Андрей Смирнов
Время чтения: ~28 мин.
Просмотров: 0

Эltihaplэ romatizmanэn tedavi yцntemleri hakkэnda bilgi verir misiniz?

Yumuşak Doku Romatizması Belirtileri

Hastalıktan, vücudun çoğu bölgeleri etkilenebi­lir. Genellikle görülen belirtiler, ağrı, tutulma ve ağ­rılı bölgeleri kullanırken güçlükle karşılaşmadır. Ağ­rılı bölge hassaslaşır ve bastırıldığında rahatsızlık du­yulur. “Fibrositis” diye bilinen hastalıkta bazen göğ­sü de etkileyen boyun ve omuz ağrıları görülür. Sü­rekli, sinir bozucu ve sabahları da etkili olan bir ağrı­sı vardır. Ağrı gün boyunca vücudu terk eder gibi gö­rünürse de, akşam, bir iş gününün sonunda yorgun düşünce yeniden baslar. Televizyon izleme ya da araba sürme gibi günlük faaliyetler bile ağrıyı davet ede­bilir. Başağrısı da görülen belirtilerden biridir ki, ba­zen bütünüyle değişik bir hastalık olan migrenle ka­rıştırılır.

Göğüste, özellikle de ön kısımda bazı belirtiler gö­rülüyorsa, hastanın, kalbinden rahatsız olabileceği kuşkusunu duymak gerekir. Göğüsteki kısa süreli keskin ve ıstıraplı ağrılar zararsızdır ve kalp hastalı­ğından kaynaklanmaz. Endişelenmek, bu tür ağrıları daha da artırır ve ardından çarpıntı (kalbin hızla atı­yormuş gibi algılanması) gelir. Göğüs kasları zayıf­sa, bir virüs enfeksiyonu da ağrıların nedeni olabilir.

Özellikle kol hareketleri sırasında olmak üzere omuzda da ağrı hissedilebilir. Bu belirtiyi genellikle bir ya da daha fazla tendonun iltihaplanması ve omuz çevresinin hassaslaşmasıyla birlikte bir tür burkul­ma ya da zedelenme izler. Bazen omuz yuvasının (lifli tabakanın) tümü etkilenir ki, buna “odun omuz” adı verilir. Bu ad, omuz hareketlerinin böyle bir durum­da ne kadar sınırlandığını çok iyi anlatmaktadır. Yumuşak doku romatizması sırtın bel bölgesini de etkisi altına alabilir. Bu hastalığın günlük dildeki adı “lumbago”dur. Bu bel ağrısı akut ya da müzmin olarak seyredebilir ve daha önce boyun ve omuz ağrılarıyla ilgili olarak gördüğümüz belirtilerin benzer­leri burada da görülür. Gene burada da “başlatıcı noktalar” vardır ve bunun altında yatan neden pekâ­lâ bir sırt spondylosis’i olabilir.

Omuzun dış kısmında bulunan bir bursan’ın ilti­haplanması da ağrıya neden olabilir. İltihapı, bursan’­ın bir sıvıyla dolarak şiştiği dirsek ucunda da görüle­bilir. En yaygın ağrı türü “tenisçi dirseği’dir. Ama, tekrara dayanan bütün sporlar ve faaliyetler, dirse­ğin dış kısmındaki kemiğe bağlı olan tendonun iltihaplanmasına yol açabilir. Yukardakine benzer, ama daha az görülen bir ağrı türü de, dirseğin iç kısmını etkileyen “golfçü dirseği’dir. Ağrılar, neden olan fak­törler sürüyorsa, kendilerini tekrar ederler.

Tendon kılıflarının iltihaplanması, aşırı-kullanma yüzünden ortaya çıkan ağrılı durumlara iyi bir örnek­tir. Başparmağa giden tendonun iltihaplanması, bi­leğin dış kısmının iltihaplanmasına yol açar. Bilek­teki ve parmaklardaki öbür tendonlar da etkilenebi­lir. Hareket ettirildiğinde, içinden sürekli garip ses­ler gelen hastalıklı bir “ilk parmak”, hastalığı öbür parmaklara da taşıyabilir. Orta yaşlı kadınların par­maklarında sık sık görülen yanma ve karıncalanma, bilekteki bir sinire yapılan baskıdan ötürüdür. Has­talık belirtileri hastayı gece yarısı uyandırıp ellerini sallamak zorunda bıraksa da genellikle ciddi bir durumun işareti sayılmaz. Romatizmaya bazen, çok iyi bilinen başka nedenlerde yol açar. Bunların arasın­da romatizmal arteriti, tembel bir tiroid bezini ya da daha basit olarak, içi gereğinden fazla sıvıyla dolu do­ku şişkinliklerine yol açan hamileliği sayabiliriz.

Kollar için anlatılan romatizma türlerinin çoğu ba­caklarda da görülür. Bursan ve tendon iltihapları da kalça ve baldır bölgelerinde ağrılara neden olabilir. “Dizkapağı ağrısı”, dizkapağının ön kısmındaki bur-san’ın ağrı verecek bir biçimde şişmesidir. Dizler üze­rine çok fazla yüklenmekten olur. Kasıktaki bağın si­nire baskı yapması nedeniyle kalçada karıncalanma hissedilebilir. Diz ve ayak bileği çevresindeki bağlar incinebilir ya da burkulabilir. Ayak bileği çevresinde oluşan tendon iltihaplanması, —özellikle de Aşıl ten-donunun iltihaplanması— bilek ağrılarının başka bir nedenidir. Yürümenin daha da kötüleştirdiği topuk altındaki ağrıların nedeni kemiğe tutunan bağın iltihaplanmasıdır. Kuşkusuz, topuk ağrısı, anklioza yol açan spondylitis gibi bir arterit türünün parçası ola­rak da ortaya çıkabilir. Ayağa uygun olmayan ayakkabılar, ayakta ya da ayak parmaklarında görülen öbür ağrıların ya nedenidir, ya da mevcut ağrıları daha da şiddetlendirir. Sinirler üzerine yapılan baskı, ayakta karıncalanmaya ya da duyarsızlığa yol açabilir.

Yumuşak Doku Romatizması Tedavisi

Teşhis koymak için şart değilse de doktor, rönt­gen filmi ve kan testi isteyebilir. Bunlara, ağrılara ve acılara başka bazı faktörlerin neden olmadığına emin olmak için başvurur. Sıcak su şişesi, keklik üzümü yağı ya da metil salisilat gibi bir linimentle ovma tü­ründen evde uygulanabilecek basit çareler hastayı rahatlattığı için çoğu kişi doktora bile başvurmaz. Çok hevesli olanlar gerektiğinde kullanmak üzere ısıtıcı lamba da alabilirler.

Hastalık belirtileri kısa zamanda daha iyiye gitme­diği takdirde aile doktoruna başvurulmalıdır. Doktor, hap ya da ağrılı bölgelere sürülmek üzere merhem şeklinde ilaçlar verecektir; bunlar, iltihap giderici ve ağrı kesici ilaçlardır. Doktorun, hastalık nedenleri hakkında yapacağı açıklamalar da hastayı, durumu­nun kötüye gitmediği konusunda ikna edecektir. Dok­torun bazen hastasını psikolojik açıdan da destekle­mesi gerekebilir, ama, anti-depresif ilaçlar yalnızca birkaç vakada gerekli olur. Romatizmaya yol açan aşırı-kullanma ya da fiziksel zorlanmalar ortadan kal­dırılırsa, hastalığın tekrar nüksetmesi önlenir. Ayak ağrıları olanlar hazır ayakkabı alırken yumuşak astarlı olanları tercih ederlerse akıllı davranmış olurlar. Ba­zı durumlarda, tedavi başlangıcında biraz dinlenme önerilebilir.

Yumuşak Doku Romatizmasi İlaç Tedavisi ve Cerrahlık Tedavi

Arterit ve romatizma tedavilerini doktor yürütmeli ve bütün hastalar doktor gözetiminde olmalıdır. Du­rum biraz endişe vericiyse, bu dahada önemlidir.Ar-, terit tedavisinde yaygın olarak kullanılan ilaçlar aşa­ğıda belirtilmiştir. Tedavi ilkeleri bütün arterit biçim­lerinde aynı olduğu için burada esas olarak romatiz­ma! arterit tedavisine gönderme yapılmaktadır. Bu­rada ayrıca cerrahi operasyonlara da değinilmektedir.

Tedavinin Amaçları

Üzerinde durduğumuz arterit türleri müzmin (uzun-dönemli) olduğu için, doktor, arteriti başarılı bir biçimde tedavi edebilmek amacıyla, uzun dönemli bir tedavi programına ihtiyaç duyacaktır. Başarı birden­bire ortaya çıkmayacağından, hasta, önerileri azim­le uygulamalı ve gerçekten bir “hasta” gibi davran­malıdır. Bir göğüs enfeksiyonunu antibiyotiklerle iyi­leştirmeye çalışmada olduğu gibi, bu tedavi de arte­riti tamamen iyileştirmeyecek, ama daha iyi yapacak­tır; eklem iltihabını kontrol altına alacak, eklemlerde şekil bozukluklarını önleyecek ve vücuda, ortaya çı­kabilecek zayıflıklara karşı mücadele etmede yardım­cı olacaktır.

Bu program, aşağıda sayılan önlemlerin iki ya da daha fazlasından oluşan bir bileşimle yürütülecektir: İlaçlar ve cerrahlık; dinlenme, fizik tedavi, meşguli­yetle uygulanan terapi ve diğer rehabilitasyon süreç­leri. Bir dönem boyunca bunların hepsi de kullanıla­bilir ama, biz burada kendimizi ilaçlar ve cerrahlık ko­nularıyla sınırlayacağız. Konu ilaç adlarına gelince he­men belirtilmelidir ki, (kitabımızda ilk harfleri büyük harfle belirtilmiş olan) marka adları, yeni ilaçlar pi­yasaya çıktıkça zamanla ve ülkeden ülkeye değişken­lik gösterir.

Bir uyarı

Kendi kendini teşhis ve tedavi tehlikelidir! Bazı ağrılar ve sızılar önemsizdir ve çabuk geçer, ama ba­zıları daha ciddi ve uzun sürelidir. Vücudunuzda ar­terit belirtilerinden birkaçını saptarsanız, hemen ciddi bir hastalık kaptığınıza hükmetmeyin: Önce doktoru­nuza gidin ve onun görüşünü alın.

image
İltihaplı romatizma Nedir

İltihaplı Romatizma

Romatizma vücut hatlarının herhangi bir katmanında meydana gelen ağrı, sızı veya şişlikten dolayı oluşan bir hastalıktır. Buna bağlı olarak da şekil bozuklukları da meydana gelmektedir. Yani bu hastalığı sadece eklemlerle sınırlandırmak doğru olmayacaktır. Eklem sorunları ile beraber gelen vücudun diğer kısımlarında meydana gelen tutulmalara da romatizma denmektedir. Bu romatizma hastalıklarından dolayı genellikle akciğer, bağırsaklar, böbrekler, deri ve damarlar etkilenmektedir.

İltihaplı romatizma ise kendisini daha ağır bir şekilde gösteren ve tüm vücudun etkilenmesini sağlayan aşırı sancılı hastalıktır. İltihaplı romatizmanın asıl nedeni ise bağışıklık sistemlerinde meydana gelen bozukluklardır. Tüm organlarda kendisini gösteren İltihaplı romatizmada genetik geçişlerin ön plana çıktığı bu hastalığın hemen hemen kronik olmakta ve tıp adı altında kesin çözümü bulunamamaktadır. Romatizma ve özellikle İltihaplı romatizma genel olarak bilindiği gibi sadece yaşlılara özgü bir hastalık değildir. 2 yaşındaki çocuklarda bile görülen bu hastalık ağır sancılara hatta sakatlayıcı sonuçlara bile yol açabilmektedir.

İltihaplı Romatizmaya İyi Gelen Bitkiler

İltihaplı romatizmanın özellikle çok ağrılı ve sancılı olması insan sağlığını ve diğer organlarımızı çok olumsuz etkilemektedir. Bu sancı ve ağrılar ilerledikçe vücut üzerinde kalıcı hastalarda bırakabiliyor ve bunun için insanlar tedavi görmek ve önlem almak istiyor. Tıpta da kesin olarak tedavisi olmadığı için hastalar doğal ortamlarda yetişen şifalı bitkilere yöneliyor. İltihaplı romatizmaya karşı en etkili besin balıktır. Balık doğal bir iltihap kurutucu ve ağrı kesici özellik göstermektedir. Buna bağlı olarak da ısırgan otu, rezene, ardıç kozalağı, mayıs papatyası, melek otu kökü, hardal, lahana yaprağı ve menekşe gibi bitkiler İltihaplı romatizmalara karşı oldukça etkilidirler.

iltihaplı romatizma, romatizmaya ne iyi gelir, iltihaplı romatizma bitkisel tedavi, iltihapli romatizmaya ne iyi gelir, iltihaplı romatizmaya iyi gelen bitkiler, romatizmaya iyi gelen bitkiler, iltihaplı romatizma tedavisi, iltihapl romatizma, iltihaplı romatizmaya bitkisel çözüm, romatizmaya bitkisel çözüm

Romatizma rahatsızlığında elbette en başta tıbbi yöntemler ön görülür. Çünkü bu hastalık dikkat edilmezse çok ciddi diğer sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir. Bu hastalık hem çocuklarda hem de yetişkinlerde ortaya çıkabilen bir hastalıktır. Bu yüzden bugün sizlerle bu ciddi hastalık için yüzyıllardır kullanılan bitkisel tedavi yöntemlerini sizlerle paylaşacağız.

Romatizma Tedavisinde Bitkisel Çözümler

Hem banyo yapmak hem de şifa bulmak istiyorsanız o zaman 500 gram kadar kekiği temiz ve küçük bir torbanın içine koyun. Daha sonra bu torbayı 15 dakika boyunca kaynatın ve bu kaynama suyunu banyo suyunuza ilave edin. Eğer varsa küvetin suyuna ilave edin ve küvette bir müddet dinlenin. İster küvete ilave etmiş olun isterseniz de tas tas bu suyu dökünün, aldığınız banyo sonrasında mutlaka bir süre boyunca sıcak ya da ılık bir yerde dinlenin ya da şekerleme yapın.

Romatizmal ağrıları dindirmenin bir diğer yolu da sarmaşık yapraklarını banyo suyuna ya da küvetin sıcak suyuna ilave etmektir.

Banyo ya da yemek dışında farklı bir yöntem arıyorsanız o halde size bir miktar akırı kahra yağı ile ağrılı bölgelere masaj yapmanızı önerebiliriz. Masaj sonrasında aynı bölgeleri hem yumuşak hem de yün bir atkı ya da şal ile sarabilir ve bir süre dinlenebilirsiniz.

Romatizma Tedavisinde İçilen Yöntemler

İsterseniz 50 gram kadar diş budak yaprağı, 50 gram kadar margarit, 400 gram kadar Frenk üzümü yaprağı ile karıştırabilir ve bu karışımı sadece 1 bardak kadar suyun içinde kaynatıp çay içer gibi içebilirsiniz.

Ya da 35 gram kadar diş budak yaprağı, 500 gram kadar temiz suda kaynatabilir ve gün içinde tüm suyu yavaş yavaş içebilirsiniz.

Veya 10 gram kadar katranköpüğü, 10 gram kadar zencefil, 10 gram kadar türbüt ve yine 10 gram kadar da zeravent tavili iyice karıştırıp gün içinde 4 defa olmak sureti ile her seferinde 3 gram olmak şartıyla içebilirsiniz.

Biraz daha yoğun ve hızlı bir tedavi yolu arıyorsanız o zaman kimyon, zencefil ve siyah çöpleme den üçe gram ve sarıbasırdan da 6 gram alın ve hepsini iyice karıştırdıktan sonra toz haline getirin. Toz haline getirdiğiniz bu karışımdan sadece 6 gram kadar alın ve 1 bardak kadar dereotu ile karıştırıp için.

Eğer isterseniz 1 tane limonu dilimleyebilir ve kaynatabilirsiniz. Kaynattıktan sonra soğuttuğunuz suyu bir ay süre ile yeniden aynı işlemleri yenileyip içebilirsiniz. Evet, limon C vitamini özelliği yanı sıra romatizma tedavisinde çok eski zamanlardan bu yana kullanılan bir şifa kaynağıdır. Eğer limonun başka hangi hastalıklara iyi geldiğini merak ediyorsanız o zaman limonun faydaları nelerdir yazımızı inceleyebilirsiniz.

+8

Kafa derisi, kasık, avuç içi ve ayak tabanlarında veya bunların dışında vücudun farklı bölgelerinde görülebilir.

Vücut mantarı, kişiden kişiye, evcil hayvanla bireye, eşyalardan kişiye doğrudan yada dolaylı yollarla geçebilir. Belirtiler genellikle mantarla temastan yaklaşık 4-10 gün sonra başlar.

Bu enfeksiyonun karakteristik işareti vücutta, halka veya daire şeklinde döküntülerdir. Eşlik eden diğer belirtiler arasında kızarıklık, kaşıntı ve iltihaplanma vardır. Tedavi edilmezse cildinizin kabarmasına neden olabilir.

Bu hastalığın risk faktörleri, nemli bölgelerde yaşamak, aşırı terlemek, temaslı sporlar yapmak, sıkı kıyafetler giymek, zayıf bir bağışıklık sistemine sahip olmak ve başkalarıyla giyim, yatak takımı veya havlu paylaşmaktır.

Vücut mantarı, hijyen koşullarını düzeltmek, bazı basit, doğal ve etkili ev ilaçlarını uygulayarak kolayca tedavi edilebilir.

Vücut Mantarı Nasıl Geçer – Evde Nasıl Tedavi Edilir – 10 Etkili Yöntem      

1. Kişisel Hijyene Dikkat Edin

Vücut mantarı tedavisinde vücut hijyeni çok önemlidir. Bu, iyileşmenin ve belirtilerin azaltılmasının yanı sıra enfeksiyonun vücudun diğer alanlarına yayılmasını önlemeye de yardımcı olur.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, yeterli miktarda su ile desteklenen kişisel hijyen, mantarın yayılmasını önlemek için önemli önleyici tedbirlerdendir.

Etkilenen alanı mümkün olduğu kadar temiz tutun. Alanı her gün su ve hafif sabunla yıkayın. Duş sonrası cildinizi iyi kurutun, özellikle ayak parmakları, kasık ve koltukaltları arasını. Ayrıca, nem, mantarın yayılmasını kolaylaştırdığı için terin etkilenen bölgenin etrafında birikmesini önleyin.

Vücut mantarını tedavi ettikten sonra ellerinizi sıcak sabunlu suyla iyice yıkayın veya tek kullanımlık eldivenler giyin.

Ayrıca, havlu ve kıyafetlerinizi enfeksiyonlu olan biriyle paylaşmayın.

2. Elma Sirkesi

Elma sirkesi vücut mantarı için çok etkili bir ev ilacıdır. Araştırmalarda elma sirkesinin, enfeksiyona neden olan mantarla mücadelede güçlü antifungal özelliklere sahip olduğu bulunmuştur.

·         Organik elma sirkesini eşit miktarda su ile inceltin. İçinde bir pamuk topu ıslatın ve etkilenen cilde uygulayın. Bunu günde 3 kez yapın.

·         Ayrıca, 1 ila 2 çorba kaşığı organik elma sirkesi ve biraz ballı ılık suya karıştırın. Enfeksiyonla içten mücadele yardımcı olmak için günde iki kez için.

3. Çay Ağacı Yağı

Çay ağacı yağı antifungal ve antiseptik özellikleriyle mantar hastalığını başarıyla tedavi edebilir. Bu yağ enfeksiyondan sorumlu mantarı öldürmeye yardımcı olabilir ve rahatsız edici belirtilerden hızlı bir rahatlama sağlar.

·         Küçük bir top pamuğun üzerine birkaç damla çay ağacı yağı damlatın ve etkilenen bölgenin üzerine sürün. Bunu bir hafta boyunca günde 2-3 defa yapın.

·         Alternatif olarak, çaydır yağı, hindistancevizi yağı gibi bir taşıyıcı yağ ile eşit miktarda seyreltilebilir, daha sonra cilde uygulayabilirsiniz. Bu tedaviyi günde bir kez kullanın.

4. Cevizi Yağı

Hindistan cevizi yağında bulunan cilt iyileştirici özellikler, mantar önleyici enfeksiyonların tedavisinde etkili bir ilaçtır. Enfeksiyona neden olan mantarla mücadele edebilen antifungal özelliklere sahiptir.

Nem alma özelliği, etkilenen alanın kaşınmasını azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca etkilenen cildin iyileşmesine yardımcı olur.

Tercihinize uygun olarak aşağıdaki çözümlerden herhangi birini seçebilirsiniz.

·         Hindistancevizi yağını birkaç saniye boyunca mikrodalga fırında ısıtın. Etkilenen bölgeye doğrudan uygulayın ve cildin çabuk emmesine yardımcı olmak için masaj yapın. Bunu günde en az 3 kez uygulayın.

·         Bir kaba 1 çorba kaşığı sıcak hindistan cevizi yağı koyun. İçine yarım kafur tableti ilave edin ve birkaç saat bekletin. Enfeksiyondan kurtulmak için karışımı etkilenen alanlara günde 2 veya 3 kez uygulayın.

·         Hindistan cevizi yağı ve kekik yağını 5: 1 oranında karıştırın. Enfekte olmuş cilt üzerine yağ karışımını masaj ile yayın. On dakika boyunca bekletin, sonra ılık suyla durulayın ve cildinizi iyice kurutun. Buna 1 ay boyunca günde en az bir defa devam edin.

5. Sarımsak

Sarımsak harika bir mantar önleyici bitkidir. Ajoene olarak bilinen, mantarlara karşı etkili olan ve vücudu mantara karşı koruyan bileşiği vardır.

Bu bitki bağışıklık sisteminizi de güçlendirir.

·         Sarımsağı ezin ve etkilenen bölgeye sürün. Gazlı bir bezle enfekte alanı sarın. Birkaç saat boyunca muhafaza edin, sonra ılık suyla bu bölgeyi durulayın. Bu çareyi birkaç hafta boyunca günde bir veya iki kez uygulayın.

·         Ayrıca, günlük 1 veya 2 karanfil taze sarımsak yutun. Bu yöntem mantarın hayatta kalmasını ve yayılmasını zorlaştıracaktır.

6. Hint Leylakı

Neem olarak da bilinen Hint lilası, vücut mantarını ve çeşitli deri enfeksiyonlarını tedavi etmeye yardımcı olan antiseptik ve antifungal özellik bakımından zengindir.

Mantarın yayılmasını önlemeye yardımcı olur ve belirtilerden hızlı bir şekilde rahatlama sağlar.

·         Etkilenen alan temizlenene kadar günde 2 veya 3 kez neem yağı uygulayın.

·         Alternatif olarak, neem yapraklarını ezin, içine biraz zerdeçal tozu ve susam yağı katın. Bu maskeyi etkilenen bölgeye uygulayın ve 1 saat boyunca bekletin. Ardından ılık su ile durulayın ve iyice kurutun.

·         Bu yöntemi enfeksiyon ortadan kaybolana kadar günde iki kez tekrarlayın.

7. Zerdeçal

Zerdeçal vücut mantarı için başka iyi bir çözümdür. Zerdeçal o kadar etkilidir ki enfeksiyondan sorumlu mantarın büyümesini engeller.

Ayrıca, iyileşme sürecine yardımcı olan antiseptik ve anti-inflamatuar özellikleri de vardır.

·         Meyve suyunun içine rendelenmiş, çiğ zerdeçal kökünden katın. Enfeksiyon kapanıncaya kadar günde 2 veya 3 defa etkilenen yere sürün.

·         Alternatif olarak, ½ çay kaşığı zerdeçalla az miktarda zeytinyağını karıştırın. Etkilenen bölgeye uygulayın. Kıyafetlerinizde zerdeçal lekesi oluşmasını önlemek istiyorsanız alanı bir bandaj veya gazlı bezle örtün. 1 ila 2 saat sonra zerdeçal hamurunu durulayın ve tekrar uygulayın. Enfeksiyon geçene kadar buna devam edin.

·         Doktorunuza danıştıktan sonra zerdeçal takviyesi de alabilirsiniz.

8. Meyan kökü

Meyan kökü, güçlü mantar ilacı bileşiklerine sahiptir, bu nedenle vücut mantarı gibi mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılabilir.

1.    Bir tencereye 1 su bardağı su dökün ve 5 veya 6 çay kaşığı meyan kökü tozu katın.

2.    20 dakika kaynatın.

3.    Sonra az demlendirin ve soğumasını bekleyin.

4.    Bu karışıma bir pamuk topu batırın ve etkilenen alanların üzerine koyun.

5.    En az 10 dakika bekletin, sonra ılık suyla durulayın.

6.    Bu yöntemi şifa bulana kadar günde 2 veya 3 kez tekrarlayın.

9. Koloidal

Kolloidal gümüş vücut mantarı tedavisi söz konusu olduğunda mükemmel bir seçenektir. Sorunun temel nedeni ile mücadeleye yardımcı olan güçlü antifungal özellikleri vardır.

 Ayrıca, toksik değildir ve hemen çalışmaya başlar.

·         Alana biraz kolloidal gümüş suyu püskürtün ve kurumasını bekleyin. Enfeksiyon ortadan kalkana kadar günde 2 veya 3 kez tekrarlayın.

·         Ayrıca, bir bardak suya 1 ila 2 çay kaşığı kolloidal gümüş ekleyin. Vücuttaki tüm zararlı mantarları yok etmek için 1 ay boyunca günde iki kez için.

10. İyot

İyot tentürü antifungal ve antiseptik özelliklerinden ötürü vücut mantarı tedavisinde oldukça etkilidir. Sadece sorunun kökenine karşı mücadeleye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda enfeksiyonun yayılmasını da önler.

 Mantarı tedavi etmek için yakınızdaki bir eczaneden kolayca bulabileceğiniz yüzde 2’lik iyot çözeltisine ihtiyacınız olacak.

1.    Yüzde 2 iyot solüsyonuna küçük bir pamuk topu veya pamuklu çubuk batırın.

2.    Etkilenen bölgeye sürün.

3.    Bunu birkaç hafta boyunca günde 2 veya 3 defa yapın.

Ek İpuçları:

·         Cildinizin etkilenen bölgelerini kaşıyıp çizmeyin, çünkü enfeksiyon diğer alanlara yayılır.

·         Enfeksiyonlu biriyle temastan kaçının.

·         Eğer evinizde evcil bir hayvan varsa onu da bu mantar hastalığı açısından muayene ettirin.

·         Bağışıklık sistemini güçlendirip enfeksiyonla daha etkili bir şekilde savaşmak için C vitamini, D vitamini ve çinko bakımından zengin gıdalarla beslenin.

·         Herhangi bir enfeksiyonla mücadele etmek için tahıl, sebze, zeytin, hindistancevizi, yumurta, deniz ürünleri, yoğurt, sarımsak, limon, portakal ve greyfrut gibi gıdaları da bol yiyin.

·         Şeker, peynir, maya ve çikolata içeren gıdalardan uzak durun.

·         Kesinlikle alkol tüketmeyin.

·         Sıcak, nemli havalarda uzun süre kalın kıyafetler giymeyin.

·         Sıcak havalarda terlememek için serin bir yerde kalın.

PROF.DR.İBRAHİM SARAÇOĞLU’NDAN İLTİHAPLI EKLEM ROMATİZMASI ve SİNİR SIKIŞMASI İÇİN : KİRAZ SAPI ve ISIRGAN OTU KÜRÜ

image İltihaplı eklem romatizması ve sinir sıkışması için Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu hocamızın önermiş olduğu kiraz sapı ve ısırgan otu kürü ile şikayetlerinizden doğal bitkisel tedavi yöntemi ile kurtulabilirsiniz. İltihaplı eklem romatizması (romatoid artrit) hastalığı kişilerde ellerde ve ayaklarda ağrı belirtileriyle başlayan bir hastalıktır. Bir müddet sonra kişinin yaşam kalitesini düşürmekte, sosyal yaşantısına engel olmaya başlar. image Öncelikle bilinmelidir ki iltihaplı eklem romatizması tedavisi olan bir hastalıktır. Eğer kontrol edilirse ve uygun tedavi yöntemleri uygulanırsa kişi bu hastalığı vücudundan atabilir. Eğer doktorunuz size bu hastalığın tanısını koymuşsa evinizde İbrahim Saraçoğlu hocamızın tarifini verdiği bitkisel kür ile tedaviye başlayabilirsiniz. Kiraz sapı ve ısırgan otu ile hazırlayacağınız bu kür aynı zamanda sinir sıkışması içinde kullanılır. image Malzemeler :     25-30 adet kurutulmuş kiraz sapı     Bir tutam ısırgan otu     Yarım litre klorsuz su Hazırlanışı : İlk olarak yarım litre klorsuz suyu önceden kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra içerisine 25-30 adet kiraz sapını ilave edin. Kiraz saplarını ilave ettikten sonra yaklaşık 3 dakika daha kaynatın. 3 dakika dolduktan sonra yaklaşık kiraz sapı miktarı kadar bir tutam ısırgan otunu karışıma ekleyin. Isırgan otunu da ekledikten sonra kısık ateşte 6-7 dakika daha kaynatın. 6-7 dakika sonra ocağın altını kapatın ve ılımaya bırakın. Ilındıktan sonra süzüp içebilirsiniz. Nasıl Uygulanır? Hazırlamış olduğunuz bu kürün 1 bardağını sabah kahvaltıdan 2 saat sonra, kalan 1 bardağını ise akşam yemeğinden 2 saat önce tüketin. Toplamda bu kürü 21 gün  boyunca uygulamalısınız. Karışımı her gün taze olarak hazırlamalısınız. 21 gün dolduktan sonra hastalığın seyrine göre kürü tekrar uygulayabilirsiniz. Kiraz sapı ısırgan kürünün hiç bir zararı yoktur. Ayrıca kiraz sapı zayıflamada da önemli bir rol oynamaktadır. image Bu küre takviye olarak sinir sıkışması probleminde ki ağrıları gidermek için ardıç yağı ile masaj yapabilirsiniz. Kullanacağınız ardıç yağının hakiki olmasına  özen gösterin. Piyasada çok fazla sahte ardıç yağı bulunmaktadır. Ağrılı bölgelerinize bir miktar ardıç yağını masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Haftada 3-4 gün uygulayabilirsiniz. image Romatizmal hastalıklar için kullanılan ilaçların bir çoğu geçici olarak ağrıları gidermeye yöneliktir. Bu uygulayacağınız kür ise hem ağrıları giderir hemde hastalığı tamamen iyileştirmeye yönelik etki gösterir. Kürü ilk uygulamaya başladığınız hafta vücutta depolanır, ikinci hafta ise tedavi etmeye ve ağrıları gidermeye başlar. Yukarıda anlatılan kür ile ilgili İbrahim Saraçoğlu’nun anlatımı aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz. Bu önemli bilgi ve yöntemlerden daha fazla kişinin faydalanması için, beğenip, paylaşmayı unutmayın lütfen… Görsel kaynaklar:

  • http://www.herbmuseum.ca/files/images/sting.jpg
  • http://www.gettystewart.com/wp-content/uploads/2015/05/stinging-nettle-patch-watermarked-400×267.jpg
  • http://agroweb.org/inc/timthumb.php?src=/fo/10/20170501174857197786.jpg&w=375&h=217

İçerik Kaynakları :

  • https://www.youtube.com/watch?v=8cUYCohqd48
  • https://draxe.com/stinging-nettle/
  • http://www.superfoods-for-superhealth.com/stinging-nettle-benefits.html

Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации