında gerginlik
 • Ön kolda fonksiyonel güç yetersizliği

Egzersiz

 • Elbileği ekstansörlerinin gerilmesi
 • Elbileği fleksörlerinin gerilmesi
 • Elbileği ekstansörlerinin güçlendirilmesi
 • Elbileği fleksörlerinin güçlendirilmesi
 • Elbileği deviatörlerinin güçlendirilmesi
 • Önkol pronatör ve supinatörlerinin güçlendirilmesi

Cerrahi endikasyonlar

 • Birkaç ay boyunca denenen tüm konservatif yöntemler başarısız kalmışsa ve ağrı aktiviteleri engellemeye devam ediyorsa cerrahi girişim endikasyonu doğar.
 • Cerrahi girişim düşünülmeden önce birkaç lokal steroid enjeksiyonunun denenmiş olması uygundur.
 • Genel olarak, cerrahi girişim tüm diğer tedaviler başarısız kaldığında ve ağrı şiddetli ve aktiviteleri (fonksiyonları) kısıtlıyor olduğunda düşünülmelidir.
 • 3-4 cm.’lik küçük bir insizyon yapılır ve bozulmuş tendon düzeltilerek kesilir. Ortaya çıkan defekt birbirine dikilir ve iyileşmeye bırakılır.
 • Tendonun bir kısmı kemikten serbestlenir ve sonra tekrar kemiğe bağlanır.

Medial epikondilit (Golfçü dirseği)

 • El bileği fleksör ve pronatörlerinin dirsekte medial epikondile yapışma yerinde oluşan tendoperiostittir.
 • Lateral epikondilitten 15 kat az görülür.
 • Hafif seyirlidir.
 • Nedeni çoğunlukla tekrarlayan zorlamalar ve mikrotravmalardır.

Medial epikondilit

 • Kar küreme
 • Bahçe işleri
 • Yüzmede kulaç-hızlanma fazı
 • Golf oynama

Semptomlar

 • Dirseğin medialinde önkol fleksör yüzüne yayılan ağrı.
 • Medial epikondilde palpasyonla ağrı
 • Elbileğinin dirence karşı fleksiyonunda ağrı
 • Elbileğinin dirence karşı pronasyonunda ağrı
 • Kavrama gücünde zayıflama

Tanı

 • Anamnez
 • Fizik muayene

Tedavi

 • Enjeksiyon sırasında ulnar sinir komşuluğuna dikkat…

OLEKRANON BURSİTİ:

Etiyoloji

 • Tekrarlayan eksternal travmalar,
 • İnfeksiyonlar,
 • Gut ve pseudogut,
 • Romatoid artrit.

Semptomlar

 • Şişlik
 • Ağrı
 • Isı artışı
 • Hassasiyet
 • Hareket kısıtlılığı

Tanı

 • Anamnez
 • Fizik muayene

TENDİNİTLER:

 • Biceps tendiniti
 • Triceps tendiniti
 • Brakialis tendiniti

ULNAR SİNİR SIKIŞMASI ( Kubital Tünel Sendromu ):

 • Medial epikondil – Olekranon arasında,
 • Aşırı fleksiyon, uygunsuz dirsek pozisyonu, kronik travmalar, kallus ve nedbe dokusu, dejeneratif değişiklikler, diabet, alkolizm, maligniteler sonucu gelişir.

Klinik

 • 4.  ve 5. parmakta uyuşma ve karıncalanma,
 • Dirsek mediali ve önkol ulnar yüzünde ağrı,
 • Hipotenar ve interosseöz kaslarda güçsüzlük ve atrofi,
 • Elde pençeleşme.

Tanı

 • Fizik muayene (Tinnel testi)
 • Palpasyonla ulnar sinir kalınlaşmış olarak hissedilir,
 • Direkt grafiler,
 • EMG

Evreleme (Mc Gower evrelemesi):

Grade 1: Parestezi ve minimal hipoestezi, Grade 2: Belirgin hipoestezi ile birlikte interosseöz kaslarda güçsüzlük, Grade 3: İnterosseöz, hipotenar kaslarda ve başparmak adduktörlerinde belirgin atrofi, elde pençeleşme.

Tedavi

 • Aktivite modifikasyonu
 • Medikal tedavi
 • Fizik tedavi
 • Cerrahi

RADİAL SİNİR SIKIŞMASI (Posterior interosseöz sinir sendromu):

 • Supinatör kasın derin ve yüzeyel başları arasında (Frohse kemeri)
 • Dirsek tam ekstensiyonda iken yük taşıma ve zorlu supinasyon – pronasyon hareketleri sonrası görülür.
 • Kliniği lateral epikondilite çok benzer ilave kavrama sırasında güçsüzlük olabilir.
 • Kesin tanı EMG.
 • Konservatif tedavi genellikle yeterlidir.

MEDİAN SİNİR SIKIŞMASI ( Pronator teres sendromu ):

 • Median sinir trasesine uyan bölgelerde hipoestezi ve paresteziler, önkolda diffüz ağrı, önkol pronasyonunda güçsüzlük,
 • Dirençli pronasyon ve el bileği fleksiyonunda ağrı artar,
 • Tinnel testi pozitiftir,
 • KTS ve servikal radikülopatiler ile karışır

Tedavi konservatiftir, gerekirse cerrahi dekompresyon yapılır.

Tenisçi dirseği (Lateral epikondilit) yaygın olarak dirseğin dış yanında ağrıya neden olan bir yaralanmadır.İsmine rağmen bu durum sadece tenisçilerde değil aynı zamanda diğer spor,ağır kaldıran ve sık yapılan bazı aktiviteler yapanlarda da görülür.Dirsek etrafındaki kaslara tekrarlayıcı hareket yaptırma sonucu gelişir. Ağrılar sonucu kesin tanı koymak çok önemlidir.Ağrıların uzun süre devam etmesi ve kronik hale gelmesinden sonra tedavi çok zahmetli hale gelir. Tenisçi dirseği aniden gelişebileceği kademeli olarak ilerleyerek(kronik) oluşabilir.

TENİSÇİ DİRSEĞİ BELİRTİLERİ

Temel belirti dirseği belirtisi dirseğin dış kenarının 1-2 cm altında ağrı olmasıdır.Buna ek olarak ön kol ve bilek çevresindeki kaslarda güçsüzlük olabilir.

 • Biriyle el sıkışırken,
 • Kapı kolunu açarken
 • Bir eşya taşırken veya makas kullanırken
 • Birşeyi sıkarken zorluk yaşayabilir ve ağrı hissedilir.Genellikle aşağıdaki resimde kırmızı alanlarda ağrı hissedilir.

TENİSÇİ DİRSEĞİ NEDİR ? TENİSÇİ DİRSEĞİ NASIL OLUŞUR ?

Tenisçi dirseğinin en yaygın nedeni aşırı kullanım ve zorlamadır.Extansor carpi radialis brevis kasının humerus’a yapışma kavşağında tendonun zorlanması ağrı reseptörlerini bölgede yoğunlaştırır ve ağrı bölgesine dokunma ile hassasiyet fazlalaşır. Akut tenisçi dirseği: aktivite sonrası gelişir.Örneğin teniste ters el vuruşu sonrası veya  sık yapılan dirseği bükülü pozisyondan tamamen açma şeklinde(dirsek flexionundan dirsek extansiyonuna)Önkolun arka yüzeyindeki bilek extansörlerine aşırı yükleme tendonda mikrotravmalara sebep olur.Travma sonucu tendonda iltihaplanma ve ağrı oluşur. Kronik tenisçi dirseği:Gün veya haftalar içinde yapılan aktivite ve egzersiz  sonucu yavaş yavaş gelişir.Örneğin  ev taşırken ağır kutuların taşınması sonucu ağrı kısa süreli olabilir.Bu esnadaki yaralanma sinsi olarak ilerleyerek iltihap ilerlerdiğinde şiddetli ve geçmeyen ağrılara neden olur. Tıbbi olarak lateral epikondilit bilinen yaralanmanın sonundaki itis eki kronik durumda bir yanılgıya sebep olabilir.’itis’ genelde inflamutuar yaralanmalara verilsede kronik lateral epikondilitte inflamutuar süreç tamamlanmış olmasına rağmen itis eki alır.

Tenisçi dirseği nedenleri ve tenisçi dirseği sakatlığının önlenmesi  için tıklayınız.

TENİSÇİ DİRSEĞİ TESTLERİ

Tenisçi dirseği nasıl anlaşılır ?

Aşağıdaki tenisçi dirseği testlerinden herhangi birini 30 saniyede yaparak tenisçi dirseği olup olmadığınızı anlayabilirsiniz.

Cozen’s Testi : Cozen testi hastanın önkolu pronasyona ve el bileği radial deviasyona alınarak yumruk yaptırılır.Hasta bileğini yukarı kaldırıken(bilek extansiyonu) direnç verilir.Bu esnada dirsek dış yanında sert,keskin bir ağrı hissediliyorsa tenisçi dirseğinden şüphelenilir.

Chair Sign Testi :Aşağıdaki videodaki gibi sandalyeye oturulurarak destekler videodaki gibi kavranır.Bu pozisyonda oturmadan kalkarken dirsekte yayılımcı ağrıların oluşması tenisçi dirseği hastalığını doğrular.

Mill’s Testi : Hastanın önkolu nazikçe pronasyona ve el bileğide pronasyon ve flexiona getirilir.Dirsek dışında ve önkola yayılan ağrı tenisçi dirseği testini doğrular.

 TENİSÇİ DİRSEĞİ AĞRISI NASIL GEÇER ? 

Tenisçi dirseği ağrısının şiddetli olduğu dönemde ağrı bölgesine günde en az 3 defa 15 dakikalık buz uygulaması yapılmaldır.Mümkün olduğu kadar dirsekte ağrıyı şiddetlendirecek aktiviteler ve günlük işler yapılmamalıdır.Tenisçi dirseği bandajı veya tenisçi dirseği bantlaması tenisçi dirseği ağrısının hafiflemesini sağlar.Ön kol bölgesine nazik masaj ağrıların hafiflemesini sağlar.

Tenisçi dirseği bantlaması,masajı ve diğer uygulamalar için tıklayın

TENİSÇİ DİRSEĞİ TEDAVİSİ

Tenisçi dirseği tedavisi semptomları,ağrıyı ve inflamasyonu azaltmak için istirahat,soğuk ve tenisçi dirseği buz tedavisini  içerir.Daha sonra ağrı sınırları içerisinde yüklemeler,özel egzersizler ve sağlam extremite(kol) ile eşit duruma gelmesi için yüklemeler arttırılır. Erken dönemde tenisçi dirseği braceler’i önkolu destekleyerek ağrının azaltılmasını ve tendon üzerindeki yükü azaltarak iyileşmeye yardımcı olur . Doktor kontolünde Ibuprofen gibi ilaçların kullanıması ve sporcu masajları dirsek ağrısının azalmasına yardımcıdır. Ek olarak akupunktur,injeksiyonlar(prp,cortikosteroidler)botox’da tenisçi dirseğinde reçete edilir.

Tenişçi dirseğini kendi kendine tedavi etmek,kullanılan ve reçete edilen tedavilerin etkinlikleri ve daha fazlası için tıklayınız….

TENİSÇİ DİRSEĞİ EGZERSİZLER ve REHABİLİTASYON PROGRAMI

Tenisçi dirseği rehabilitasyon programı temel olarak germe ve kuvvetlendirme egzersizleri üzerine kuruludur. Ağrının müsade ettiği  derecede en kısa zamanda egzersizlere başlanmalıdır ve tamamen eski sağlığa kavuşuncaya kadar devam edilmelidir. Bilek extansörlerini germe ve kuvvetlendirme egzersizleri tendon aracılığla kasa geri yükleme ve ağrı reseptörlerinin bölgeden uzaklaşmasını sağlamak için çok önemlidir. Statik egzersiz olarakda bilinen izometrik egzersizleri bilekte hareket oluşturmadan ilk yapılması gerekli egzersizdir tabiki ağrı ve akut inflamasyon geçtikten sonra.

Detaylı tenisçi dirseği egzersizleri ve tenisçi dirseğini kendi kendinize tedavi etmek için tıklayınız.

Tenisçi Dirseği ile ilgili sık sorulan sorular için tıklayın

Tenisçi Dirseği egzersizleri için tıklayın

Çocuklar yüksek fiziksel aktivite nedeniyle sık sık düşerler. Özellikle kol düzken el üzerine düşme sıklıkla dirsek kırığı ile sonlanır. Bu kırıklar tüm çocuk kırıklarının % 10 unu oluşturur.

Düşme sonucu çocuğunuzun dirseğimde bir problemle karşılaştıysanız zaman geçirmeden doktora başvurunuz. Doktorunuz öncelikle bir damar ve sinir hasarı olup olmadığına bakacaktır. Sonra röntgen incelemesi yapılır. Bazen her iki dirseğin karşılaştırmalı röntgeni gerekebilir.

Tedavi kırığın yerine ve derecesine göre değişir. Kaymamış veya bazı çok az kaymış kırıklarda 3-5 hafta tam veya yarım alçı uygulaması yeterli olabilir. Bu süre içinde zaman zaman kontrol röntgenleri ile kırığın kayıp kaymadığının kontrolü gerekebilir.

Kırık kaymışsa onu yerleştirmek gerekir. Bazen yerleştirme işlemi cerrahiye gerek kalmadan elle yapılabilir. Bu işlemin genel anestezi altında yapılması idealdir. Ancak kaymış dirsek kırıklarının çoğu cerrahi gerektirir. Bazı tip kırıklarda elle düzeltmeye çalışmak sakıncalı olduğundan doktorunuz direkt cerrahi önerecektir. İyi bir cerrahi sonunda dirsek tamamen normale döner.

Çocuklarda Dirsek Kırıkları

Çocuklar enerjilerini atmak için yetişkinlere oranla daha hareketli bir yapıya sahip. Korkusuz ve bilinçsizce atlayıp zıplamaları, arkadaşları ile oynarken meydana gelen kazalar çocuklarda kırık çıkıklara yol açabiliyor. Özellikle evde eşyalar üzerinde zıplarken, okulda koştururken, bisiklet sürerken kol üzerine düşen çocuklarda düşmenin şiddetine bağlı olarak dirsek etrafında kırılmaya sebep olabiliyor. Çocuklarda kırıkların önemli bir bölümü dirsek kırıklarından oluşuyor.

Dirsek kırıklarının şikayetleri kırığın yerine göre değişir. En belirgin şikayet dirsek ve çevresinde ani ve dayanılmayacak derecede ağrıdır. Dirsek kırılması ile birlikte sinir yaralanması söz konusu ise ellerde karıncalanma ve hissizlik yaşanabilir. Ayrıca dirsekte güçsüzlük, şişme, morarma, hareket ettirememe yaşanır.

Dirsek kırıklarının tanısı için öncelikle görüntüleme yöntemleri kullanılmalıdır. Hekim kontrolü sonrası çekilecek röntgen bir ortopedi ve travmatoloji uzmanı tarafından incelenmelidir.

Dirsekte deplasman yoksa veya çok küçük ise alçı ya da atel uygulanabilir. Alçı veya atel sonrasında doktor tarafından bir ay kadar takip edilmelidir. Kırık deplase, sakatlık oluşmuş ise cerrahi tedavi ve sonrasında fizik tedavi uygulanır.

Çocukların Elastik Kemik Yapısı Sebebiyle Dirsek Kırıkları Farkedilmeyebilir

Okulların başlamasıyla birlikte çocukların arkadaşlarıyla oyunları, fiziksel aktiviteleri, spor aktiviteleri arttı. Oyun oynarken veya spor yaparken çocukluğun verdiği dikkatsiz yaklaşım ile kazalarda da artış yaşanmaya başlandı. Özellikle düşmelerden dolayı oluşan dirsek ve kol kırıkları şikayetleri en sık görülen şikayetlerden.

Çocukların kemikleri gelişim evrelerinde olmaları sebebiyle elastik bir yapıya sahip ve düşme, çarpma sonucu oluşabilecek kırık hem çocuk hem de ailesi tarafından fark edilmeyebilir ve ilk etapta basit bir yaralanma olarak düşünülebilir. Kırıklarda en belirgin şikayetler ani ağrı, hassasiyet, şişme, bazı hareketler yapılırken zorlanmadır ve bu gibi durumlarda aile uzman bir hekime başvurmalıdır.

Dirsek Kırıkları Tedavi Edilmemesi Durumunda Gelişimsel Bozukluklara Meydana Gelebilir

Çocuklarda kırıklar yetişkinlere göre çok kısa sürede iyileşir. Fark edilmeyen ve tedavi edilmeyen kırıklar sonucu şekilsel bozukluklar, dönüklük, kısalık meydana gelebilir. Çocuklar şikayetlerini açıkça ifade edemediği için veya çocukların kemik yapısı sebebiyle kırıklar tespit edilemeyebilir. Düşme veya çarpma sonrasında çocuk ağrı ve şişlik var ise kırık olabileceği göz önünde bulundurularak atele alınmalı ve sonrasında muayene ve radyografilerle takibi yapılmalıdır.

Dirsek kırıkları, dirsek üstü kırıkları, dirsek makarası kırıkları, dirsek çıkıntısı kırıkları, büyüme plağı kırıkları, ön kol kırıkları olarak beşe ayrılır. Dirsek üstü kırığı sinir hasarına ve dolaşım bozukluğa sebep olacağı için en ciddi olanıdır. Dirsek makarası kırıklarında üst kol kemiğinin dirsek eklemini oluşturan makaranın bir parçası kırılmıştır ve tedavi edilmemesi durumunda büyüme plağı zedelenerek ilerleyen yaşlarda dirsek eğrilikleri ile sonuçlanabilir. Büyüme plağı kırıkları doğru tedavi edilmemesi dirseğin büyümesinin bozulması, asimetrik olması gibi daha büyük problemlere yol açabilir.

Kırık Yapısına Göre Tedavi Planlanır

Düşme, çarpma gibi travmalar sonrasında ani ağrı, şişme şikayeti yaşayan çocuğun uzman bir hekim tarafından kontrol edilmesi doğru olacaktır. Hekim muayene sonrası radyografik tetkikler isteyecek ve değerlendirme yapacaktır. Değerlendirme sonrasında kırığın tipine ve yerine göre tam veya yarım alçı yapılabileceği gibi kırığın kaymış olması durumunda cerrahi tedaviyi uygun görecektir.

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd”>  Font Büyüt   Sıfırla   Font Küçüt  image image

El bileği 8 adet küçük kemik ve önkoldaki iki kemiğin eklemleşmesinden oluşmuş bir yapıdır. El bileği kemikleri birbirlerine sıkı bağlar ile bağlanır. Bu yapı el bileğinin her yöne rahatça hareket etmesini sağlar El bileği kırıkları genelde kol açık iken el üzerine düşme sonrası oluşur. Trafik kazaları, yüksekten düşme gibi yüksek enerjili travmalar nedeni ile kırıklar oluşabilir. Yaşlılarda oluşan osteoporoz kemiklerin incelmesine ve daha kırılgan hale gelmesine yol açar. Yaşlı osteoporotik hastalarda daha basit travmalar ile el bileği kırığı oluşabilir. El bileğinin en çok kırılan kemiği radius denen önkol kemiğidir. Kırık oluştuğu zaman el bileğinde ağrı, şişlik, şekil bozukluğu oluşur. (Şekil 1)

Bazen kırık oynamamış şekilde, bazen kemik uçları birbirinden tamamen ayrılmış şekilde olabilir. Bazen kırık çok parçalı ve tamamen yerinden kaymış şekilde olabilir. Tedavi kırık tipine göre değişkenlik gösterir. İlk yapılacak şey el bileğinin sabit bir cisim (karton, tahta vb) üzerine konulup daha fazla oynamasının önlenmesidir. Radyolojik inceleme sonrası kırık saptanır. Gereğinde BT (bilgisayarlı tomografi) incelemesi yapılır. BT incelemesi ile 3 boyutlu olarak kırık parçalarının tespiti yapılabilir. Eklem yüzüne ait kırıklar daha sonraki tedavinin ve gelecekteki sonucun değerlendirilmesi açısından önemlidir. Ağrının izin verdiği ölçüde duyu ve hareket muayenesi yapılmalıdır. Eğer kırık parçalarından bir kısmı cilt dışına çıkmış ise(açık kırık) enfeksiyon riski artar. Kırık tedavisi tamamlansa bile bu tip kırıkları olanlara bir süre hastanede yatırılarak antibiyotik tedavisi verilmelidir.

 • Kırık düzeltilmesi sonrası dışarıdan skopi kontrolünde pin ile tespiti ve alçı image
 • Kırık her iki tarafına konan pinlerin üzerine dışarıdan yerleştirilen materyaller (eksternal fiksatör)  ile tespit
 • Cerrahi olarak açılarak kırık parçalarının düzeltilmesi, sonrasında da plak ve vidalar yardımı ile tespiti yapılabilir. image

Eklem içi kırık tespit edilen bazı vakalarda eklem yüzünün değerlendirilmesi için artroskopi kullanılabilir. Özellikle kemik erimesi olan hastalarda ve çok parçalı kırıklarda vücudun başka yerlerinden alınan kemik parçaları(kemik grefti)  kırık hattına yerleştirilerek kırık stabilizasyonu arttırılır ve kaynaması hızlandırılabilir.

Kırık kaynamasını takiben alçı çıkarılır. Alçı çıkarıldıktan sonra hareket kısıtlılığı görülme olasılığı vardır. Fizyoterapi bu dönemde çok faydalıdır. El bileğini kullanma sırasında zorluk, ağrı, şişlik belli süre olur. Bu kişisel faktörlere bağlı değişkenlik gösterir. YOUTUBE VİDEOLARIMIZA AŞAĞIDAKİ LİNKDEN ULAŞABİLİRSİNİZ El bileği parçalı kırık nedeni ile opere edilen hastanın görüşleri El bileği kırıkları

ETİKETLER

El cerrahisi, El cerrahisi ve mikrocerrahi, El cerrahisi doktorları, El cerrahisi olan hastaneler, El cerrahisi nedir, El cerrahisi istanbul, Mikrocerrahi doktorları, el ve mikro cerrahi hastanesi, Karpal tünel, El bileğinde ağrı, El bileği kırıkları, El bileğinde kist, El bileği şişmesi, De quervain, El bileği sinir sıkışması, El sinir hastalıkları, Damar tıkanması, Damar hastalıkları, Parmak kopması, Ganglion, Kistik higroma, Tetik parmak, Kubital tünel, Dupuytren hastalığı, Skafoid kırığı, Kol felçleri, Doğumsal kol felçleri, El bileği artroskopisi, El bileği bağ kopması, Uzuv kopması, El yaralanmaları, Yapışık parmak, Tırnak batması, Elde kireçlenme, Tenisçi dirseği, tendon transferi, El kırıkları, Fazla parmak, Kienböck hastalığı, Kol uzatması, Sinir yaralanmaları, Çekiç parmak, Boksör kırığı, Tendon yaralanması, Kol yaralanmaları, Dirsek hastalıkları, El bileği tendon sıkışması

Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации