Андрей Смирнов
Время чтения: ~39 мин.
Просмотров: 0

Kemik Kanseri Tedavi Yöntemleri Nelerdir? Nasıl Teşhis Edilir?

    Yazının 1. bölümü: http://kanserle-dans.blogspot.com/2012/07/kemik-metastazlar-bolum-i.html      Doktorunuza sorabileceğiniz bazı sorularKemik ağrısı ve diğer semptomlar için ne gibi tedavi seçeneklerim var?Kemik kırılmasını engellemek için ne yapabilirim?Kemiğim kırılırsa ne olur?Hangi tedavileri öneriyorsunuz ve neden?Bu tedavilerin yan etkileri nedir ve azaltmak için neler yapabilirim?Tedavi günlük yaşantımı nasıl etkileyecek?Tedavi çeşitleri aşağıdaki bilgilere göre düzenlenir: ·Kanserin tipi (kanserin başladığı organ ya da birincil kanser)·Kanser hangi kemiklere yayılmış·Kırık ya da zayıflamış kemik var olup olmaması·Daha önce hangi tedavileri gördüğünüz·Genel sağlık durumunuzKemik metastazlarında genel hatlarıyla tedaviAna tümörden uzun zaman sonra ortaya çıkan, yavaş ilerleyen ve sadece bir bölgede bulunan metastazda yaşam beklentisi daha uzun olacaktır. Ayrıca, kemoterapi ve radyoterapiye duyarlı tümörlerde tedaviyle tümör kontrol altına alınabilir. Diğer durumlarda amaç hastanın ömrünü ve yaşam kalitesini iyileştirmek, ağrısız, hareketli ve başkalarının desteğine ihtiyaç duymayan bir yaşam sürmesini sağlamaktır. Buna palyatif tedavi denir.Eğer metastaz ağrıya yol açmıyorsa ve kırılma tehlikesi yoksa sadece gözlemleme ve ilaç tedavisi kullanılabilir. Eğer ağrı mevcutsa, kemikler hassaslaşmış ise ve kemikte yayılım sınırlıysa doktorunuz zarar gören bölgeye radyasyon önerebilir. Radyoterapi kanserli hücreleri öldürüp kemikleri tekrar güçlendirir.Metastaza bağlı kırıklar genellikle vücut ağırlığını taşıyan kalça bölgesinde olur. En etkili yöntem kırığı engellemeye yönelik olandır. Kemoterapi Kanserin ilk başladığı organa yönelik ilaç tedavisidir ve birçok metastatik kanserde ana tedavi olarak kullanılır. Örneğin kemiğe metastaz yapmış meme kanseri, meme kanserine özgü kemoterapi ajanlarıyla tedavi edilir. Pek çok vakada kemoterapi tümörü ufaltabilir ama tamamen yok etmeyebilir. Bazen, kemik iliğine zarardan dolayı, düşük kan değerlerine ve dolayısıyla enfeksiyon riskine, kolay morarma, kanama ve yorgunluğa yol açabilir. Hormon terapisi Meme ve prostat kanseri kemik metastazı tedavisinde en etkili yollardan biri bu kanseri tetikleyen hormonların (estrogen ve testesteron) üretimini durdurmaktır. Hormon tedavisinin yan etkileri ateş basması hissi, kan pıhtılaşması ve kilo alımıdır.Immunoterapi (biyoterapi)Bu metodla hastanın bağışıklık sistemi güçlendirilmeye çalışılır. Birçok metastatik kanser için kullanılmaktadır. Bu yöntemler, cytokinler, monoclonal antibodiler ve tümör aşılarıdır. Radyoaktif ilaçlarMetastaz, tüm vücuttaki kemiklerde yayılım gösterdiğinde, diğer dokulara harabiyet vermemek için radyoterapi uygulanamaz. Bu durumda alternatif radyoaktif ilaçlardır. Damardan ve kanserin metastaz yaptığı kemiklerin olduğu bölgeye uygulanırlar.  Kanserli hücreleri öldürerek ağrıyı azaltabilirler. Tek bir tedaviyle bile etkili olabilirler. Yan etkileri, beyaz kan hücreleri lökositleri ve trombositleri azaltıp enfeksiyon ve kanama riskini arttırmasıdır. Ayrıca  kendinizi iyi hissetmeye başlamadan kısa bir süre önce kötü hissedeceğiniz bir dönem olabilir.  BifosfanatlarBu ilaçlar osteoclast denilen kemik hücrelerini yavaşlatma yoluyla tedavi sağlar. Kemik ağrısını, yükselen kalsiyum değerlerini, kemik kırılma riskini azaltırlar. Metastatik kanserlerin kemikleri zayıflattığı ve incelttiği durumlarda etkili olurlar. Eğer kansere bağlı kemikleriniz kalınlaşıyorsa aynı şekilde etkili olmazlar. Bazen ağızdan alınırlar ancak çoğunlukla damar yolundan her 3, 4 haftada bir verilirler. En sık kullanılan tipleri zoledronic acid (Zometa®) ve pamidronate (Aredia®)tır.En fazla görülen yan etkisi yorgunluk, ateş, kusma, kansızlık, eklem ağrısıdır. Ender görülmekle birlikte çene kemiğine zarar verebilirler. Birçok doktor hastalara bu ilaçları kullanmadan önce dişlerini muayene ettirmesini öğütler. Bu ilaçları kullanıyorsanız ağız sağlığınıza azami özeni göstermeniz gerekir.  DenosumabDenosumab (Xgeva™) osteoclast’ı regüle eden RANK ligand proteinine yönelik bir tedavidir. Kemik metastazlı hastalarda kemik kırılmasını engeller ya da yavaşlatır. Bifosfanatların etkili oladığı durumlarda kullanılabilirler. Çoğunlukla damar yolundan her 3, 4 haftada bir verilirler, bulantı, diyare yorgunluk bazı yan etkileridir. Ayrıca az görülen bir yan etkisi çene kemiğine zarardır.Radyoterapi Eğer kanser bir ya da birkaç ufak noktaya yayılmışsa radyoterapi ağrı gibi semptomları gidermeye yardım eder. Ama eğer farklı kemiklerde bir çok metastaz var ise radyoaktif ilaçlar daha faydalı olabilir. Eğer kemik zayıflamış ve kırılabilir durumda ise radyoterapi yarar sağlamayabilir. Bunun yerine ameliyat seçenek olabilir. Eğer kemik henüz zayıflamadan radyoterapi görülürse kırılma önlenebilir. Doktorlar ışın miktarını ve kemikte kesin yerini belirler. Tedavi ağrısızdır her seans sadece birkaç dakika sürer. Tedavi planı 1, 2 seans ile 5-10 seans arasında değişebilir. Ablasyon tedavisi (RFA, radyoablasyon, cryoablasyon)Tümöre sokulan iğne yoluyla sıcak, soğuk ve kimyasallar verilmesine abasyon denir. Bu yöntem genellikle hasta anestezi altındayken yapılır. Tümör yok edildikten sonra kemik çimento yöntemiyle doldurulabilir. AmeliyatGenellikle belirtileri gidermeye yöneliktir. Örneğin kemiğin kırılmasını engellemek için ameliyatla kemiğe metal çivi konulabilir. Ya da ameliyat kırılan kemiği tedavi için uygulanabilir.  Metastatik tümörlerde omurilikte çökme ve felç riski varsa vakit geçirmeden çökmeyi engelleyecek cerrahi destek sağlanmalıdır. Bu, açık cerrahi yöntemleri ya da uygun olgularda kapalı tekniklerle, omurga içine kemik çimentosu doldurulmasıyla sağlanabilir. Kemik çimentosuBazı kişilerde yapışkan ya da kemik çimentosu kemiği güçlendirmeye yönelik kullanılır. Bu da ağrıyı durdurur. Uzun kemiklerde ve omurilikte daha çok kullanılır. Bazen diğer tedavilerle birlikte kullanılır.Ağrı kesicilerHangi tip ağrı kesici kullanılacağına doktorunuz kara verecektir. Genellikle non-steroid antienflamatuar etkili ilaçlar kullanilabilir. Bu ilaçların etki göstermediği durumlarda doktorunuz başka ilaçlar önerebilir. Morfin türevleri tablet ve enjeksiyon ya da deriye yapıştırılarak etki gösteren flasterler gibi. Stereotaktik radyocerrahi (SRS),Stereotaktik vücut radyasyon tedavisi Tümörün çevresindeki normal dokulara az, tümör dokusuna mümkün olan en fazla radyasyonu vererek yok olmasını sağlayan yeni bir tedavi teknolojisidir. Daha az seans, ve daha yüksek doz radyasyon içerir. Adında cerrahi geçse de gerçekte cerrahi tipi bir yöntem değildir. Pek çok doktor SBRT sistemlerinden bahsederken CyberKnife gibi marka isimlerini kullanır. Bu yöntemle kansersiz dokulara verilen zarar en aza indirgenir. Omurilik tümörlerinde yaygın kullanılır. Ağrısız ve operasyon gerektirmeyen bir tedavi yöntemidir.

image
Cyberknife

Klinik denemelerBu denemelerin listesi ve kabul kriterleri için: www.cancer.gov/clinicaltrials. Kaynak: http://www.blogger.com/goog_678030428 http://www.cancer.org/cancer/bonemetastasis/index http://www.blogger.com/goog_678030428 http://www.cancer.org/Cancer/BoneMetastasis/DetailedGuide/index.htm http://www.blogger.com/goog_678030428 http://www.cancersupportivecare.com/metastatic.html  

“Sarkom” terimi kemikler, kaslar, kıkırdak ve bağ dokulardan köken alabilen kötü huylu (malign) tümör anlamına gelir. Kemik kanseri ya kemik dokusunun kendisinden köken almaktadır veya vücudun başka bir yerinden kemiklere yayılmış olabilir. Bu makalede kemik kanserinin belirtileri ve türleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

imageKanser, anormal bir doku kütlesi veya hücrelerin kontrolsüz bölünmesinden kaynaklanan kötü huylu bir büyüme anlamına gelir. Anormal hücre çoğalması, hücre bölünmesi işlemini etkileyen genlerdeki mutasyonlar nedeniyle meydana gelebilir. Kanserli hücreler, hücrelerin büyümesi ve ölümünü kontrol eden doğal süreçlere yanıt vermezler. Bu hücreler büyüyüp bölündükçe normal sağlıklı hücrelerin yerini işgal etmeye başlarlar. Hatta metastaz yaparak vücudun başka bölümlerine, organlarına da sıçrayabilirler.

Kemiğin kendisinde başlayan kansere birincil (primer) kemik kanseri, vücudun başka bir yerinden kemiğe yayılan kansere ise metastatik kanser denilmektedir. Amerikan Kanser Derneği’ne göre, primer kemik kanserleri tüm kanserlerin % 0.2’den azını oluşturmaktadır. Birincil kemik kanserinin en yaygın türleri osteosarkom, kondrosarkom ve Ewing sarkomudur. Birincil kemik kanseri nadiren görülür iken, kemik metastazı nadir değildir. Kemiği etkileyen metastatik kanserlerin % 80’i prostat, meme, akciğer, böbrek veya tiroidi etkileyen kanserlerden kaynaklanmaktadır.

Kemik Kanserinin Belirtileri ve Nedenleri:

Kemik kanserinin kesin nedeni henüz tam olarak anlaşılmış olmamasına rağmen, radyoterapi sırasında radyasyona maruz kalma ya da genetik yatkınlığın tetikleyici faktörler olduğuna inanılmaktadır. İstatistikler bazı kemik kanseri türlerinin özellikle büyüme çağlarında iken ergen ve gençleri etkileyebildiğini, bazı türlerin ise genellikle erişkinleri etkilediğini göstermektedir. Geçmişte iyi huylu bir kemik tümörü teşhisi konan kişilerin “kondrosarkom” gelişme riski artabilmektedir. Kemik yapısında tahribat ve anormallikler ile karakterize bir tıbbi durum olan Paget hastalığının da kemik kanseri için bir risk faktörü olduğuna inanılmaktadır.

Kemik kanserinin belirtileri kanserin büyüme yeri ve boyutuna bağlı olarak değişebilir. Belirtilerin ileri aşamalarda daha şiddetli olması muhtemeldir. Burada kemik kanseri olan insanlar tarafından yaşanan belirti ve bulgulardan bazılarından bahsedeceğiz.

-Etkilenen kemikte ve etrafında ağrı en sık görülen belirtilerden biridir. Hastada başlangıçta özellikle geceleri donuk, aralıklı ağrı görülebilir ancak ağrı şiddeti zamanla kötüleşebilir. Eğer kanser bacakta ise hasta topallayabilir ve yürürken ağrı yaşayabilir.

-Etkilenen kemikte ağrının yanı sıra kanserli alanın etrafında şişlik ve hassasiyet de görülebilir. Genel olarak zaman içinde semptomların şiddetinde kademeli bir artış vardır.

-Bazen kemiği çevreleyen dokularda ya da kemiğin kendisinde bir şişlik ya da kitle görülebilir. Bu belirti yaygın olarak “fibrosarkom” ya da “malign fibröz histiyositom” (MFH) oluşur ancak kemik tümörlerinin diğer türlerinde de oluşabilir.

-Kanserli hücrelerin artışı kemikleri zayıflatabilir ve hastayı kemik kırıklarına ve kemik kaybına yatkın hale getirmektedir.

-Kemik kanserinin daha az yaygın olan belirtileri ise şunlardır:

Bu belirtiler genellikle kanserli büyüme vücudun diğer kısımlarına yayıldığında ortaya çıkar. Kemik yıkımına bağlı kemiklerden kana geçen kalsiyum artışı nedeniyle de bazı problemler ortaya çıkabilir. Kanda yüksek kalsiyum düzeyleri (hiperkalsemi) yorgunluk, kabızlık, iştahsızlık ve kemik ağrısı gibi semptomlara yol açabilir.

Kemik Kanseri Türleri:

Birincil kemik kanseri, en sık bacaklarda ve kollarda ortaya çıkar ancak aynı zamanda vücudun diğer kemiklerini de etkileyebilir. Birincil kemik kanserleri genellikle “sarkomlar” olarak adlandırılırlar ve bir kaç çeşitleri vardır. Her sarkom türü kemik dokusunun farklı bir türünü etkiler. Birincil kemik kanserinin en yaygın türleri kondrosarkom, Ewing sarkomu ve osteosarkomdur. Osteosarkom ve Ewing sarkomu çocuklar ve gençleri etkilerken, kondrosarkom sıklığı yetişkinlerde daha yüksektir.

-Osteosarkom:

Genellikle uyluk kemiği, kaval kemiği veya dirsekten omuza uzanan kemiği etkilemektedir ve kemik kanserlerinin en sık görülen tipidir. Osteosarkom görülme sıklığı çocuklar, ergenler veya genç erişkinlerde daha yüksektir. Osteosarkom genellikle yeni kemik dokusunun oluşturulduğu kemiklerin uç kısımlarında görülür. Kişide retinoblastom veya Li-Fraumeni sendromu varsa osteosarkom görülme riski artar. Erkekler kadınlara göre bu kanser türüne daha yatkındır. Osteosarkom belirtileri şunlardır;

-Kondrosarkom:

Birincil kemik kanserleri arasında ikinci en yaygın olanıdır. Bu kanser eklem çevresinde bulunan fibröz bağ doku kıkırdağı etkilemektedir. Bu da kemik ve kıkırdağın anormal büyümesi ile sonuçlanmaktadır. Kondrosarkom çoğunlukla erişkinleri etkiler. Ollier hastalığı, Maffucci sendromu ve osteokondromatozis gibi kıkırdağın iyi huylu hastalıkları bu kanserin gelişme riskini arttırmaktadır. Tüm kemiklerde gelişebilmesine rağmen en sık görüldüğü kemikler kalça kemikleri, göğüs kafesi, kürek kemikleri, kollar ve bacaklardır. Kondrosarkomun belirtileri şunlardır;

-Ewing sarkomu:

Osteosarkomdan sonra, Ewing sarkomu da 10-25 yaş grubu arası gençleri en çok etkileyen ikinci en yaygın kemik kanseridir. Genellikle geniş kemiklerin orta kısımlarını etkilemektedir. Genellikle uyluk, üst kol ve kalça kemiklerini etkilemektedir. Ayrıca kaburga kemiklerini de etkileyebilir. Ewing sarkomunun belirtileri şunlardır;

Kemik Kanserinde Evreleme ve Tanı Yöntemleri:

Kemik kanseri belirtileri zamanla gelişir. Kanser hücreleri hızla bölünür ve kemik dokularının derinlerine yayılır. Kanser daha sonra kemik dışındaki çevredeki alanlara da yayılabilir. Kanser lenf nodlarına ulaştığında, kolayca diğer organlara metastaz yapabilir. Kanserin evresi belirlenirken tümörün boyutu, yayılması ve derecesi değerlendirilir. Tümör hızla büyüyüp, bölündüğünde ve mikroskop altında genellikle anormal göründüğünde tümörün yüksek dereceli olduğu düşünülür. Kemik kanseri dört evreye ayrılır.

Belirli tanı ve görüntüleme testlerinin kemik kanserini teşhis etmek için yapılması gerekmektedir. Tanı testleri ve fizik muayene yapılmasının yanı sıra, hastanın tıbbi öyküsü ve aile öyküsü doktorları tarafından analiz edilmelidir. Röntgen, MR, bilgisayarlı tomografi, radyonüklid kemik sintigrafisi veya pozitron emisyon tomografisi gibi yöntemler kemik yapısında herhangi bir anormal değişiklikleri belirlemek için yapılabilir. Testler ile anormal büyüme varlığını tespit edilirse, bu kitlenin iyi huylu veya kötü huylu olup olmadığını belirlemek için biyopsi yapılır. Eğer kişide kemik kanseri belirlenirse kanserli hücreleri yok etmek ve hastanın yaşam kalitesini arttırmak için doktorlar tarafından kemoterapi, radyoterapi, hedefli terapi ve palyatif bakım gibi tedavi seçenekleri önerilir. Aynı zamanda kanserli dokunun çıkarılması için cerrahi de uygulanabilir.

Kemik kanserinin tedavisini etkileyen pek çok faktör vardır, bunlar arasından erken teşhis en önemlisidir. Bu nedenle kemik kanserlerinde sık görülen bazı belirtileri bilmek ve bunlara dikkat etmek hayatidir. Bu belirtiler başka kemik rahatsızlıkları sebebiyle de görülebilseler de bu belirtilere sahip kişilerin doğru tanı ve zamanında tedavi için tıbbi yardım almaları gerekmektedir. Kaynakça: http://www.buzzle.com/articles/bone-cancer-symptoms.html

Yazar:Tülay Arsoy

Kemik Kanseri Nedir?

Kemik kanseri vücuttaki herhangi bir kemikte başlayabilir, ancak çoğunlukla pelvis, kol ve bacaklardaki uzun kemikleri etkiler. Kemik kanserleri nadirdir ve tüm kanserlerin yüzde 1’inden daha azını oluşturur. Kanserli olmayan kemik tümörleri kanserli olanlardan çok daha yaygındır.

“Kemik kanseri” terimi, vücudun başka yerlerinde başlayan ve kemiğe (metastaz) yayılan kanserleri içermez. Bunun yerine, bu kanserler, kemiğe metastaz yapmış olan meme kanseri gibi başladığı yerde adlandırılır. 

Bazı kemik kanserleri öncelikle çocuklarda görülürken, bazıları çoğunlukla yetişkinleri etkiler.

Cerrahi operasyon en sık uygulanan tedavi yöntemidir, ancak kemoterapi ve radyasyon tedavisi de kullanılabilir. Cerrahi operasyon, kemoterapi veya radyasyon tedavisini kullanma kararı, tedavi edilmekte olan kemik kanserinin tipine bağlıdır.

Kemik Kanseri Teşhisi

Görüntüleme testleri, kemik tümörlerinin yerini ve büyüklüğünü ve tümörlerin vücudun diğer bölgelerine yayılıp yayılmadığını belirlemeye yardımcı olur. Önerilen görüntüleme testleri türleri, kişisel belirtilere bağlı olarak yapılır.

 • Kemik taraması
 • Bilgisayarlı tomografi (CT)
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MRI)
 • Pozitron emisyon tomografisi (PET)
 • Röntgen
 • İğne veya cerrahi biyopsisi

Doktorunuz laboratuvar testinde tümörden alınan bir doku örneğini (biyopsi) çıkarmak için bir prosedür önerebilir. Yapılan testler dokunun kanserli olup olmadığını ve kanserin türünü belirlemeye yardımcı olur. Ayrıca testler kanserli hücrelerin büyüme hızını belirlemeye de yardımcı olur.

Kemik kanserini teşhis etmek için kullanılan biyopsi prosedürleri:

İğne Biyopsisi

Bir iğnenin tümöre sokulmasıyla uygulanan biyopsi . İğne biyopsisi sırasında, doktorunuz derinize ince bir iğne yerleştirir ve tümöre kılavuzluk eder. Doktorunuz, tümörden küçük doku parçalarını çıkarmak için iğneyi kullanır.

Cerrahi Biyopsi

Doku örneği çıkarmak için yapılan ameliyat. Cerrahi biyopsi sırasında, doktorunuz cildinize bir kesi yapar ve tüm tümörü veya bir kısmını çıkarır.

İhtiyacınız olan biyopsi türünü ve bunun nasıl yapılacağının ayrıntılarını belirlemek, dikkatli bir planlama ile yapılmalıdır.

Kemik Kanseri Evreleri

Kemik kanseri teşhisi konulduktan sonra, kanserin derecesi belirleir, çünkü bu tedavi seçeneklerinizi yönlendirecektir.

Kanser evresini belirlerken dikkate alınacak faktörler:

 • Tümörün boyutu
 • Kanserin ne kadar hızlı büyüdüğü
 • Tümörden etkilenen kemik sayısı
 • Kanserin vücudun diğer bölgelerine yayılıp yayılmadığı

Kemik kanserinin aşamaları 0 ila IV arasında değişen Romen rakamları ile belirtilmiştir. En düşük aşamalar, tümörün daha küçük ve daha az agresif olduğunu göstermektedir. Evre IV ile kanser vücudun diğer bölgelerine yayıldığı anlamına gelir.

Kemik Kanseri Tedavisi

Kemik kanseri için tedavi seçenekleri, sahip olduğunuz kanser türüne, kanserin evresine ve genel sağlığınıza bağlıdır. Farklı kemik kanserleri, farklı tedavilere cevap verir, doktorunuz en iyi tedavi seçeneklerini belirlemede size rehberlik yapacaktır. Örneğin, bazı kemik kanserleri sadece ameliyatla tedavi edilir; bazıları ameliyat ve kemoterapi ile; ve bazıları ameliyat, kemoterapi ve radyasyon terapisi ile.

Kemik Kanserinde Cerrahi Operasyon

Ameliyatın amacı kanserli tümörü çıkarmaktır. Tümörü ve etrafında ki sağlıklı dokuyu çıkartmak için uygulanan bir prosedürdür. Cerrah, kaybedilen kemiği vücudunuzun başka bir bölgesinden alarak, kemik bankasından gelen başka bir kemikle veya sert plastikten yapılmış  bir parça ile değiştirebilir.

Çok büyük veya kemik üzerinde karmaşık bir noktada bulunan kemik kanserleri, bir ekstremitenin (amputasyon) tamamını veya bir kısmını çıkarmak için ameliyat gerektirebilir. Diğer tedaviler geliştirildikçe, amputasyon daha az yaygın hale gelmektedir. Amputasyon gerekli ise, muhtemelen yapay bir uzuv takılmış olan, yeni uzvunuzu kullanarak günlük ihtiyaçlarınızı karşılamayı öğrenmek için eğitimden geçersiniz.

Kemik Kanserinde Kemoterapi

Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için genellikle damardan (intravenöz olarak) verilen güçlü anti-kanser ilaçları kullanılarak yapılır. Bununla birlikte, bu tip tedavi, bazı kemik kanseri formları için diğerlerine göre daha iyi sonuçlar verir. Örneğin, kemoterapi genellikle kondrosarkom için çok etkili değildir, fakat osteosarkom ve Ewing sarkomunun tedavisinde önemli rol oynar.

Kemik Kanserinde Radyasyon Tedavisi

Radyasyon tedavisi, kanser hücrelerini öldürmek için X-ışınları gibi yüksek güçlü radyasyon ışınları kullanır. Radyasyon tedavisi sırasında, özel bir makine etrafta dolanır ve ışınlarını vücudunuzdaki hassas noktalara hedef alırken bir masaya uzanır durumda olursunuz.

Radyasyon tedavisi genellikle ameliyattan önce kullanılır, çünkü tümörü küçültebilir ve daha kolay çıkartılabilir hale getirir. Bu da, amputasyonun gerekli olma olasılığını azaltabilir.

Radyasyon tedavisi, kemik kanseri olan kişilerde ameliyat ile çıkarılamayan hastalıklı doku için kullanılabilir. Ameliyattan sonra, geride bırakılabilecek kanser hücrelerini öldürmek için kullanılır. İleri kemik kanseri olan kişilerde radyasyon tedavisi, ağrı vei belirtileri kontrol etme amaçlıda kullanılabilir.

Kemik Kanseri ile Başa Çıkmak ve Destek

Kanser teşhisi bunaltıcı ve üzücü olabilir. Zamanla, kanserin belirsizliği ve bakımınız ile başa çıkmanın yollarını bulacaksınız.

O zamana kadar, aşağıdakileri yapmanız size yardımcı olabilir:

Bakımınız ve tedavi seçeneklerinize karar vermek için hastalığınız hakkında yeterli bilgi edindiğinizden emin olun. Tedavi seçenekleriniz ve isterseniz prognozunuz dahil olmak üzere doktorunuza kanseriniz hakkında danışmaktan çekinmeyin. Hastalığınız hakkında daha fazla şey öğrendikçe, tedavi kararlarınızdan  daha emin olabilirsiniz.

Arkadaşlarınızı ve ailenizi kendinize yakın tutun. Yakın ilişkilerinizi güçlü tutmanız, size sağlayacakları duygusal destek ile kemik kanseriyle başa çıkmanıza yardımcı olacaktır.

Konuşabileceğiniz sizi anlayan ve dinleyen birini bulun. Umutlarınız ve korkularınız hakkında konuşacağınız iyi bir dinleyici bulun. Bir arkadaşınız veya aile üyeniz olabilir. Kanser destek gruplarına katılabilir veya profesyonel yardım alabilirsiniz.

Randevunuz İçin Hazırlanın

Sizi endişelendiren herhangi bir belirtiniz varsa, aile doktorunuzdan randevu alarak işe başlayabilirsiniz. Doktorunuz kemik kanseri olduğunuzdan şüpheleniyorsa, sizi bir uzmana yönlendirebilir.

Kemik kanseri genellikle bir uzmanlar ekibi tarafından tedavi edilir:

 • Kemikleri etkileyen kanserler üzerinde uzmanlaşan ortopedi cerrahları (ortopedik onkologlar)
 • Kanser tedavisinde kemoterapi veya diğer sistemik ilaçlar kullanan (onkologlar) uzman doktorlar
 • Kanseri tedavi etmek için radyasyon kullanan doktorlar (radyasyon onkologları)
 • Belli bir kanser türünü teşhis etmek için dokuları analiz eden doktorlar (patologlar)
 • Ameliyattan sonra iyileşmenize yardımcı olabilecek rehabilitasyon uzmanları

Neler Yapmalısınız?

Randevular kısa olabileceğinden, iyi hazırlanmış olmak iyi bir fikirdir.

 • Herhangi bir randevu öncesi kısıtlamadan haberdar olun. Randevuyu hazırlarken, beslenmenizi kısıtlamak gibi önceden yapmanız gereken bir şeyler olup olmadığını öğrenin.
 • Randevuyu planladığınız nedenden alakasız görünebilecek olsa bile bütün belirtilerinizi not alın.
 • Önemli stresler veya son yaşam değişiklikleri de dahil olmak üzere önemli kişisel bilgilerinizi not alın.
 • Aldığınız tüm ilaçlar, vitaminler veya takviyelerin bir listesini yapın.
 • Bir aile üyesi veya arkadaşınızı yanınıza almayı düşünün. Bazen randevu sırasında verilen tüm bilgileri hatırlamak zor olabilir. Size eşlik eden biri, unuttuğunuz bir şeyi hatırlayabilir.
 • Daha önce yaptırdığınız testlerin raporlarını yanınıza alın.

Doktorunuza sormak istediklerinizi önceden not almanız zamanınızı en iyi şekilde değerlendirmenize yardımcı olacaktır.  Kemik kanseri için doktorunuza sormanız gereken bazı temel sorular:

 • Kemik kanserinin türü nedir?
 • Kemik kanserinin aşaması nedir?
 • Kemik kanserinin derecesi nedir?
 • Ek testlere ihtiyacım olacak mı?
 • Kemik kanseri için tedavi seçeneklerim nelerdir?
 • Tedavinin kemik kanserini iyileştirme ihtimali nedir?
 • Her tedavi seçeneğinin yan etkileri ve riskleri nelerdir?
 • Tedavi çocuk sahibi olmamı imkansızlaştırır mı?
 • Başka sağlık durumum var. Kanser tedavileri diğer rahatsızlıklarımı nasıl etkiler?
 • Benim için en iyi olduğunu düşündüğünüz bir tedavi şekli var mı?
 • Bir uzman görmeli miyim?

Kaynak: Kemik Kanseri Tedavi Yöntemleri Nelerdir? Nasıl Teşhis Edilir?

Dinlendiğiniz halde geçmeyen kemik ağrılarınız varsa ya da ailenizde kemik kanseri görülmüşse bir uzmana görünmenizde yarar var. İşte kemik ağrısının olası nedenleri…
Sağlık 04 Nisan 2018 Çarşamba

Kemik ağrısı neden olur?

Kontrolsüz olarak bölünen hücrelerin oluşturduğu, kitle ya da şişlik olarak tanımlanan tümörlerin görüldüğü yerlerden biri de kemikler. Dinlendiğiniz halde geçmeyen kemik ağrılarınız varsa ya da ailenizde kemik kanseri görülmüşse bir uzmana görünmenizde yarar var.

Kemik tümörlerinin sık görülen tipleri nelerdir?

Multiple Myeloma nedir?

En sık görülen birincil kemik kanseridir. Kemik iliğinin kötü huylu tümörüdür. Her yıl, milyonda 20 kişinin ölümüne neden olabilir. 50-70 yaş arası hastalarda görülür ve herhangi bir kemiği etkileyebilir.

Osteosarkoma nedir?

İkinci en sık görülen kemik kanseridir. Sıklıkla ergenlik çağında ve diz bölgesinde olup, her yıl milyonda 2-3 kişide görülür. Daha az sıklıkla kalça ve omuz bölgesinde görülür.

Ewing’s Sarkoma nedir?

Daha çok 5-20 yaş arası görülür. Çok geniş yumuşak doku kitlesi ile kemik harabiyeti oluşturur. En sık görülen yerler üst ve alt uzuvlar, leğen kemiği ve göğüs kafesidir.

Kondrosarkoma nedir?

Sıklıkla 40-70 yaş arası görülür. Kalça bölgesi, leğen kemiği ve omuzda kitle oluşturur.

Dikkat bu belirtiler kanser işareti olabilir!

Kemikteki tümörler ne tür bulgularla ortaya çıkar?

Tümörlü çoğu hastada ağrı vardır. Ağrı genellikle “künt” olarak ifade ettiğimiz şiddeti az, daha çok sızı olarak algılanan şekilde ve süreklidir. Hasta dinlense de ağrısı devam eder ve sıklıkla gece kötüleşir. Travma sebebi değildir ancak travma sonrasında ağrı artar. Patolojik kırık, zayıflayan kemikte görülür ve bu da ağrıyı artırır. Bazı tümörler ateş ve gece terlemeye sebep olur. Bazen de ağrısız kitle ile karşımıza çıkarlar. Ayak bileği travmalarında çekilen filmlerde bazı tümörler rastlantısal olarak da belirlenebiliyor.

Böyle ağrılı bir durumda ne yapmak gerekir?

Eğer kişi kendisinde kemik tümörü olduğunu düşünüyorsa tanı ve tedavi için acilen hekime başvurmasında fayda vardır.

D vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açıyor?

Kemik kanseri tanısı konulurken hangi adımlar izlenir?

Hekim, kişinin tıbbi hikayesini öğrenmek için ayrıntılı sorgulama yapacaktır. Bu durum, alınan ilaçlardan, daha önce geçirilen tüm hastalıklara kadar her ayrıntıyı kapsar. Tümörün büyüklüğü, hareketliliği, yapışık olup olmadığı, eklemlerle ilişkisi araştırılarak, gerekirse diğer sistem muayeneleri de yapılır.

Öncelikle hastadan düz röntgen filmi istenir. Değişik kemik tümörleri, düz röntgen filminde farklı görüntü oluşturur. Bazıları aşırı kireçlenme, bazıları ise kemikte erime gösterecektir. Bazen de bu iki durum birbirine karışmış olarak karşımıza çıkabilir. Bazı tümörler düz röntgen filminde görünebilse de, tam olarak tümör tipini ayırt etmek için ayrıntılı görüntüleme yöntemleri gerekir.

Kötü huylu kemik tümörlerinin tedavisi nasıl gerçekleştiriliyor?

Eğer kötü huylu bir kemik tümörü ile karşı karşıyaysanız, her zaman ikinci bir görüş almakta fayda vardır. Kemik kanserlerinin tedavisi takım halinde yapılır. Ortopedik onkolog, tıbbi onkolog, radyolog, radyasyon onkoloğu, patolog bu ekibin başlıca üyeleridir. Tedavide amaç kanseri yenmek ve uzvu korumaktır.

Kanserde yeni tedavi yöntemi: T hücre tedavisi

Tıbbın gelişmesine bağlı olarak, kemik kanseri tedavisinde ne gibi ilerlemeler oldu?

Eskiden kemik kanserlerinde hastayı kurtarmak için organlar kesiliyor ve kanser vücuttan böyle uzaklaştırılıyordu. Ancak artık uzvu koruyan, tümörü uzaklaştıran bir cerrahi anlayışı var. Uygulanacak cerrahi tedavi, sadece tümör odağının boşaltılması şeklinde olabileceği gibi, tümör dokusunun etrafındaki dar veya geniş alandaki sağlam dokuyla birlikte çıkarılması şeklinde olabilir.

Burada amaç hastanın onkolojik tedavisini sağladıktan sonra, uzvunu fonksiyonel hale getirmektir. Bunu yaparken rekonstrüktif cerrahideki son teknik gelişmelerden faydalanılır. Protez, kemik greftleri yani iskelet sisteminin bir yerinden alınarak hastalıklı bölgenin iyileşmesi için kullanılan kemik parçaları ve biyolojik yeniden yapılanma yöntemleri günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır.

Kansere karşı bu meyveleri yiyin!

Kemik tümöründe diğer yöntemleri nelerdir?

Bazı kötü huylu kemik tümörleri, radyoterapiye, yani ışın tedavisine duyarlıdır. Radyoterapi tek başına ya da diğer tedaviler ile beraber yapılmalıdır. Koterapi, hastalığın biyolojik davranışına yönelik olarak bazen tedavi edici bile olabilir. Genellikle cerrahi öncesi ya da sonrasında uygulanabilir.

Bu hastalığa yakalanmada cinsiyet farklılığı gözleniyor mu?

Bu konuda ancak ABD’den rakam verebiliyoruz. ABD’de kötü huylu kemik tümörü yılda 2 bin 500 vakada, iyi huylu olanlar da 200 bin-300 bin vakada görülüyor. Kemik metastazı da yılda 250 bin-300 bin kişide ortaya çıkıyor. Kemik kanserinin görülmesinde cinsiyet farklılaşması görülmüyor.

Kadınlar için 6 süper gıda burada

Anadolu Sağlık Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzm. Prof. Dr. Kaan Erler

Kemik kanseri vücuttaki herhangi bir kemikte başlayabilir, fakat en yaygın olarak pelvis ya da kol ve bacaklardaki uzun kemikleri etkiler. Nadir olarak görülmekle birlikte tüm kanserlerin yüzde 1’inden azını oluşturmaktadır. Bunun yanında kanserli olmayan kemik tümörleri kanserli olanlardan çok daha sık görülmektedir.

Kemik Kanseri Nedir?

Vücutta bulunan herhangi bir kemikte oluşan tümör veya anormal doku kitlelerine kemik kanseri adı verilmektedir. Bu tümör agresif bir şekilde büyüyor ve vücudun diğer bölgelerine hızla yayılıyorsa kötü huylu olması ihtimali yüksektir. “Kemik tümörü”, vücudun başka yerlerinde başlayıp daha sonra kemiğe yayılan (metastaz yapan) kanserleri içermemektedir. Bunun yerine, bu kanser türleri kemiğe metastaz yapmış meme kanseri gibi, başladıkları bölgeye göre adlandırılmaktadır.

Bazı kemik tümörleri öncelikle çocuklarda görülürken, diğerleri genellikle yetişkinleri etkilemektedir. Bu hastalıkta tümörü cerrahi yöntemlerle çıkarma işlemi yaygın olarak kullanılan tedavi şeklidir. Ancak bunun dışında veya ameliyata destek amaçlı post-op dönemde kemoterapi veya radyasyon tedavisi de kullanılabilmektedir. Tüm bu tedavi şekilleri, kanserin türüne göre farklılık göstermektedir.

Kemik Kanseri Neden Olur?

Birçok kemik tümörlerinin sebebi tam olarak bilinememektedir. Az sayıda kemik tümörü kalıtsal faktörlerle ilişkiliyken, diğerleri daha önceki radyasyona maruz kalmayla alakalıdır. Bununla birlikte bir kişinin kemikte anormal büyüme oluşturma ihtimalini artırabilecek bazı faktörler şunlardır:

 • Anormal Hücre Büyümeleri: Sağlıklı olan hücreler devamlı olarak bölünmekte ve yaşlı hücrelerin yerini almaktadırlar. Bu işlemi tamamladıktan sonra da ölürler. Ancak anormal hücreler hayatta kalmaya devam ederek tümöre dönüşen doku kitleleri oluşturmaya başlarlar.
 • Radyasyon Tedavisi: Riskli kanser hücrelerini öldürmek için uygulanan radyasyon tedavisi, kemik kanserini tedavi etmek için kullanılabilmektedir. Bununla birlikte, tedavi gören bazı kişilerde osteosarkom (kötü huylu kemik tümörleri) oluşabilir. Yüksek doz radyasyon kullanımı bu anlamda risk taşımaktadır.

Kemik Kanseri Belirtileri

Kemik kanserinin belirti ve semptomları şunları içerir:

 • Tümör oluşan bölgede veya yakınında şişlik ve hassasiyet,
 • Kemiklerin kolay kırılmaları,
 • Kemik ağrıları,
 • Yorgunluk,
 • İstenmeyen ve ani kilo kaybı.

Kanserin Kemiğe Sıçraması Belirtileri

Vücudun herhangi bir bölgesinde oluşan kanser hücreleri kemikleri tahrip ettiğinde, kemikteki kalsiyum kan içine salınmaktadır. Bu durum da çoğunlukla hiperkalsemiye (yüksek kan kalsiyum düzeyi) yol açabilmektedir. Kemik metastazı olduğunda görülen belirtiler normal bir kemik tümöründe görülmekte olan belirtilerle aynıdır.

Genel olarak kanser vücuttaki herhangi bir kemiğe yayılabilmektedir, ancak metastazlar sıklıkla vücudun merkezine yakın kemiklerde olmaktadır. Bu kemikler arasında omurga en yaygın tutulan kemik türlerindendir. Bunun yanında sıklıkla kalça kemiği, üst bacak kemiği, üst kol kemiği, kaburgalar ve kafatasında metastaz görülebilmektedir. Bazı durumlarda da kemik iliği kanseri görülebilir.

Kemik Tümörü Çeşitleri

Birkaç tipte kemik tümörü bulunmaktadır. Bunlar, birincil kemik kanserleri ve ikincil kemik kanserleri olmak üzere iki sınıf altında toplanmaktadır.

Birincil Kemik Kanserleri

Kemikte oluşan tümörler iyi huylu (kanserli olmayan) ya da kötü huyludur (kanserli) olabilmektedir. İyi huylu tümörler genellikle oluştukları yerlerin dışına yayılmazlar. Ancak kötü huylu tümörler daha agresiftir ve büyüyerek hızla yayılma riski daha fazladır.

İyi huylu kemik tümörlerinin bazıları şunlardır:

 • Osteoma,
 • Anevrizmal kemik kisti
 • Osteoid osteoma,
 • Kemiğin fibröz displazisi
 • Osteokondrom,
 • Enkondrom.

Kötü huylu kemik tümörlerinin en yaygın görülenleri ise şunlardır:

 • Osteosarkom: Bu kanser tipi, kemikleri oluşturan hücreler olan osteoblastlarda gelişmektedir. Osteosarkom, en çok görülen kemik kanseri türlerindendir. En sık uzun kemiklerde bulunmaktadır. Örneğin; bacaklarda, bazen kollarda başlayabilmektedir. Ancak bu bölgelerin dışında herhangi bir kemikte de başlayabilir. Çok nadir durumlarda kemiğin dışındaki yumuşak dokuda oluşma ihtimali vardır.
 • Ewing Sarkomu: Genel olarak pelvis, göğüs duvarı, kaval kemiği veya uyluk kemiğinde oluşmaktadır. Bununla beraber yağ, kas veya kan damarları gibi yumuşak dokularda da gelişebilme olasılığı bulunmaktadır. Ewing sarkomunun tedavisindeki ilerlemeler, bu kansere sahip bireylerin görünümünü iyileştirmeye büyük ölçüde yardımcı olmuştur. Tedavinin tamamlanmasının ardından, yoğun kemoterapi ve radyasyonun geç etkilerini izlemek amacıyla ömür boyu düzenli takip önerilmektedir.
 • Kondrosarkom: Genellikle yetişkinlerde görülen türdür. Eklemleri kaplayan bir bağ dokusu olan kıkırdakta başlayarak, daha sonra kemiklere yayılmaktadır. Kondrosarkomlar yaygın olarak pelvis, kalça ve omuzlarda gelişmektedirler. Bununla beraber nadir de olsa kafatasının tabanında oluşabilmektedir.

İkincil Kemik Kanserleri

Bunlar erişkinlerde daha sık görülen kanser türlerindendir. Bir tümör vücudun başka bir yerinden kemiklere sıçradığında ikincil kemik tümörlerini meydan getirirler. Çoğu kanser türünün kemiklere yayılabilme olasılığı bulunmaktadır. Bununla birlikte, meme ve prostat olan bireylerde ikincil kemik kanseri gelişme riski özellikle daha fazla olmaktadır. Tıp literatüründe bu durum kemik metastazı olarak tanımlanmaktadır.

Kemik Kanseri Evreleri

Hekiminiz bir kemik tümörü tanısı koyduğunda, tedavi seçeneklerinizi belirlemeden önce kanserin hangi evrede olduğunu saptamaya çalışır. Bunun için dikkate alınacak faktörler şunlardır:

 • Tümörün boyu,
 • Kanserin büyüme hızı,
 • Etkilenen kemik sayısı,
 • Metastaz olup olmadığı.

1. Evre

Bu evrede tümör, 8 santimetreden (cm) daha azdır. Aynı zamanda oluştuğu bölgeden dışarı sıçramamıştır. Bu evre, tedavinin en yüksek oranda olumlu sonuçlanacağı aşamadır.

2. Evre

Bu evrede tümör, bazen birinci evredeki tümör ile aynı boyutta olabilmektedir. Ancak kanser daha yüksek bir derecede oluşmuştur. Daha agresiftir ve yayılma olasılığı fazladır.

3. Evre

Bu evrede aynı kemikte ancak en az iki yerde gelişen tümörler henüz diğer organlara yayılmamıştır.

4. Evre

Bu evre, kemik tümörlerinin en ileri evresidir. 4. evre kemik kanseri birden fazla yerde ortaya çıkar ve akciğerlere, lenf düğümlerine ya da diğer organlara yayılır. Kanserin evresi, uygulanacak tedavi şeklini ve genel görünümü belirlemektedir.

Kemik Tümörü Tanısı

Görüntüleme testleri, kemik tümörlerinin yerini, boyutunu ve vücudun diğer bölgelerine yayılıp yayılmadığını belirlemek amacıyla sık kullanılan bir tetkik yöntemidir. Doktorunuzun hangi görüntüleme testini isteyeceği ise belirti ve semptomlarınıza bağlı olarak değişebilir. Bu hastalığın teşhisinde genel olarak kullanılan testler şu şekildedir:

 • Kemik taraması,
 • Röntgen.
 • Bilgisayarlı tomografi (BT),
 • Pozitron emisyon tomografisi (PET),
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MRI),

Biyopsi

Yapılan testlerle birlikte gerekli durumlarda hekiminiz, laboratuvar testi için tümörden bir doku örneği (biyopsi) almak isteyebilir. Bu testle birlikte alınan dokunun kanserli olup olmadığını ve eğer öyleyse, ne tür bir kansere sahip olduğuna dair kesin tanı konulmaktadır. Ayrıca tümör hücrelerinin büyüme hızı da bu testle ortaya çıkabilmektedir.

Kemik Kanseri Tedavisi

Bu hastalıkta kullanılan tedavi seçenekleri, sahip olduğunuz kanserin türüne, kanserin evresine, genel sağlık durumunuza ve tercihlerinize bağlı olarak değişebilmektedir. Bununla birlikte farklı kemik tümörleri farklı tedavilere yanıt vermektedir ve doktorlunuz sahip olduğunuz hastalık için en iyi olan tercihi yapmanıza yardımcı olur. Örneğin bazı kemik tümörleri sadece ameliyatla tedavi edilebildiği gibi bazıları da kemoterapi ve radyasyon tedavisi ile tedavi edilebilmektedir.

Cerrahi Tedavi

Ameliyatla yapılan tedavilerin amacı kanserli tümörü tamamen çıkarmaktadır. Bazı durumlarda bu işlem, tümörü çevreleyen küçük bir sağlıklı doku parçasıyla birlikte çıkarılması gibi özel teknikleri içermektedir. Cerrah, kanserli kemiği vücudun başka bir bölgesinde bulunan bir kemikle değiştirebileceği gibi herhangi bir kemik bankasından alınan malzemeyle ya da sert plastikten yapılmış bir kemikle değiştirebilmektedir.

Çok büyük veya ileri seviyede olan tümörlerde, nadiren de olsa amputasyon gerekebilmektedir. Örneğin alt bacak kemiklerinin tamamını kaplamış ve ileri seviyede bir kanser için tercih edilebilmektedir. Ancak modern tıp teknolojisi ile birlikte tedavi şekilleri de geliştiği için artık amputasyona daha az ihtiyaç duyulmaktadır.

Kemoterapi

Kanser hücrelerini öldürmek amacıyla genellikle damar yolundan (intravenöz olarak) uygulanan güçlü kanser önleyici ilaçlar kullanılmaktadır. Bununla beraber bu tür tedaviler, bazı kemik tümörleri için diğerlerinden daha iyi sonuç vermektedir. Örneğin, kemoterapi genel olarak kondrosarkomlar üzerinde çok etkili değildir, ancak osteosarkom ve Ewing sarkomu tedavisinde oldukça iyileştirici özelliği bulunmaktadır.

Radyasyon Tedavisi

Kanser hücrelerini öldürmek amacıyla X ışınları gibi güçlü enerji ışınları kullanılarak yapılan bir tedavi yöntemidir. Radyasyon tedavisi sırasında, çevrenizde özel bir makine hareket ederken ve ışınlar vücudunuzdaki belirli noktalara yönlendirilirken bir masanın üzerine uzanmanız gerekmektedir.

Bu tedavi şekli genellikle ameliyatlardan önce kullanılmaktadır. Çünkü bu şekilde tümörü küçültebilmekte ve doğal olarak çıkarılmasını kolaylaştırabilmektedir. Dolayısıyla, amputasyona ihtiyaç duyma olasılığını da en aza indirmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kanser kemiğe sıçrarsa ne kadar yaşar?

Bu süre metastaz yapan kanser türüne göre değişebilmektedir. Örneğin akciğer metastazında ileri evrede iyileşme oranları çok az olduğu için hastaların yaşam kalitesini arttırmak amaçlı tedaviler uygulanmaktadır. Ancak diğer kanser türlerinde evrelere göre yaşama oranları daha yüksek olabilmektedir.

Kemik kanseri ölümcül müdür?

Yaşama süresi tamamen kanserin türüne ve evresine bağlı olarak değişmektedir. Bu bağlamda kemik kanseri ölüm riski bu faktörlere göre farklılık gösterir. Osteosarkom vakalarında araştırmalara göre tümör henüz metastaz yapmamış ve yeni tümörler gelişmemişse, hastaların yaklaşık %60 ila %70’i tanı koyulduktan sonra 5 yıldan daha fazla yaşayabilmektedir.

Kemik kanseri nerelerde görülür?

Bu kanser türü genellikle kollarda ve bacaklardaki kemiklerde görülmektedir. Bacakta uyluk kemiğinin bir bölümünde, dize yakın alt bacak kemiğinde ya da kolun omuza yakın olan bölümünde daha fazla görülmektedir. Bununla birlikte nadiren de olsa pelvis, omuz ya da çene gibi farklı bölgelerdeki kemiklerde de tümöre rastlanabilmektedir.

Avicenna Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Doktorları

Ortopedi ve travmatoloji bölümü doktor listesi aşağıda yer almaktadır:

Profesör Doktor Halil İbrahim Bekler

Ortopedi – Ataşehir Hastanesi

Operatör Doktor Bülent Gür

Ortopedi – Gültepe Hastanesi

Doçent Doktor İlker Abdullah Sarıkaya

Çocuk Ortopedisi – Kartal Hastanesi

Op. Dr. İsmail Kalkar

Ortopedi ve Travmatoloji – Ataşehir Hastanesi

Operatör Doktor Hüseyin Ekici

Ortopedi – Kartal Hastanesi

Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации