Андрей Смирнов
Время чтения: ~25 мин.
Просмотров: 0

Gut hastalэрэ! Gut hastalэрэ nedir? Gut hastalэрэ belirtileri nedir, neden olur, ne yemeli?

Eklemde aniden gelişen gut hastalığı, ağrı, kızarıklık, şişlik ve hassasiyetle karakterize, mikrobik olmayan bir eklem iltihabıdır.Ancak, diz, ayak bileği, dirsek, el parmağı eklemleri de etkilenebilir. ‘Kralların hastalığı’, ‘zengin hastalığı’, ‘damla hastalığı’ gibi adlarla da anılır.

Gut hastalığı kimlerde görülür?

Gut için belirli risk faktörleri mevcuttur. Söz konusu risk faktörleri şunlardır:

 • Yaşam stili gut için risk oluşturabilir. Aşırı alkol tüketimi, kırmızı et, sakatat, kabuklu deniz ürünleri, fruktozdan zengin yiyecek ve şekerli içecekler.
 • Kontrolsüz kan basıncı, diyabet, aşırı kilo, yüksek yağ ve kolesterol seviyeleri, ateroskleroz gibi rahatsızlıklar.
 • Tiyazid grubu diüretikler (idrar söktürücüler), kanı sulandırıcılar (idrarla atılımını engeller), organ nakli tedavisinde organın atılımını önleyen bazı ilaçlar, lösemi tedavisinde kullanılan ilaçlar.
 • Anne, baba ve kardeşler gibi birinci derece akrabalardan herhangi birinde gut varlığı. Gutta çoklu genetik yatkınlık söz konusudur.
 • Yaş ve cinsiyet önemli bir faktördür. Kadınlarda ürik asit seviyesi, erkeklerden daha düşüktür. Ancak menopozdan sonra kadınlarda da ürik asit seviyesi yükselir ve gut riski artar. Erkeklerde 40-50’li yaşlarda başlarken, kadınlarda daha ileri yaşlara kayar.
 • Nadir görülen bazı genetik hastalıklar (Lesch Nyhan sendromu gibi).

Gut hastalığının nedenleri nelerdir?

Hastalığın nedeni, ürik asit miktarının kanda ve dokularda artmasıdır. Bu ürik asit miktarının artmasında bazı faktörler rol oynamaktadır. Vücutta ürik asit üretimi aşırı derecede artmıştır ya da ürik asidin böbreklerden atılmasında bir bozukluk vardır.

Kronik böbrek iltihabı olanlarda, idrar söktürücü ilaç kullananlarda, kandaki ürik asit miktarı artar. Bazı hastalıklar, gutun ortaya çıkmasına neden olur. Bunlar; şeker hastalığı, yüksek tansiyon, şişmanlık gibi…

Kalıtsal faktörler, (soya çekim) bir çok hastalıkta olduğu gibi, gut hastalığında da önemli bir faktördür. Doğuştan gelen bazı hastalıklar gut için bir risk faktörüdür. Erkeklerde daha çok görülür. Yaş ilerledikçe gut görülme riski artar.

Beslenme tarzı daha önceleri önemli bir neden olarak görüldüyse de, günümüzde, bunun hastalığa yakalanma riskinde fazla bir artış gösterdiği saptanamamıştır. Fakat alkol ve sigara kullanımı guta neden olabilir. Şişmanlık gut hastalığı riskini arttırmaktadır.

Gut hastalığının belirtileri nelerdir?

Akut gut atağı, genellikle gece yarısı veya sabaha doğru aniden ayak birinci baş parmağında (veya tutulan eklemde) şiddetli ağrı, şişlik, kızarıklık, hassasiyet ve ısı artışıyla başlar. Eklemdeki ağrı ve hassasiyet o kadar şiddetlidir ki, kişi üzerine basamaz, hareket ettiremez, ayakkabı giyemez hatta yorganın bile değmesini istemez. Ağrı ilk 12-24 saat içinde daha da şiddetlenir. Atak birkaç gün ile bir kaç hafta içinde (ortalama bir hafta) kendiliğinden geçer. Bazen o eklemde, daha azalmakla birlikte birkaç hafta daha rahatsızlık hissi kalabilir.

image

Gut Hastalığı, Gut Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi

Gut hastalığına karşı ne yapmalısınız?

 • Günde 8-16 bardak su için veya eş değeri sıvı (2-4 litre) alın.
 • Alkolden kaçının.
 • Orta miktarda protein tüketin ve pürinden zengin gıdalara dikkat edin. Doymamış yağ tüketin.
 • Günlük et, balık ve kümes hayvanlarından 113-170 gramı geçmeyin.
 • Fazla kilolardan kurtulun ve ideal kilonuzu koruyun.
 • Kafeinli veya kafeinsiz kahve tüketin (ürik asit seviyelerini azaltır).
 • C vitamini alın(kan ürik asit seviyesini azaltabilir). Kiraz tüketin.

Son zamanlarda adını çokça duyduğumuz gut hastalığının ne olduğunu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Gut hastalığı eklemlerde ürik asit kristallerinin birikmesi ile ortaya çıkan inflamatuvar bir hastalıktır. Gut ürik asidin yapımının arttığı veya yıkımının azaldığı veya her iki durumun kombine olduğu durumlarda artan ürik asit seviyeleri ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Gut hastalığı beslenme düzeni, genetik yatkınlık veya ürik asit tuzları olan üratın yeterince atılmaması dahil birkaç nedene bağlı olarak kendisini gösterebilir. Peki Gut hastalığı neden olur, gut hastalığına ne iyi gelir? Gut hastalığı nedir ve nasıl anlaşılır? Gut diyeti nedir? Gut diyetinde nelere dikkat edilmelidir?

Gut hastalığının nedeni nedir?

Gut erişkinlerin %1’inden fazlasında ve sıklıkla 40 yaş üstündeki erkeklerde görülen eklemlerde ağrı, duyarlılık, kızarıklık, şişlik ve ısı artışının saatler içinde ortaya çıktığı ve şiddetli ataklarla seyreden iltihabi eklem hastalığıdır. İlk gut atağının tamamına yakını bir eklemi tutar ve en sık etkilenen ayak baş parmağı eklemidir. Sonraki gut atakları ayak bileği, diz, dirsek ve el bileği gibi diğer eklemlerde görülebilir ve birden fazla eklemi etkileyebilir. Ataklar saatler içinde çok hızlı gelişir. Ağır bir yemekle birlikte alkol alan ve sonrasında uyumaya giden bir erkek hastanın saatler sonra şiddetli bir atakla uyanması oldukça klasik bir başlangıç şeklidir.

Gut hastalığı neden olur?

Gut hastalığı, kanda ürik asit fazlalığından oluşur. Gut hastalığında %90 neden böbreklerden ürik asit atımının az olması, geri kalan %10 hastada ise ürik asit yapım fazlalığından ya da vücutta ürik asit haline dönüşen pürinlerin bazı yiyeceklerle (kırmızı et ve sakatatlar, deniz ürünleri) fazla miktarda alınmasından kaynaklanır. Fazla miktarda alkol tüketilmesi (özellikle bira) de ürik asit seviyesini belirgin arttırır. İdrar söktürücü (diüretik) ilaçlar ve düşük dozda aspirin kanda ürik asit seviyesini arttırır. Ürik asit yüksekliğinin bir nedeni de ailelerde kalıtsal olarak geçebilir. Gut, menapoz öncesi kadınlarda görülmez. Sık olmasa da menopoz sonrasında yaşlı kadınlarda özellikle hipertansiyon ya da kalp hastalığı nedeniyle diüretik ilaç kullananlarda gut görülebilir. Kanda ürik asit fazlalığı eklemde ve eklem sıvısında birikerek kristal oluşturabilmekte ve buna bağlı eklem iltihabı ile kendini gösteren akut gut ataklarına neden olmaktadır. Genellikle akut ataklar eklemde kalıcı hasara yol açmaz.

image

Gut hastalığı nelere yol açar? 

Uzun dönemde ürik asit fazlalığı ürik asit yüksekliğine yol açan nedenlerin ortadan kaldırılmamasına veya hastaların uygun şekilde tedavi edilmemelerine bağlı olarak ortaya çıkar. Netice olarak özellikle aynı eklemde sık tekrarlayan gut atakları eklem yapısının bozulmasına ve yıkımına neden olarak şekil bozukluğuna yol açar. Ürik asit kristalleri sadece eklem içinde değil aynı zamanda cilt altında özellikle ayak baş parmağı ve kulak kepçesinde birikerek tofüse neden olur. Ürik asit yüksekliği böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir ve böbrekte zedelenmeye yol açarak doğrudan hipertansiyona neden olabilir. Gut tedavi edilmezse böbrek taşları oluşabilir. Gut hastalığı şişmanlık, böbrek yetmezliği, hipertansiyon, hiperlipidemi (kanda yağ yüksekliği), diyabet hastalığı, metabolik sendrom, insülin direnci ve kalp-damar hastalıkları ile yakından ilişkilidir.

Gut hastalığının tanısı nasıl olru?

Detaylı öykü ve iyi bir fizik muayene tanı için çok önemlidir. Kanda ürik asit seviyesinin yüksek saptanması tanıya yardım eder; ancak hastaların bir kısmında ürik asit seviyesi normal ve hatta düşük düzeylerde olabilir. Tanının kesinleşmesinde en yararlı yöntem eklem sıvısının incelenmesidir. Eklem sıvısı doktor tarafından enjektör yardımıyla aspire edilir ve mikroskop altında iğne şeklinde ürik asit kristallerinin görülmesi tanıyı kesinleştirir.

 Gut hastalığı nasıl tedavi edilir?

Akut atakların tedavisinde kolşisin, ağrı kesicilerden steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar (SOAEİ) ve kortikosteroidler kullanılır. Kolşisin ve SOAEİ’lar ağrı başlangıcında mümkün olduğu kadar erken sürede ve yüksek dozda verilmelidir. SOAEİ’lar ağrıyı azaltır ve enflamasyonu geriletir. Şikayetler azaldıkça 3-7 gün içerisinde azaltılır. İlaç azaltılırken akut atağın alevlenmesine karşı düşük doz kolşisin verilebilir. Bu ilaçların kısa süreli kullanımları yeterli olduğundan genellikle önemli yan etkilere neden olmazlar. Ancak daha önce ülser ve kanama geçiren, hipertansiyon ve böbrek yetmezliği olan hastalarda proton pompa inhibitörleri sindirim sistemi yan etkilerini azaltabilirse de, başka tedavi yöntemleri (kortikosteroid tedavisi gibi) düşünülmelidir.

Kolşisin akut atağın başlangıcında (birkaç saat içinde) ve yalnızca birkaç doz verilmesi bile etkili olabilir. Kolşisin çok etkili olmakla beraber, yüksek dozda sıklıkla bulantı, kusma ve ishal gelişimine neden olur. Doktorunuz eğer kolşisin vermeyi uygun görürse, ağrınız geçinceye kadar ya da ishal gibi yan etkiler gelişinceye kadar iki saatte bir ilacınızı almayı önerecektir.Akut atak sırasında yüksek dozda kolşisin kullanan hastalar, ilacın vücuttan atılma süresinin uzun olmasından dolayı, birkaç hafta içinde ilave kolşisin tedavisi almamalıdır. Kortikosteroidler, akut atağın tedavisinde son derece etkili antienflamatuvar ilaçlardır. Kısa süreli (1-2 gün) yüksek dozda verilerek atağın kontrol altına alınmasıyla birlikte 1-2 hafta içinde kesilebilir. Kan şekeri yüksekliğine, hipertansiyon ve vücutta sıvı tutulumuna neden olabileceği unutulmamalıdır. Bu gibi problemler için riskli hastalarda uygun izlemler yapılmalıdır. Diğer bir tedavi yaklaşımı, etkilenen eklem içine kortikosteroid enjeksiyonu yapılmasıdır. Böylece ilacın yukarıda saymış olduğumuz sistemik yan etkileri de büyük ölçüde azalmış olur. Akut atak sırasında ürik asit yüksekliğine, ürik asit düşürücü tedavinin (allopürinol) verilmesi veya daha önceden kullanırken ürat düşürücü tedavinin kesilmesi gibi yaklaşımlarda bulunulmamalıdır. Bu yaklaşımlarla serum ürik asit seviyesini düşürme veya yükseltme sıklıkla atağın kötüleşmesine veya alevlenmesine neden olur. Sonuç olarak, ürik asit düşürücü tedavi, akut ataktan haftalar sonra başlanmalıdır. Senede en az üç atak geçiren, tofüsü olan, böbrek fonksiyon bozukluğu olan ve böbrek taşı düşüren hastalarda ürik asit düşürücü ilaç tedavisine ihtiyaç vardır. İlk seçenek allopürinoldür. Allopürinol ile birlikte en az üç ay süreyle düşük doz kolşisin verilmesi atak olmasını önler. Allopürinol kullanamayan hastalara allopürinol ile aynı etkiye sahip febuksostat verilebilir. Ayrıca böbrek fonksiyonları normal olan hastalara probenesid veya sulfinpirazon gibi idrarla ürik asit atımını arttıran ilaçlar alternatif olarak verilebilir. Ancak allopürinol haricinde bu ilaçlar halen ülkemizde piyasada bulunmamaktadır. Halen deneme aşamasında olan IL-1 aktivitesini azaltan biyolojik ilaçlar tedaviye dirençli gut artriti tedavisinde yararlı bulunmuştur.

Gut diyetinde nelere dikkat edilmelidir?

 Tedavide en önemli nokta hastaların pürinden fakir diyet uygulayarak ve alkol alımından kaçınarak vücutta ürik asit yapımına neden olan gıdalar ve içeceklerden uzak durmaları sağlanmalıdır. Fazla kilolu hastaların kilo vermeleri gerekir.

 Tüketiminde kaçınılması geren yüksek miktarda pürin içeren yiyecekler şunlardır:

– Sakatatlar (karaciğer, böbrek, işkembe, kalp, dil gibi)

– Aşırı miktarda kırmızı ve beyaz et

– Balık ve deniz ürünleri

– Bezelye, mercimek, fasulye, ıspanak ve baklagiller

– Mantar

– Kuşkonmaz

Kralların hastalığı ya da zengin hastalığı olarak bilinen gut hastalığı geçmişte II. Bayezid, II. Mehmet ve IV. Murat gibi padişahların ölümüne yol açmış şiddetli bir romatizma hastalığıdır. Damla hastalığı olarak da bilinen hastalık, romatizmal hastalıklar kategorisinde yer alsa da metabolik bir hastalık olarak da değerlendirilebilir. Erkeklerde daha yaygın olarak görülen hastalık kişinin iş ve sosyal yaşamını olumsuz etkiler.

Gut Hastalığı nedir?

Normal şartlar altında vücuttaki atık maddeler özellikle protein yapısındaki atıklar ürik aside çevrilerek vücuttan uzaklaştırılır. Ürik asidin atımında yaşanılan problemler ya da çok fazla üretilmesi kanda ve vücutta birikmelere yol açar. Kandaki aşırı ürik asit doku aralıklarından sızarak eklem içinde ve çevresindeki yapılarda birikir. Eklemlerde biriken ürik asit bu bölgelerde iltihaplanmaya neden olarak eklemde sıvı artışına, hareket kısıtlıklarına ve ağrılara yol açar. Özellikle ayak başparmağı ve diz eklemlerini tutan bu rahatsızlığa gut hastalığı denir. Bazen ürik asit böbreklerde de birikebilir. Bu durum böbrekte taş oluşmasına neden olur.

Gut Hastalığı evreleri

Gut hastalığı akut atak, interkritik dönem, kronik gut ve tofüslü gut olmak üzere 4 evre şeklinde seyreder.

Akut Atak: Hastalığın eklemde aniden başladığı ve 5-10 gün süren evresidir. Eklemlerde kısa süreli şişmeler ve ağrılar gözlenir.

İnterkritik Dönem: Hasta şikayetlerinin tamamen geçtiği evredir. Ancak bu evrenin hemen ardından tekrar şiddetli ataklar gözlenir.

Kronik Gut: Ataklar arası zamanın giderek kısalması ve tedavi olunmaması durumunda bir veya birden fazla eklemde kalıcı şişlik, ağrı ve hareket kısıtlanması yaşanır.

Tofüslü Gut: Hastalık ilerledikçe ürik asit eklemlerde ve çevresindeki dokularda aşırı şekilde birikir ve tofüs denilen şişlikler oluşturur. Tofüsler özellikle ayak başparmağın tarak kemiğinde, parmakların üstünde ve dirseklerin yanında ortaya çıkar.

Gut Hastalığı belirtileri nelerdir?

Sabaha karşı vücutta asit iyonları birikmesi sonucu eklemlerde şişlik oluşur ve şiddetli ağrılar meydana gelir. Hatta ağrılar o kadar şiddetlidir ki hasta uykusundan uyanır.

Böbreklerde ürik asit birikimi nedeniyle oluşan bir gut hastalığı ise idrarda kan, taş gibi belirtilere ek olarak karın ve bel ağrıları yaşanabilir.

Ağrılar kronik bir hale gelir ve eklemlerde biriken ürik asit, eklemlerin sürekli şişmesine yol açarak deformasyonlara neden olabilir.

Gut Hastalığı nedenleri nelerdir?

Gut hastalığının en önemli nedeni vücudun ürik asit üretiminin fazla olması veya üretilen ürik asidin böbreklerle dışarıya atılamamasıdır. Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, aşırı alkol tüketimi, ani ve şiddetli hastalıklar, ilaç tedavileri, eklem travmaları, cerrahi operasyonlar, böbrek hastalıkları kanda ürik asit miktarının artmasına neden olabilir. Yaşın ilerlemesi de gut hastalığına yakalanma riskini artırır. Genetik faktörlerin etkili olduğu gut hastalığının oluşumunda doğuştan gelen bazı hastalıkların da etkisi olabilir. Obezite, diyabet, kalp, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol hastalarında gut hastalığı görülme riski yüksektir.

Gut Hastalığı tanısı nasıl konur?

Gut hastalığının tanısında en önemli faktör kandaki ürik asit miktarıdır. Normal şartlar altında kanda ürik asidin kabul edilebilir düzeyi en yüksek 7 mg/dl’dir. Bu seviyenin üstünde ürik asit miktarı gut hastalığı şüphesi doğurur. Ancak tek başına ürik adisin yüksek olması gut hastalığı tanısı konması için yeterli değildir. Eklem filmlerinin çekilerek şişliklerin görülmesi gereklidir. Kesin tanı için ağrılı ve şiş eklemlerden sıvı alınması ve bu sıvıda ürik asit kristalleri tespiti sonucunda gut hastalığı tanısı koyulabilir.

Gut Hastalığı tedavi yöntemleri nelerdir?

Gut hastalığında akut ataklar sırasında ve ataklar arasındaki dönemlerde ayrı ayrı tedavi yöntemleri uygulanır. Ağrıların yoğun yaşandığı akut dönemlerde antiinflamatuar ilaçlar kullanılır. Hastalığın gidişatına göre ilaç tedavisinde kullanılan ilaçlar değiştirilebilir. Kandaki ürik asit miktarı aşırı yüksek ise idrarla ürik asit atımını artıran ilaçlar kullanılabilir. Akut dönemde hastaların istirahat etmeleri önerilir. Fiziksel aktivite, atakların şiddetini artırabilir. Gut hastalığında ilaç tedavisi kadar diyet tedavisi de oldukça önemli rol oynar. Gut hastalığı tedavisi için hastaların diyetisyen tarafından hazırlanan özel bir diyete uymaları, bol su tüketmeleri ve hafif egzersiz programları ile yaşam kalitelerini artırmaları önerilmektedir.

0 görüntüleme0 yorum

Gut hastalığı, eski zamanlardan günümüze kadar farklı isimlerle anılmıştır. Gut hastalığının farklı isimleri ise zengin hastalığı ya da damla hastalığı olarak bilinir. Genellikle gut hastalığı padişahların ölümüne yol açan ve oldukça şiddetli romatizmal bir hastalıktır. Gut hastalığı, sadece romatizmal bir hastalık olarak değil aynı zamanda metabolik bir hastalık olarak da görülmektedir. Gut hastalığı genellikle erkeklerde daha fazla yaşanan bir hastalık türüdür.

Gut hastalığı nedir?

Sağlıklı bireylerde vücutta bulunan atık maddeler ve protein şeklindeki atıklar, vücut tarafından ürik aside çevrilir daha sonra da vücuttan atılır. Ürik asitlerin atımı esnasında vücutta yaşanılan problemler bu asidin vücutta birikmelere neden olur. Kanda aşırı miktarda biriken ürik asitler, çoğunlukla doku aralıklarından inerek, eklem içleri ile eklemlerin çevresine birikir.

Eklemler ve çevresinde biriken ürik asitler bu alanlarda iltihaplanmalara yol açar. İltihaplanma sebebiyle de eklemlerde hareket kısıtlıkları başlar ve ağrılar görülür. Özellikle en fazla problem ayak başparmağı ile diz eklemleri tarafında olur. İşte oluşan bu durumun tamamına gut hastalığı denilmektedir.

Gut hastalığının evreleri nelerdir?

Gut hastalığı toplamda 4 farklı evreye sahiptir. Bu evreler;

– Akut Atak Evresi: Eklemlerde kısa süreli ağrı ile şişmeler oluşur.

– İnterkritik Dönem Evresi: Hasta şikayetleri azalır. Fakat bu evre sonunda tekrar hastada şiddetli ataklar görülür.

– Kronik Gut Evresi: Ataklar sürekli olmaya başlar ve tedavi edilmediği sürece eklemlerde kalıcı şişlik ve ağrılar görülür.

– Tofüslü Gut Evresi: Hastalığın en fazla ilerlediği evredir. Eklemlerde ve dokularda tofüs denilen şişlikler kalıcı hale gelir.

Gut hastalığı belirtileri nelerdir?

Gut hastalığının belirtileri arasında eklemlerde görülen şişlikler ve ağrılar vardır. Özellikle sabah kalkıldığında eklemlerde şişlik meydana gelir. Ağrılar oldukça şiddetli şekildedir. Ağrılar zamanla daha kronik bir hale gelir.

Tedavi edilmediği sürece eklemlerde toplanan ürik asitler, eklemlerin sürekli olarak şişkin görünmesine yol açar. Böylece eklemlerde ve dokularda deformasyonlar meydana gelir. Ürik asidin birikmesiyle böbreklerde taş oluşumu artar ve kanlı idrar görülür.

Gut hastalığı nasıl anlaşılır?

Gut hastalığını anlamak aslında oldukça kolaydır. Çünkü eklemlerde görülen şişlik ve ağrı kendisini önemli bir belirti olarak gösterir. Eğer eklemlerde şişlikler ve ağrılar söz konusu ise gut hastalığı mevcut olabilir. Ayrıca sabah uyanıldığında eklemler şiş şekilde bulunuyorsa gut hastalığından şüphelenmek gerekir. Bununla beraber böbreklerde ağrı ve taş durumu da gut hastalığını belirtmektedir.

Gut hastalığı neden olur?

Gut hastalığının vücutta oluşmasının en önemli nedeni vücudun fazla şekilde ürik asit üretmesidir. Üretilen bu ürik asitler özellikle böbreklerden dışarıya atılmazsa gut hastalığı meydana gelir. Gut hastalığının başlıca nedenleri arasında sağlıksız beslenme ile ilgili alışkanlıklar ve aşırı alkol tüketimi de bulunmaktadır. Bununla beraber kişinin geçirdiği şiddetli hastalıklar ve uzun süreli ilaç tedavileri de gut hastalığını tetiklemektedir. Yaş ilerledikçe de gut hastalığının görülme riski artar. Bazı durumlarda ise gut hastalığına genetik faktörler etki etmektedir.

Gut hastalığı tedavisi

Gut hastalığın için genellikle ataklarla ilgili farklı dönemlerde farklı tedavi yöntemleri uygulanır. Genellikle ağrıların en fazla yaşandığı dönemlerde uzman tavsiyesi ile antiinflamatuar ilaçlar kullanılmalıdır. Hastanın tedaviye cevap vermesine göre bu süreç içerisinde ilaçlar değiştirilebilir.

Kanda bulunan ürik asit miktarı çok fazla ise idrarla ürik asit atımını kolaylaştıracak ilaçlar alınır. Genellikle bu dönemlerde hasta için istirahat önerilir. Gut hastalığının tedavisinde genellikle diyet programları da etkili olmaktadır. Gut hastalığı ile ilgili tedavi gören kişiler mutlaka bir diyetisyene gönderilir ve diyet programı oluşturulur.

Gut, genellikle ayak parmaklarında, ayaklarda, ayak bileklerinde veya dizlerde aralıklı ağrılı artritli kronik bir hastalıktır. Gut atakları eklemde ani ağrı atakları olup, hızla kırmızı, sıcak, şişmiş ve ağrılı hale gelir, eklem fonksiyonunda (yürüme gibi) ciddi sınırlama vardır. Başlangıçta, gut atakları genellikle bir eklemi etkiler ve ataklar arasındaki semptomların tam olarak giderilmesini sağlar. Daha sonraki aşamalarda gut atakları, üst ekstremitelerde olanlar da dahil olmak üzere birden fazla eklem içerebilir.Gut saldırıları günlük aktivitelerinizi sınırlayabilir ve hatta kalıcı eklem ve tendon hasarına neden olabilir. Kronik bir hastalık olan gut hastalığı hakkında bilmeniz gereken her şey.

Gut Hastalığı Nedeni Nedir?

Ürik asit vücutta doğal olarak bulunan kimyasal bileşikler olan pürinlerin parçalanması sırasında, yiyecek ve içeceklerde üretilir. Gut, kandaki aşırı ürik asitten (hiperürisemi) kaynaklanır. Ürik asit, eklemlerde ve dokularda biriken, iltihaplanma ve şiddetli ağrı ile sonuçlanan kristaller oluşturabilir. Ürik asit kristallerinin kronik birikmesi tophi adı verilen görünür yumrulara yol açar.

image

Gut Kimleri Etkiler?

Gut, 30’lu yaşlardan itibaren çoğunlukla erkekleri etkiler ve yaşla birlikte risk artar. Menopoza girene kadar kadınlarda daha az görülür. Gut genellikle böbrek hastalığı , yüksek tansiyon , obezite ve kalp hastalığı gibi diğer tıbbi durumlarla ilişkilidir . Çoğu zaman, hastaların guttan etkilenen aile üyeleri vardır. Et, deniz ürünleri ve alkol bakımından zengin diyetler de bir kişiyi gut hastalığına yatkın hale getirir.

Gut hastalığına neden tedavi etmeliyiz?

Gut, ilaç ve yaşam tarzı değişiklikleri ile kolayca yönetilebilir. Gut atakları şiddetli ağrıya neden olur, yürüyüş dahil günlük aktiviteleri sınırlar ve işinizi, sosyal hayatınızı ve ruh halinizi muazzam bir şekilde etkiler. Tekrarlayan gut atakları eklemlerde ve tendonlarda kalıcı hasara neden olabilir. Ek olarak, yüksek ürik asit seviyeleri böbrek taşları ve böbrek problemlerine, kalp hastalığı riskinin artmasına ve kardiyovasküler mortalitenin artmasına neden olabilir.

Sağlıklı bir kiloyu korumak ve düzenli egzersiz yapmak gibi bazı yaşam tarzı değişiklikleri yaparak gutu yönetebilirsiniz . Ek olarak, günde altı ila sekiz bardak su için ve dengeli bir diyet yapın . Kaçınılması gereken yiyecek ve içecekler arasında alkol (özellikle bira), meyve suları ve alkolsüz içecekler ile et, hayvan organları ve deniz ürünleri yer alır.

image

Gut Hastalığı Tedavisi 

Akut gut atakları aşağıdaki gibi ilaçlarla tedavi edilir:

 • Kolşisin
 • Steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar (NSAID’ler), örneğin, naproksen, diklofenak ve indometasin
 • Etkilenen eklemlere oral prednizolon veya steroid enjeksiyonu gibi kortikosteroidler

Yukarıdaki tüm ilaçların her hasta için uygun olmadığını belirtmek önemlidir. İlaç alerjileri ve böbrek hastalığı gibi faktörler, bazı ilaçlardan kaçınılması gerektiği anlamına gelebilir. Uygun tedavi için doktorunuza danışın.

Ürik asidin azaltılması gut tedavisinin temelini oluşturur ve saldırıları azaltır. İyi bir hedef ürik asit seviyesi, litre başına 360 mikromolden (µmol / L) veya tofisi olan hastalarda 300 umol / L’den düşüktür. Allopurinol, febuksostat veya probenesid gibi ilaçlar kullanılabilir. Yine, doktor sizin için en uygun ilaca karar vermek için tıbbi geçmişinizi gözden geçirecektir.

Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации