Андрей Смирнов
Время чтения: ~23 мин.
Просмотров: 0

Kalзa Protezi hakkэnda tecrьbelerinizi yazar mэsэnэz?

menüsküs

Menİsküsler dizin iç ve dış yanında olmak üzere diz eklemini besleyen ve günlük yaşam aktivitelerinde,spor aktivitelerinde kuvvetin absorbe edilmesini sağlayan yapılardır. Aşırı kilo, spor aktiviteleri, yaş ile birlikte menisküsler yaralanarak menisküs dejenerasyonu veya menisküs yıtığına neden olur. Menisküs yaralanmasına bağlı yapılan aktiviteler kısıtlanıp, diz ağrısına neden olur.

Bu yazımızda menisküs nedir, menisküs yaralanması , menisküs yırtığı, menisküs ameliyatı, menisküs ameliyatı olmalımıyım?,  menisküs ameliyatı sonrası tedavi programı, ameliyatsız menisküs yırtığı tedavisi, menisküs yırtığı egzersizleri ve menisküs yaralanması hakkında bilmeniz gereken her şeye ulaşabilirsiniz.

MENİSKÜS NEDİR ?

Diz eklemi yandaki şekilde olduğı gibi 3 kemiğin birleştiği yapıdır.  Menüsküsler dizimizin içerisinde iç ve dış menüsküs olmak üzere kıkırdak oluşan yapılar olup menüsküsler vücutta aşağıdaki fonksiyonları yerine getirir:

 • yük iletiminde,
 • şokun tamponlanmasında,
 • eklem bütünlüğünün korunmasında,
 • aşırı fleksiyon ve ekstansiyonun engellenmesinde,
 • kıkırdak beslenmesi
 • eklem yüzey sürtünmesinin azaltılmasında vazgeçilmez rollere sahiptirler.

Biomekanik çalışmalar menüsküslerin %40-90’a varan oranlarda yüklenmeyi eklemin karşı yüzeyine ilettiğini göstermiştir. Tedavi amacıyla menisküslerin çıkarılması ,kısa dönemde rahatlama sağladığı halde uzun dönemde gelişen dejeneratif(yıpranmalar) değişiklikler rahatsızlığı arttırmaktadır. Menisküs dizdençıkarıldığı zaman temas alanı % 40 oranında azalmaktadır.

MENİSKÜS ANATOMİSİ

Menisküs tibial kondil üzerine oturmuş fibrokartilaj yapılardır.Menisküsler önemli taşıyıcı destek yapılardır ve medialde %50 lateralde ise %70 oranında yükü bölerek eklem kıkırdağına temas basıncını azaltır. Dizin en önemli ikincil stabilizötörüdür. Diz ekleminde besleyici ve kaydırıcı özellikleri vardır.Medial menisküs ‘C’ şeklinde ve posteriorda daha kalındır.Lateral menisküs ‘O’ şeklinde kalınlığı boyunca eşittir.Medial menisküsün kalın olan periferik kenarı eklem kapsülüne ve ligamentum kollaterale tibaleye yapışıktır.Bundan dolayı dış menisküse oranla daha az hareket eder ve travmaya daha açıktır.Lateral menisküs ise daha küçük ve daha hareketli olup, eklem yüzeyi olarak daha fazla alan kaplar.Kapsülle anatomik bağlantısı olmadığı için rotasyon yapabilir, mekanik zorlanmalara daha az maruz kalır.Dize yük bindiğinde menisküsler üçgen yapıları nedeni ile perifere doğru itilir.Her iki menisküs önden transvers ligament sayesinde birbirine bağlanırlar ve bu bağlantı sayesinde femurun tibia üzerinde kayması sırasında birlikte hareket ederler.Menisküsler büyük kısmı avasküler olmasına rağmen aktif bir dokudur.Menisküsler kanlanmasında lateral ve medial genikulat arter esastır,bunlarla periferik kapsül ve ön yüz beslenir.Orta genikulat arter ise menisküs posterior yüzünün kanlanmasından sorumludur.Vasküler penetrasyon iç menisküsün %10-30 ‘una, dış menisküsün %10-25 ‘ine kadar yayılır.

Lokalizasyona göre kanlanma : -Red-red zon(Kanlanmanın olduğu meniskosinovyal birleşme yerinden 0-3mmlik bölge) -Red-white zon(Kanlanmanın kısmen olduğu ve meniskosinovyal köşeden 3-5mm’lik alan) -White-white zon(kanlanmanın olmadığı avasküler alanlar) Menisküs yokken yük taşıma alanı 2cm2;menisküs varlığında ise 6cm2 olarak ölçülmüştür.

MENİSKÜS YIRTIĞI NEDİR ?

Özellikle sporcularda sık görülen  menisküs yırtığı genellikle dizin dönmesi veya ani yön değiştirmeyle menisküsü yukarıdan ve aşağıdan kaplayan kemiklerin farklı yönlere kaymasıyla menisküs sıkışır ve menisküs yırtıkları oluşur. Yaşlılarda menisküs yırtığı menisküsün beslenmesinin azalması dolayısıyla daha basit yaralanmalar ile de oluşabilir.

Menisküslerden medial menisküs daha az hareketli olmasında dolayı daha fazla strese maruz kalır ve medial menisküs yırtığı daha sık gözlemlenir.

MENiSKÜS BELİRTİLERİ NELERDİR ?

 • diz eklem iç yan çizgisi

  Menisküs yaralanması 2 şekilde gerçekleşmektedir. Menisküste dejenerasyon ( menisküsün normal yapısının hasarı) ve menisküs yırtığıdır. Menisküs belirtileri menisküs yaralanmasının şekline göre farklılık gösterir.

 • Menisküs yırtığında yaralanmayı takiben dizin iç veya dış eklem kenarı çizgisi boyunca ağrı hissedilir.
 • Bir çok hastada menisküs belirtisi olarak dizini bükme ve dizini düzleme hareketi sırasında dizde ağrı hissedilir.
 • Menisküs yaralanması sonrası dizde tıkırtı , dizde kilitlenme veya  dizde zayıflık hissedilir.
 • diz dış yan eklem çizgisi

  Diz çevresinde menisküs hasarına bağlı şişlik menisküs yırtığı belirtisi olup genellikle yaralanmaya bağlı dizin iç veya dış eklem çizgisine dokunulmayla ağrı menisküs yırtığı belirtisidir.

MENİSKÜS AĞRISI NASIL GEÇER ?

Menisküs ağrısı  menisküs yırtığı veya menisküs hasarına bağlı gelişir. Menisküs ağrısında menisküs yırtığının tipi, menisküs yırtığının yerleşimi, menisküs yırtığı veya dejenerasyon seviyesi, hastanın yaşı ve aktivite seviyisi belirler.

Menüsküs yaralanmasına bağlı menisküs ağrısının tedavisinde herzaman öncelik ameliyatsız tedavi yani konservatif tedavidir.

Menisküs tedavisinin hedefi mümkün olduğunca menisküs dokusunu koruyarak klinik semptomlara ve menisküs yırtığına yönelik tedavi yapmaktır. Menisküs tedavisinde  ödem ve ağrının tedavisinin yanında, dikkatli kuvvetlendirme egzersizleri menisküsün iyileşmesini sağlamaktadır.

MENİSKÜS YIRTIĞINDA VEYA HASARINDA MENİSKÜSÜN DOĞRU ŞEKİLDE TEDAVİ EDİLMESİ MENİSKÜSÜN İYİLEŞMESİNİ SAĞLAMAKTA veya AMELİYAT OLMADAN SPOR AKTİVİTELERİNE GERİ DÖNÜŞÜ SAĞLAMAKTADIR. MENİSKÜS AMELİYATI HER NEKADAR BASİT OLSADA AMELİYAT İLE DİZE UYGULANAN MÜDAHALELER KİREÇLENMEYE NEDEN OLMASI DOLAYISIYLA TAVSİYEMİ DIŞIDIR.

AMELİYATSIZ MENÜSKÜS TEDAVİSİ

Dizde ki ağrılarınız sebebi menüsküs yırtığı veya menisküs dejenerasyonundan dolayı ise en son düşünmeniz gereken seçenek menisküs ameliyatıdır. Dizdeki menüsküs yırtığı veya menisküs dejenerasyonu sonrası ilk denenmesi gereken tedavi konservatif (ilaç ve fiziktedavi) olup eğer ağrılarınız da azalma olmuyorsa ve menüsküs ağrıları yaşam kalitenizi ciddi bir şekilde etkiliyorsa menüsküs ameliyatını düşünebilirsiniz.

Menisküs yaralanması veya menüsküs yırtığı sonrası diz ağrısı için ilk 4 gün mümkün olduğunca ayakta kalmamalısınız, her 2 saatte bir dizinize 15 dakika buz uygulaması ağrı ve şişliğin azalmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca aşağıdaki egzersizleri günde 2 defa 10 tekrardan 3 set yapmalısınız.

İlk 1 haftadan sonra aşağıdaki egzersizleri haftada en az  2-3  kez 10 tekrar 3 set halinde yapmalısınız. Menüsküs Egzersizleri:

NEZAMAN MENİSKÜS AMELİYATI OLMALIYIM ?

Menüsküs hasarı veya menüsküs yırtılması sonucu diz ve çevresinde ağrılar azalmamışsa , menüsküsteki kıkırdak dokuda hasar varsa ve diz hareketleri esnasında (yürüyüşte,oturmadan ayağa kalmada, merdiven inip çıkmada) dizde kilitlenmeler oluşuyorsa menüsküs ameliyatı şarttır. Ancak Menüsküs yırtığının ciddiyetine bağlı menüsküs ameliyatları farklılık göstererek tedavi süresi ve programı değişir.

Menisküs yırtığına bağlı menisküs ameliyatı ; menisküs tamiri ve menisektomi olarak iki farklı biçimde yapılmaktadır.

Menisektomi Nedir ?

Menisküs yırtığına bağlı yırtığın boyutu ölçüsünde menisküsün bir parçasının veya daha büyük bir oranının artroskopi ile çıkarılmasına menisektomi denir.

Sporcularda çıkartılan menisküsün boyutuna göre menisküs fiziktedavisi 2 ila 6 hafta arasında sürmektedir.

Menisektomi sonrası fiziktedavi ve rehabilitasyon programı aşağıdaki gibidir :

FAZ I – Akut Faz (0-2 hafta)

Amaç: *ağrı, enflamasyon ve ödemi azaltmak

 • *tama yakın ROM
 • *quadriseps kas aktivitesini iyi hale getirmek
 • *aktif ekstansiyon yetmezliği olmayan düz bacak kaldırma

Tedavi: *buz uygulaması (ilk 48 saat her saat başı 15 dk , sonrasında günde toplam 5-6 kez) *tolere edebildiği kadar yük vererek yürüme *duvarda ve yerde topuk kaydırma *quadriseps izometrik egzersizler *ayak bileği pompalama egzersizi *patella mobilizasyonu *mini squat(3.günden itibaren) *kalça çevresi izometrik egzersizleri 4 yönlü (ekstansiyon kaybı olmadan) *ayak bileği lastik egzersizleri

FAZ II- Geçiş Fazı (2-4 hafta)

Amaç: *kas kuvveti ve enduransın arttırılması *ağrısız ROM ile tam yük vererek hareket *fonksiyonel aktivitelere dönüş *propriosepsiyonda artış

FAZ III- İleri Aktivite Dönemi(Spora Dönüş 4-6 hafta)

Amaç:*spora/fonksiyonel aktiviteye dönüş için hazırlık

*kas kuvveti,propriosepsiyon ve enduransın artırılması

Tedavi:

MENÜSKÜS TAMİRİ NEDİR ?

Menisküs yırtığı sonucu menisküs ameliyatında menisküsün yırtık parçasının dikilmesi işlemine menisküs tamiri denir.

Menisküs Tamiri Sonrası Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon

FAZ I- Maksimum Koruma Dönemi (0-4hf) Amaç: ağrı ve enflamasyonu azaltmak               tamir edilen dokuyu korumak               0-90 derece EHA kazanmak Menisküs Tamiri Tedavisi 

 • FAZ II-Orta Koruma Dönemi(5-10hf) Amaç: 
 • EHA da artış güçlendirme programında ilerleme propriyosepsiyon
 • Menüsküs Tedavisi

FAZ III-Güçlendirme Dönemi(11-15hf) Amaç:

 Tam ve ağrısız eklem hareket açıklığı  Güç ve dayanıklılığın arttırılması  Spora hazırlık

Menisküs Tedavisi

FAZ IV-Spora Dönüş Yapılan spora yönelik egzersizler

MENİSKÜS DİZ GÜÇLENDİRME EGZERSİZLERİ

Menisküs ameliyatı sonrası ilk 2 haftalık egzersiz programı

RANDEVU ve İLETİŞİM

UZMAN SPOR FİZYOTERAPİSTİ MUHAMMED BÜYÜKDEMİR

tedavihareketleri@gmail.com

15 Aydэr Avaskьler Nekroz hastasэyэm. (Ayrэca doрuюtan Serabral Palsy var. Eskiden dizlerden bьkьk юekilde yьrьyebiliyordum. Юuan hiз yьrьyemiyorum.) Femur baюэ Avaskьler Nekroz olduрundan kalзa protezi takэlmasэ gerekiyormuю. Ameliyat kararэnэ doktorum bana bэrakэyor. Protezin цmrь en fazla 25 yэlmэю. Yaюэm 28. Ameliyat olmazsam hastalэрэn tamamen iyileюme olasэlэрэ yokmuю. Belki 8 ay kadar sonra aрrэlar hafifleyebilirmiю. Eskisi gibi yьrьyemesem de idare edebilecek юekilde yьrьyebilirmiюim. Kalзasэ protez olan (цzellikle femur baюэ) arkadaюlar var mэ? Bana tecrьbelerini anlatabilirler mi? Ya da bilgisi olan bu konuda bilgi verebilir mi? Siz yerimde olsaydэnэz bu ameliyatэ olur muydunuz? Эnternetten konuyla ilgili topladэрэm bilgiler; Avaskuler nekroz; Avaskuler nekroz ya da kэsaltэlmэю adэyla AVN kalзa ekleminin baю kэsmэnэ besleyen damar yapэnэn bir kэsmэnэn fonksiyonunu kaybederek baюэn canlэ bцlьmьnьn цlmesi ve sonrasэnda buranэn зцkmesidir. Uzun sьreli ve/veya yьksek doz kortizon kullanэmэ, alkolizm gibi nedenlerle olursa da bьyьk kэsmэnэn nedeni bilinmemektedir. AVN nin ileri evrelerinde veya diрer tedavi yцntemlerinin yetersiz olduрunda kalзa protezi ile tedavi edilir. En sэk soru protez yapэm yaюэ ve ne kadar цmrь olduрudur. Burada hastanэn kiюisel цzellikleri; yaю, cinsiyet, aрэrlэk ve hareket seviyesi belirleyicidir. Эyi ellerde yapэlmasэ юartэyla tьm hastalarэn %98’inde protez 10 yэl dayanэr. Gьnьmьz modern cerrahi tekniрi ve protezleri ile protez цmrь 20-25 yэla зэkmэюtэr. 65 yaю ьzeri, kadэn, 70 kg altэ ve az hareketli kiюilerde protezin цmrьn kalan kэsmэnda idare edebileceрi sцylenebilir. Genel olarak kalзa protezi iyi ellerde yapэldэрэnda 20 yэl civarэnda tamamen aрrэsэz ve kalзa fonksiyonlarэnэn tam olduрu bir yaюam sьresi elde edilir. Kalзa protezinin iyi ellerde yapэlmasэ kadar ameliyathane ve ameliyat sonrasэ bakэm hizmetleride зok цnemlidir. Bu operasyonun en цnemli komplikasyonu % 1-2 oranэnda enfeksiyondur.(en iyi ameliyathane юartlarэnda). Enfeksiyon geliюirse ek cerrahi prosedьrler gerekebilir. Эyi ameliyathane юartэ dendiрinde enfeksiyon kontrolь зok iyi olan, “laminar air flow” lu ameliyathaneler anlaюэlmaktadэr. Damar ve sinir yaralanmasэ riski neredeyse yoktur. OPERASYONA KARAR VEREN HASTALARA UYARILAR Operasyon sэrasэnda ve sonrasэnda erken dцnem olasэ komplikasyonlar; Enfeksiyon; Эyi ameliyathane koюullarэnda protez operasyonlarэnda enfeksiyon oranэ % 2 civarэndadэr. Эyi ameliyathane koюullarэ denilirken “laminar air flow ” denilen цzel mikrop bulaюmasэnэ engelleyen bir sistem bulunmasэdэr. Normal ameliyathanelerde enfeksiyon oranlarэ % 5-10 arasэndadэr. Enfeksiyon olursa yeniden bir operasyonla ile eklemin yэkanmasэ gerekebilir. Эleri enfeksiyonlarda operasyonda konulmuю olan protezin зэkarэlmasэ gerekebilir. Bu durumda 6-12 hafta antibiotik kullanэmэ sonrasэ yeniden protez konabilir. Enfeksiyon olmamasэ iзin anestezi sэrasэnda damardan antibiotik verilmektedir. Antibiotik kullanэmэna ameliyat sonrasэ da devam edilmektedir. Ayrэca kullanэlan aletlerin sterilizasyonuna зok dikkat edilmektedir. Derin ven trombozu (toplar damarlarda kan pэhtэlaюmasэ); Bu komplikasyon %5 in altэndadэr. Genellikle 3. gьnden sonra gцrьlme olasэlэрэ baюlar, 6-10. gьnler en fazla gцrьlьr. Ancak nadiren de olsa operasyondan aylar sonra da gцrьlebilmektedir. Derin ven trombozlarэnэnэn da % 5-10 kadarэ (tьm hastalarэn 10 binde 5-10 u ) pэhtэnэn koparak akciрere veya beyine giderek hayati risk yaratabilir. Hastalarэn bazэlarэnda ek risk faktцrleri vardэr. Bunlar kadэnlarda doрum kontrol haplarэ kullanэlmasэ, hastalarэn daha цnce derin ven trombozu geзirmiю olmasэ, bacaklarda varis bulunmasэ, ailevi yatkэnlэk vb. Derin ven trombozundan korunmak iзin kan sulandэrэcэ ilaзlar, operasyon sonrasэ antiembolik зoraplar giydirilmesi, yatak iзi egzersizler ve erken ayaрa kaldэrarak yьk verme riskleri azaltmaktadэr. Eрer hastalarda ek risk faktцrleri varsa bu uygulamalar daha da uzatэlmaktadэr. Teknik hatalar; Protez ameliyatlarэ teknik olarak son derece komplike operasyonlardэr. Bu nedenle teknik hatalara baрlэ komplikasyon olasэlэрэ her zaman ve her yerde olabilmektedir. Эyi ellerde teknik hatalara baрlэ komplikasyonlarэn riskleri зok azalmakta ve sonuca etki eden teknik hatalar зok nadiren oluюmaktadэr. Kalзa зэkmasэ; Kalзa protezi operasyonu olan hastalarda 3 ay belirli hareketleri yapmalarэ yasaklanэr. Bu hareketler kalзayэ 90 derece ьzerinde bьkmek, bacak bacak ьzerine atmak, зorap giymek, namaz kэlmak, bacaрэ iзe зevirmek gibi hareketlerdir. Bunlarэ yaparsanэz kalзa ekleminin kapsьlь tam iyileюmediрi ve adele dengesi tam kurulamadэрэ iзin kalзa yerinden зэkabilir. Bu durumda kalзanэn yerine konmasэ iзin genel anestezi altэnda bir giriюim gerekir. Ameliyat sonrasэ sьreз; Hastalar ameliyathaneye alэndэktan sonra цnce uyutulmakta, steril ortam iзin ilgili bacak silinmekte ve цrtьlmekte sonrasэnda operasyon sistemleri kurulmaktadэr. Bu ortalama 40 dakika bir zaman gerektirmektedir. Operasyonun deneyimli ellerdeki normal sьresi 2 saat civarэndadэr. Operasyon sonrasэ hastalar 30 dakika -1 saat arasэnda ayэlma odasэnda bekletilmekte ve sonra da odalarэna alэnmaktadэr. Dahili sorunlarэ olan veya зok yaюlэ hastalarda zaman zaman yoрun bakэm ihtiyacэ olabilir. Hastalar odalarэna alэndэktan sonra 2 saat iзinde tamamen uyanэk hale gelmektedir. Aрrэ, aрrэ kesicilerle tamamen kontrol edilebilmektedir. Hastalarэn (kliniklerde uygulama farklarэ vardэr) iзeride biriken kanэ boюaltmak iзin dren, elastik bandaj, bacaрa giydirilmiю antiembolik зorap bulunur. 3-4 saat sonra hastalara yemek verilir. Ertesi gьn hastalara bir walker yardэmэyla kalkmalarэna izin verilir. Ayaрa kalkmadan цnce 5 dakika kadar oturarak baюэn dцnmediрinden emin olunmalэ, baю dцnerse uzanarak 1 saat sonra ayaрa kalkma yeniden denenmelidir. Hastanede (uygulamalar farklэ olmakla beraber) 5-7 gьn kalacaksэnэz. 2. gьn fizyoterapist gelerek size yatakta yapmaya baюlayacaрэnэz egzersizleri gцsterecek . 3. gьn yьkseltilmiю bir tuvalete oturma- kalkma iюlevini yapabileceksiniz. Dreniniz 2. veya 3. gьn зekilecek ve pansuman yapэlacaktэr. Эlk 2 gece 38 civarэnda ateюiniz olabilir, enfeksiyon anlamэna gelmez. Enfeksiyon bulgularэ 3. gьnde baюlar. Eve dцndьkten operasyon sonrasэ 10. gьn sonuna kadar bacaрэnэzэ uzatarak yatabilir veya oturabilirsiniz. Yemek iзin ayaрэnэzэ yere koyarak oturabilir ve ihtiyaзlarэnэz iзin walker aracэlэрэ ile dilediрiniz kadar kalkэp yьrьyebilirsiniz.. Bu dцnemde antiembolik зorabэ kesinlikle зэkarmayэn. Egzersizlerinizi aksatmada her gьn tarif edildiрi юekilde yapэnэz. Bu sэrada kan sulandэrэcэ ilacэnэzэ kullanmayэ aksatmayэnэz ve aрrэnэz olursa aрrэ kesicinizi alэnэz. Dikkat; ateюiniz 38 derece ьzerine зэkar,dizinizde, bacakta aрrэ-ayak parmaklarэnэzda юiюme olursa doktorunuzu derhal arayэn. 15. gьn yaranэz doktorunuz tarafэndan gцrьlecektir ve uygunsa dikiюleriniz alэnэr. Dikiю alэndэktan sonra fizik tedavi baюlanэr. Fizik tedaviniz genellikle haftada 3 gьn olmak ьzere 3. ayэn sonuna kadar devam edecektir. Fizik tedavi operasyon gibi deneyimli fizyoterapistler tarafэndan yapэlmalэdэr. Sonuз ta kaliteli fizik tedavi en etkili faktцrlerden biridir. 3.hafta sonunda yьrьtecinizi bэrakэp bir bastona geзebilirsiniz. Bastonu saрlam tarafэnэzda kullanmalэsэnэz. Эki taraflэ operasyon olmuюsanэz yьrьteci 6. haftaya kadar kullanabilirsiniz. 6-12 hafta iзinde bastonunuzu tamamen bэrakabiliriniz. Kendinizi gьvende hissediyorsanэz uzun sьreler baston kullanabilirsiniz. 8. haftadan sonra daha aktif olabilirsiniz, araba kullanabilirsiniz fakat sportif aktivite halen yasaktэr. 4. ay sonunda fizyoterapistiniz sportif aktivitelere yavaю yavaю baюlatabilir. Tam spora dцnью 6ay sonundadэr.

Kırık, kemiğin çeşitli sebeplerden dolayı yapısal bütünlüğünün bozulmasıdır. Darbe sonrası veya kendiliğinden olabilir. Kırık çeşidi üçe ayrılır:-Kapalı kırık: Kemik bütünlüğü bozulmuştur. Ancak deri sağlamdır.-Açık kırık: Deri bütünlüğü bozulmuştur. Kemik uçları dışarı çıkabilir, beraberinde kanama ve enfeksiyon riski taşırlar.-Parçalı kırık: Kemik birden fazla yerden kırılmıştır.Kırık meydana geldiği zaman bazı belirtiler ortaya çıkabilir. Bunlar;-Bölgenin hareket edilmesi ile artan yoğun ağrı,-Şekil bozukluğu,-Bölgede ödem ve kanama sonucu morarma,-İşlev kaybı,-Hareketlerde kısıtlama,-Şişlik.Alçı Çıktıktan Sonra DikkatUzun süren alçı uygulamalarında kemik ve kaslar uzun süre hareketsiz kaldığı için zamanla tembelleşir ve zayıflar. Alçı çıkarıldıktan sonra bazı şikayetlerin görülmesi normaldir. Hareketsizlik ve kullanmama kemiğin zayıflamasına yol açar. En kısa zamanda bir fizik tedavi merkezine giderek zayıflayan kas ve kemiklerinizi çalıştıran egzersizler yapmanızı ve gereken fizik tedaviyi almanızı tavsiye ederim. Çünkü;Kırıklarda fizik tedaviye erken başlamak çok önemlidir. Bu sayede kırık, iyileşme sürecinde tam fonksiyon için gereken eklem hareket açıklığı ve kas gücü büyük oranda sağlanabilir. Özellikle eklemi ilgilendiren kırık veya bağ ameliyatlarından 24 – 48 saat sonra devamlı pasif hareket cihazları ile harekete başlanmaktadır. Ağrı azalır azalmaz etkin ve sürekli fizyoterapiye devam edilir. Eklemi ilgilendirmeyen kırıklarda da kas gücünü devam ettirici, çevre eklem hareketlerini koruyucu fizyoterapiye hemen başlanabilir. Uzun süreli alçı uygulaması gerektiren hastalarda alçı içinde kalan kasların gücünü manuel kuvvetlendirme yaparak alçı sonrası normal aktiviteye dönüş süresini ciddi biçimde kısaltabiliriz. Zayıflayan kasların kuvvetlendirilmesi manuel olarak yapılabildiği gibi, kum torbası veya esnek olan dirençli lastiklerle yapılabilir. Kuvvetlendirmede uygulanan direnç ve ağırlıkların şiddeti tedrici olarak arttırılmalı ve hastada ek bir komplikasyon yaratılmamalıdır.Eklemde meydana gelen kısıtlılıklarda (limitasyon) ise başta germe olmak üzere Avrupa’da çok kullanılan ve son yıllarda ülkemizde de uygulanmaya başlanan manuel terapi yöntemleri vardır. Bu yöntemler eklemi mobilize etmeye ve limitasyonları açmaya yarar. Chiropractic (kayropraksi), Osteopati ve Cyriax ülkemizde en sık uygulanan yöntemlerdir. Çok tercih edilme sebepleri genelde ağrısız ve çabuk sonuca ulaştırabilmeleridir. Dolaşımı aktivite etmek için fizik tedavi uygulamaları kullanılır. 37 dereceyi aşmayan girdap banyoları, parafin, sıcak su torbaları bunlardan birkaç tanesidir.Ağrıyı azaltmaya yönelik de elektroterapi uygulamalarından TENS’i kullanabiliriz. Tedavi duruma göre 1-3 ay arası devam eder.Şartlar ne olursa olsun tedavi sürecine hastanın aktif katılımı çok önemlidir ve tedavi süresince kurallara ve ev programlarına uyulmalıdır. Gereken fizik tedaviyi görmediği ve egzersizleri yapmadığı takdirde eklem hareket kısıtlığı mutlaka olacaktır. Bununla birlikte eğer kolu alçılı vaziyette bu yazıyı okuyan okurlarımız varsa her alçı sonrası yukarıdaki tablonun yaşanmadığını, ihtiyaçların ve uygulamaların kişiden kişiye değiştiğini de hatırlatmak isterim.

Sorular ve Cevapları

SORU İyi Günler, Web sayfanızı internetten gördüm. Eşimin bel probleminden dolayı Mr çektirdik. iki farklı “Beyin C…Devamı >> SORU Merhaba hocam.Ben annem ile ilgili bir şey sormak istiyorum.Annem 50 yaşında tansiyon ve kolestrol hastası aynı zamand…Devamı >> SORU hocam size danışmak istediğim bir kaç husus var; median sinirde yer alan neurofibroma veya schwannoma tehlikeli mdiir? …Devamı >> SORU Merhaba emar sonucu olarak bana gelen kağıtta aynen şunlar yazıyor. aktarıyorum…. L4-L5 diskine komşu end platolard…Devamı >> SORU Merhaba Hocam; Normalde en fazla 29 olması gerekn prolaktin değeri bende 257 doktorum mr çekilmesi gerektiğini belirtiy…Devamı >> SORU Merhaba Doktor Bey, Gecen yazdan beri olmak uzere bu 2 ayda sık sık olmaya baslayan bir sorunum var.Beynim bir anda uyus…Devamı >> SORU BELİMDE AĞRI VAR VE SOL BALDIRIMA AĞRISI VURUYOR NE OTURABİLİYORUM NE KALKABİLİYORUM DR BEY İŞE DAHİL ZORLA GİDEB…Devamı >> SORU 2004 yilinda beynimde 8mm kist saptanmisti. Doktorum önemli olmadigini soylemisti. Benim icim rahat etmedi dun yine tomogr…Devamı >> SORU 1. Servikal aksta ters açılanma 2. C3-4 düzeyinde diffüz bulging ve posteriör santral protrüzyon,medülla spinalise b…Devamı >> YORUM Annemin bir aydan beri şiddetli bel ağrısı ve sol bacak ağrısı mevcuttu. Ağrıdan yürüyemez duruma gelmişti. Bel …Devamı >> YORUM 3 aydan beri ellerimde geceleri daha fazla olan yanma, sızı ve ağrılar vardı. Bir sürü tedavi görmeme rağmen geçme…Devamı >>Ana sayfaHaberler Saрlэk

Aqua terapi, yani su iзi egzersizleri fizik tedavide цnemli rol oynuyor. Uzmanlara gцre, suda yapэlan egzersiz, karada yapэlandan daha avantajlэ.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanэ Dr. Elзin Aykutoрlu, su iзi egzersizlerin gьnьmьzde fizik tedavinin цnemli bir parзasэ haline geldiрini sцyledi. ?Su, derinliрine gцre artan oranda hastanэn aрэrlэрэnэ azaltэyor. Suyun kaldэrma kuvveti ekleme yьk binmesini цnlьyor ve eklemi zorlamadan aktif egzersiz yapmayэ kolaylaюtэrэyor? diyen Aykutoрlu, su iзi basэncэn, цdemi azalttэрэnэ ve toplardamarlardan kanэn kalbe dцnьюьne yardэmcэ olduрunu vurguladэ.

Suyun rehabilitasyon programэ sэrasэndaki yaralanma riskini azalttэрэnэ, kaslarэ gevюettiрini ve hastayэ rahatlattэрэnэ belirten Dr. Elзin Aykutoрlu, ?Su iзi egzersizlerinde hastalara farklэ pozisyonlarda egzersiz yaptэrэlabiliyor. Ayrэca su iзi egzersizler, kardiyak kapasiteyi ve denge ve koordinasyonu artэrэr. Tьm bu avantajlarэ nedeniyle birзok durumda tercih edilen bir egzersiz юeklidir? dedi.

KЭMLER YARARLANABЭLЭR?

Aykutoрlu’nun verdiрi bilgiye gцre su iзi egzersizler цzellikle bel aрrэlarэ, ankilozan spondilit, fibromiyalji, spor yaralanmalarэ, kalзa-diz protez ameliyatэ sonrasэ, kalзa ve diz eklem kireзlenmesi, omuzda hareket kэsэtlэlэрэ, eklem ve yumuюak doku zorlanmalarэ ile felз geзiren hastalara tavsiye ediliyor. Su korkusu bulunanlar, kontrol altэna alэnmamэю kalp ve solunum yetmezliрi, bцbrek yetmezliрi, kontrol altэna alэnamayan epilepsi, enfeksiyon, yьksek ateю, mesane ve baрэrsak fonksiyon bozukluрu ile aзэk yarasэ bulunan hastalara ise цnerilmiyor.

SU ЭЗЭ EGZERSЭZLERЭ ЭLE RAHATLAYIN!

Su iзinde; germe, kuvvetlendirme, denge ve yьrьme egzersizleri ve dayanэklэlэk egzersizleri yapэlabiliyor. Egzersizler sэrasэnda suyun sэcaklэрэnэn 26-33 derece olmasэ gerekiyor. Su iзinde ayakta kalmayэ ve yьrьmeyi kolaylaюtэrэcэ ve egzersiz yapmaya yardэmcэ simit- boyunluk- kemer?yьzme barlarэ- цzel eldivenler ve hidro ton botlar gibi yardэmcэ ekipman kullanэlabiliyor.

SU ЭЗЭ EGZERSЭZLERЭ NELER?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanэ Dr. Elзin Aykutoрlu, su iзi egzersizlerini юцyle anlattэ:

1. Su iзinde yьrьme: Цne-arkaya?yanlara yьrьyью yapэlэr. Bacaklarэ karэna зekerek yьksek adэmla yьrьyью yapэlэr. Kollar ve bacaklar зapraz yapэlarak ve цne arkaya aзэlarak yьrьyью yapэlэr. Su iзinde dik durabilmek iзin цzel bel kemeri kullanэlэr, hafif geriye eрilerek baю dik, зene yukarэda, omuzlar kalзalarэn tam ьstьnde, karэn sэkэ (ancak nefes tutulmaz) ve kalзalar sэkэ tutulur.

2. Su iзinde bisiklet зevirme: Havuzun kцюesine yaslanэlэr ve yarэ yatay pozisyonda su iзinde bisiklet зevrilir.

3. Su iзinde oturma: Sandalyede oturuyormuю gibi oturulur ve diz bьkьlьp topuk kalзaya doрru зekilir.

4. Eklemler iзin: Kollarэ зalэюtэrmak iзin su omuz seviyesinde, bacaklarэ зalэюtэrmak iзinse gцvde seviyesinde olmalэ.

Omuz iзin: Omuzlar su iзinde sэrayla цne- arkaya- yana kaldэrэlэr, iзe ve dэюa dцndьrьlьr.

Dirsek iзin: Dirsekler su iзin aзэlэp kapatэlэr, itilip зekilir.

KAPAT [X]

Kalзa iзin: Elle havuz kenarэndan destek alэnarak su iзinde ayakta durulur. Kalзalar sэrayla цne-arkaya-yana kaldэrэlэr, iзe ve dэюa dцndьrьlьr. Havuzun kцюesine yaslanэlэp su iзinde bisiklet зevrilir.

Diz iзin: Elle havuz kenarэndan destek alэnarak su iзinde ayakta durulur. Su iзinde mini зцmelme yapэlэr. Sonra diz bьkьlьr ve topuk kalзa arkasэna yaklaюtэrэlэr.

Ayak bileрi iзin: Elle havuz kenarэndan destek alэnarak su iзinde ayakta durulur. Sэrayla topuk ьstьnde ve parmak ucunda durulur ve ayak bilekleri dцndьrьlьr.

5. Karэn ve gцvde iзin: Sэrt arkasэndaki kaslarэ gьзlendirmek iзin yьzьstь yьzьlьr. Su iзinde ayakta durulurken karэn kaslarэ kasэlэ tutulur ve bэrakэlэr. Bu sэrada nefes tutulmaz. Aynэ egzersiz kol ve bacak hareketleriyle birleюtirilir.

Memurlar.Net’i Instagram‘dan takip etmek iзin tэklayэnэz

Mobil Uygulamamэz Android ve iOS’da hemen indirin!

image image

Bu Habere Tepkiniz

Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации