Андрей Смирнов
Время чтения: ~25 мин.
Просмотров: 0

Çene, dirsek, parmak eklemi iltihabı belirtileri nelerdir? Eklem iltihabı için hangi doktora gidilir?

Çene Ekleminde (Temporomandibuler) Oluşabilecek Hastalıklar Nelerdir?

Çene eklemi, alt çene ve şakak kemiğinin oluştuğu bölgedir. Çene eklemi konuşma ve çiğneme özelliklerini yerine getirir. Çenede oluşabilecek birçok hastalık vardır. Bunlara örnek olarak:

 • Çene kilitlenmeleri
 • Çene kırıklıkları
 • Genetik olarak eksik gelişmiş eklem yapıları
 • Çenede tümör gibi hastalıkların oluşması
 • Yemek yemede çiğnemede zorluklar
 • Çene eklemi hastalıkları

gösterilebilir.

Çene Yapısının Sağlıklı Çalışmasını Engelleyen Sorunlar Nelerdir?

Çene yapısının sağlıklı çalışmasını bozan etmenler arasında sürekli olarak tek tarafta çiğneme, dişleri sıkma, gıcırdatma, kırıklar gösterilebilir. Bunlara nazaran anestezi işlemi uygulanırken çenenin zorlanması, sıklıkla sakız çiğnenmesi, parmak emme gibi alışkanlıkları da gösterilebilir.

(Temporomandibuler) Çene Eklemi Hastalıklarının Belirtilerini Nasıl Anlayabiliriz? Belirtileri Nelerdir?

 • Kulak ağrıları ve çınlama
 • Yanaklarda ve şakaklarda hissedilen ağrı
 • Çeneyi açma kapama yaparken zorluk hissedilmesi ve açıp kaparken ses oluşması
 • Çenede kilitlenme oluşması
 • Alt veya üst çenenin kapanmasında zorluk oluşması

Bu Hastalıklarda Tanı İşlemi Nasıl Yapılır?

Tanı ve tedavinin belirlenmesinde en büyük önem işinin ehli uzman bir diş hekimi seçmekten geçiyor. Doğru bir muayene ile tanı konulabilir. Grafiler, tomografiler, mr ve pet işlemleri ile işlemler gerçekleştirilebilir.

Temporomandibuler (Çene Eklem) Tedavisi Nasıl Yapılır?

Tedavi de amaç diğer tedavilerde de olduğu gibi fonksiyonları normale kazandırmaktır. Bu tedavide de çene fonksiyonlarını geri normal düzene getirmektir. Tedavi planlanması hastalığın nedenine göre ayarlanır. Sağlıklı bir sonuç alınmak isteniyorsa tanının doğru konulması ve tedavinin doğru yapılması gerekir. Diş sıkma veya dişleri gıcırdatma gibi problemleri olan hastalarda gece plağı uygulanabilir. İlaç tedavileri ve çene kaslarına uygun fizik tedaviler ile tedavi planlanması yapılabilir. Ağrı çok fazla oluşuyorsa eklem içinin yıkanması ağrıyı azaltacaktır. Eğer çenede travma veya tümör gibi durumlar söz konusu ise cerrahi işlemler uygulanabilir. Şikayetleriniz varsa uzman bir diş hekimine muayene olmayı aksatmayınız. Tedaviniz de gerekli ise kbb doktorları, fizik tedavi bölümü ve diş hekimleri ortak payda da çalışıp tedavi planlayabilirler.

image Kurum Adэ:Eрirdir Kemik Eklem Hastalэklarэ Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Kategori:Kemik Hastalэklarэ Hastanesi Юehir:Isparta Эlзe:Eрirdir Adres:Yeni Mahalle Hastane Эзi Kьme Evler No:8 Telefon:0 (246) 311-4790 Web Sitesi:egirdirkemikhastanesi.saglik.govHata Bildir 37.85723130.849531

Kurum Hakkэnda

Эlk olarak 1952 yэlэnda aзэlan hastane bir dцnem ьlkemizin en цnemli kemik ve eklem hastalэklarэ hastanesi olarak ьlke genelinde haklэ bir ьnvana sahipti. Ancak yэllar iзinde fiziksel olarak yetersiz hale gelen hastane iзin 2018 yэlэ Юubat ayэnda yeni bina зalэюmalarэ baюlatэldэ.

2 yэlda tamamlanarak hizmete giren Eрirdir Kemik Eklem Hastalэklarэ Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 100 yatak kapasiteli inюa edildi. Bьnyesinde; 4 ameliyathane, 8 yoрun bakэm yataрэ, 5 diю ьnitesi, 24 poliklinik odasэ, 20 adet fizik tedavi ьnitesi, tomografi odasэ, rцntgen odasэ ve 10 diyaliz ьnitesi bulunduran hastane 21 bin 500 metrekare kapalэ alana, 50 araз kapasiteli kapalэ ve 175 araз kapasiteli aзэk otoparka sahip.

Saрlэk alt yapэsэyla цn plana зэkan Isparta Tьrkiye’nin ilk aзэlan юehir hastanelerinden birine sahip olmasэ yanэnda Ьniversite ve цzel hastaneleriyle sadece Isparta’ya deрil bцlge halkэna da hizmet veriyor. Bu gьзlь saрlэk alt yapэsэna son olarak Eрirdir’de inюa edilen modern Kemik Eklem Hastalэklarэ Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi de dahil oldu. Hastane sadece ilзe halkэna deрil зevre ilзe ve kцylere de hizmet verecek.

Eрirdir Kemik Eklem Hastalэklarэ Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi modern tibbin gerektirdiрi bьtьn donanэmlara sahip bir dal hastanesidir. Yurt iзi ve yurt dэюэndan hastalarэn tercih etmesi sebebi ile bir markadэr ve bu marka adэna yakэюэr юekilde hizmet vermeye devam etmektedir. 4’ь yoрun bakim olmak ьzere 100 yatak kapasitesi ile Эз hastalэklarэ, nцroloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, зocuk hastalэklarэ, genel cerrahi, kulak burun boрaz, ortopedi ve travmatoloji, anestezi reanimasyon branюlarinda toplam 19 uzman hekim ile hizmete devam etmektedir.

Yapэlan birзok tibbi ve medikal tedavinin yani sэra gьncel tedavi yцntemlerinden цn зapraz bag ameliyatlarэ, kapalэ ve aзэk omuz cerrahisi ameliyatlarэ, spor cerrahisi ve PRP tedavisi yapэlmaktadэr. Ayrэca diю polikliniрi, yoрun bakim ьnitesi, diyaliz ьnitesi, fizik tedavi ьnitesi, emg ьnitesi ve acil servis ile hastalarэmэzэn ihtiyacэnэ karюэlayacak birimler mevcut olup aktif halde hizmet vermektedir. Цzellikle felзli ve rehabilitasyona ihtiyaз duyan hastalarэn son teknoloji robotik yьrьme cihazэ ile fizik tedavileri hastanemizde saрlanmaktadэr.

Poliklinikler

 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 • Зocuk Saрlэрэ ve Hastalэklarэ
 • Diю Hekimliрi (Genel Diю)
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Genel Cerrahi
 • Эз Hastalэklarэ (Dahiliye)
 • Kadэn Hastalэklarэ ve Doрum
 • Kulak Burun Boрaz Hastalэklarэ
 • Nefroloji
 • Nцroloji
 • Ortopedi ve Travmatoloji
 • Ьroloji

Eрirdir Kemik Eklem Hastalэklarэ Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi iletiюim ve ulaюэm bilgileri sayfanэn en ьstьnde verilmiюtir. Eрirdir Kemik Eklem Hastalэklarэ Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Isparta ili Eрirdir ilзesinde kemik hastalэklarэ hastanesi olarak faaliyet gцstermektedir. Bu sayfa kurumun resmi sayfasэ deрildir ve sadece telefon numarasэ, web sitesi, adres gibi rehber bilgileri sunmaktadэr. Eрirdir Kemik Eklem Hastalэklarэ Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi iзin Merkezi Hastane ve Hekim Randevu Sistemini (MHRS) kullanarak online randevu alabilir veya Alo 182 hattэnэ arayarak operatцrden randevunuzu alabilirsiniz.

Soru, цneri veya юikayetleriniz ile ilgili olarak yetkililere eriюmek, doktor listesi, sunulan hizmetler ile ilgili bilgi almak ve eрer kurum tarafэndan bцyle bir hizmet sunuluyorsa telefonla veya internetten online randevu almak iзin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Yorum ve Юikayetler

Eрirdir Kemik Eklem Hastalэklarэ Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi hakkэnda yorum yapэn

Kurum ile ilgili yorumlarэnэzэ, eleюtirilerinizi veya doktorlara teюekkьr mesajэnэzэ mesaj kutusuna yazabilirsiniz. Yorumunuz; isminiz ve profil fotoрrafэnэz ile birlikte tьm ziyaretзilere aзэk olarak yayэnlanacaktэr. Эю baюvurusu, randevu talebi, ьcret bilgisi, resmi юikayet vb. цzel mesajlarэnэz iзin lьtfen kurumun websitesini kullanэnэz.

BEHÇET HASTALIĞI NEDİR? 

Behçet Hastalığı, ağız içi ve cinsel bölgede yaralarla seyreden, ayrıca deri, göz, orta ve büyük eklemler, damarlar başta olmak üzere vücuttaki tüm organ ve dokuları tutabilen, nedeni belli olmayan bir hastalıktır.

BEHÇET HASTALIĞININ NEDENLERİ

Behçet hastalığının henüz belirlenmiş bir nedeni yoktur. Ancak hastalığı tetikleyen çevresel etkenlerin yanısıra infeksiyöz ajanlar, bakteri veya virüsler ve genetik yatkınlık üzerinde durulmaktadır. Ailesel geçiş henüz tam bilinmemektedir. Ender olarak ailenin diğer fertlerinde de görülebilmektedir.

BEHÇET HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Ağız yaraları: Ağız yaraları hastaların hemen hemen hepsinde vardır.Hastalığın diğer belirtileri ortaya çıkmadan yıllarca önce tek başına görülebilir. Yaralar; yanak içi, dil, dudaklar, yumuşak damakta tek ya da çok sayıda ortaya çıkabilir. Yaraların ortası kirli beyaz, etrafı kızarık ve ağrılıdır. Genellikle 7 ile 14 gün içinde iyileşirler. Tekrarlayıcı özelliktedir ve tekrarlama sıklığı hastadan hastaya değişir.

Cinsel bölge yaraları Çeşitli Deri Belirtileri: Behçet hastalığında deriye ait belirtiler, hastalığın başlangıcında veya seyri esnasında sık görülür. Genelde bacakların ön yüzünde kırmızı ve ağrılı düğme gibi sertlikler görülür. Bunlar nadiren de gövdede düzensiz ve dağınık olarak yerleşirler. Çapları 1-5 santimetre arasındadır. 10-15 gün içinde, yara haline dönmeden, çoklukla yerlerinde hafif bir leke bırakarak iyileşirler.

Sivilce benzeri belirtiler, mikropsuz ve cerahatli kabarcıklardır. Görünüm açısından sivilceden farklı değildir. Bu nedenle hastalığın diğer belirtileri ile birlikte değerlendirmek gerekir. Sırt, yüz, göğüs, kasıklar, kalçalar, cinsel bölge, kol ve bacaklarda ortaya çıkarlar.

Vücudun genellikle koltuk altı, meme, ayak parmak araları ve cinsel bölge haricinde, ağız içindeki aftlara benzeyen yaralar görülebilir. Bunlar diğer belirtilerine göre daha az ortaya çıkar.

Göz ile ilgili belirtiler: Sıklığı ve şiddeti değişkenlik gösteren göz tutulması; genç erkeklerde daha sık, kadınlarda ve yaşlılarda daha seyrek ve hafiftir. Hastaların başlıca şikayeti görmenin azalması, göz çevresinde ağrı, kanlanma, gözün ışıktan rahatsız olması, puslanma, perdelenme ve siyah nokta uçuşmalarıdır.

Eklem Belirtileri: Behçet hastalarında sıklıkla büyük eklemler; diz, ayak bileği, el bileği ve dirsek tutulur. Ayrıca el ve ayak eklemlerinde, parmak eklemlerinde ve kalça eklemlerinde Behçet Hastalığına bağlı belirtiler olabilir. Eklem tutulması eklem ağrısı ve eklem şişmesi şeklinde ortaya çıkar. Eklemde hareket kısıtlılığı görülürken kızarıklığa pek rastlanmaz. Eklem tutulumu şekil bozukluğu yapmaz ve genellikle de 1-2 hafta içinde kendiliğinden iyileşir.

Damar belirtileri: Behçet hastalığında hem atardamar hem de toplardamarlar hastalanabilir. Ülkemizde toplardamar tutulması (tromboflebit) daha fazla iken atardamar tutulması çok nadirdir. Yüzeyel toplardamar tutulması bacakta ip gibi uzayan veya yuvarlak şişlik, kızarıklık, ağrı şeklinde kendini gösterir.

Sinir Sistemi belirtileri: Sinir sistemi tutulumu çok nadir görülür. Hastalarda devamlı baş ağrısı, ara-ara ortaya çıkan çift görme, kol veya bacaklarda uyuşukluk, kuvvetsizlik, denge bozukluğu, yürüme zorluğu, konuşma bozukluğu, unutkanlık gibi belirtiler olabilir. Mide-Barsak Belirtileri

BEHÇET HASTALIĞININ TEŞHİSİ

Behçet hastalığı genel anlamda kabaca bir damar iltihabıdır denebilir. Belirtilerin tümünün aynı anda ortaya çıkması şart değildir. Bazı belirtiler hastalığın ilk yıllarında yok iken daha sonraki yıllarda ortaya çıkabilir.

Bulgulardan en az ikisinin varlığı hastalığı düşündürmelidir. Behçet hastalığı tanısı konarken ağız aftlarının olması şarttır. Ağız yaraları (oral aft) ile birlikte cinsel bölge yaraları, göz bulguları, deride kırmızı sertlikler, kıldibi iltihapları ve pozitif paterji testinin varlığı gibi bulgulardan dört tanesinin bulunması teşhis için gereklidir.

BEHÇET HASTALIĞININ TEDAVİSİ

Tedavinin seçimi hastanın klinik belirtilerine bağlıdır. Alevlenmeler ve düzelmelerle seyreden bu hastalık zaman içinde belirtilerinin hafiflediği veya kaybolduğu devreler gösterebilir. Tedavi lokal(haricen) ve sistemik olmak üzere iki kısımdan oluşur. Lokal tedavi deri, ağız içi ve cinsel bölge belirtilerinde uygulanır. Sistemik tedavi ise organ tutulumlarında kullanılır.

Kalça Ağrıları: Kalça vücudun en büyük hareketli eklemidir ve yük taşır. Ağrıları ise bu eklem ve eklemi saran yumuşak dokulardaki problemlerden kaynaklanır. Kalça eklemi soket tipinde bir eklemdir. Top şeklindeki kalça başı, leğen kemiğindeki yuvasında kalın ve güçlü bağlarla ve kaslarla çevrelenmiştir.

Neden Olur: En önemli sebebi fazla kilo sebebiyle ekleme normalden fazla yük binmesi ve kalça ekleminin yük taşıma açılarında değişiklik oluşturan postüral bozukluklardır. Bu bozukluklar doğuştan olabileceği gibi sonradan duruş bozukluklarına bağlı olarak ta gelişebilir. Doğuştan olanların en önemlisi kalça inklinasyon açısının normalden fazla ya da az olmasıdır. Uyluk kemiğinin kalça başıyla yaptığı açıya inklinasyon açısı denir

Postüral bozukluklar kalça bölgesinde olabileceği gibi kalçayı etkileyen omurga ve dizlerdeki postüral bozukluklara veya ayaklardaki basma bozukluklarına bağlı olarak ta gelişebilir.

Kalça Ağrısının Özellikleri Nelerdir: Kalça ağrısı sebep olan faktöre göre kabalarda, kasıkta, kalçanın yan yüzünde olabilir. Aşağıya doğru bacağa ve dize yayılım gösterebilir. Genellikle ayakta durunca ve bağdaş kurarak oturunca artar. Bel, diz, ayak gibi bölgelerin hastalıklarıyla sık birliktelik gösterdiğinden beraberinde bu bölgelerde de ağrılar olabilir.

Kalça Bağlarının Problemleri: Kalça eklemini destekleyen kalın ve güçlü bağların (ligamentlerin) kilo ve postüral bozukluklar sebebiyle zorlanması sonucunda bu bağlarda mikroyırtıklar ve gevşemeler oluşur. Sonuçta eklemde instabilite ve ağrılar ortaya çıkar.

Kalça Çevresi Kasların Fibrozitleri: Kalça bölgesindeki kaslarda postüral problemlere bağlı olarak ağrılı düğümler oluşabilir. Bu ağrılı düğümler kasın gevşeyememesi sonucu oluşur. Hem kendisi ağrırken hem de civar dokulara ağrı yayar. Bazan altından geçen sinirlere baskı yapması sonucunda kolda ağrı ve uyuşmalara neden olabilir.

 • Kalça Çevresi Yumuşak Doku Problemleri:Kasların kemiğe yapışma yerlerindeki zorlanmalar sonucu tendinitler, kaslar arasındaki keseciklerin iltihaplanması sonucu oluşan bursitler.
 • Kireçlenme (Osteoartrit):  Kilo ve postüral bozukluklar sebebiyle kalça eklemine normalden fazla yük binmesi sonucu eklem kıkırdağı zedelenir. Vücut eklem yüzeyini genişletmek ve ekleme binen yükü azaltmak için eklem kenarlarından osteofit denilen kemik çıkıntılar geliştirir. Kireçlenme denmesinin sebebi de bu oluşan fazladan kemik çıkıntılarıdır. Bu durumda eklemin hareketleri zorlaşır ve ağrı başlar.Daha Geniş Bilgi İçin
 • Başka Bölgelerden Yayılan Ağrılar: Özellikle bel ve sakroiliak bölgelerin problemleri kalçaya yansıyabilir.Ayırıcı tanı için Muayene ve görüntüleme yöntemleri gereklidir.
 • Doğumsal Kalça Çıkıkları: Genellikle kadın hastalarda görülür ve kalçalarda belirgin hareket kısıtlılığına neden olur
 • Travmatik Kırık ve Çıkıklar: Ortopedik tedavilerden sonra kalan sekeller önemli ağrı sebeplerindendir.
 • Avasküler Nekroz: Uyluk kemiğinin baş kısmının yüksek doz ve uzun süre kortizon kullanımına bağlı olarak kanlanmasının bozulması sonucu kemik dokusunda oluşan harabiyettir. Kalçada ciddi ağrı ve hareket kısıtlılığına neden olur.
 • İltihaplı Romatizmal Hastalıklar: Romatoid artrit, ankilozan spondilit, akut romatizmal ateş gibi hastalıklarda kalça eklemi tutulabilir.Kalça ekleminde ağrı, şilik ve ısı artışıyla seyreder.

Kalça Ağrıları Tedavisi

Tedavi teşhis edilen hastalığa göre değişiklik gösterir. Önemli olan doğru teşhis ve sebebe yönelik yapılan tedavidir. Aşağıda diz hastalıklarındaki genel tedavi yaklaşımları özetlenmiştir.

 • Proloterapi: İltihabi romatizmal hastalıklara bağlı kalça hastalıkları dışındaki tüm diz hastalıkları dizin çatısını oluşturan bağların gevşemesi sonucu oluşur. Proloterapi tedavisi bu bağları yeniden güçlendiren bir tedavi yöntemidir. Enjeksiyonla kalça bağlarının kemiğe yapışma yerlerine uygulanan yoğunlaştırılmış dextroz bu bölgede bağışıklık sistemini aktive ederek bir hücre yenilenmesi başlatır. Sonuçta kalçanın bağları eski sağlamlığını tekrar kazanır. Bu sayede kalçanın stabilitesi sağlanarak ağrılar büyük ölçüde ortadan kaldırılır. Daha geniş bilgi için tıklayınız
 • PRP: Kişinin kendi kanından hazırlanan ve tıbbın birçok alanında iyileşmeyi uyarmak ve düzenlemek için kullanılan bir yöntemdir. Trombositlerin asıl görevi, bir yaralanma olduğu anda meydana gelen kanamayı durduran pıhtıyı oluşturmaktır. Bunun yanında dokunun onarımı ve iyileşmesine katkıda bulunan onlarca büyüme faktörü içerirler. Bu büyüme faktörleri ortama verildiğinde, vücudun kendi iyileşme mekanizmalarına destek olarak hasarlı dokulardaki tamire yardımcı olurlar. Daha geniş bilgi için tıklayınız
 • Ozon Tedavisi: oksijenin 3 atomlu formu olan ozon kalça ağrılarında gerek eklem çevresine gerek eklem içine uygulanarak kan dolaşımını ve oksijenlenmeyi arttırır, ağrı ve iltihabı azaltır. Daha geniş bilgi için tıklayınız
 • Kuru İğneleme: Kalça kaslarında oluşan gergin bantlara bağlı ağrılarda, gergin bantların çözülmesini sağlar. Bu sayede ağrı ve fonksiyonlarda düzelme sağlanır Daha geniş bilgi için tıklayınız
 • Fizik Tedavi: Enfraruj, ultrason, kısa dalga, lazer gibi yüzeyel ve derin ısıtıcı ajanlar, ağrı kesici elektrik akımları ile bölgesel kanlanmanın artışı, ağrılarda azalma ve iyileşme sağlanır
 • Kinesio Bantlama: Hasarlı eklem bölgesine özel tekniklerle bu iş için özel üretilen bantların eklemi destekleyecek şekilde yapıştırılmasıdır. Daha geniş bilgi için tıklayınız
 • Egzersiz: Kalça hastalarında eklemin taşıdığı yükü azaltmak kalçanın stabilitesini arttırmak için kalça kaslarının güçlendirilmesi şarttır. Ancak bu egzersizlerin kalçaya yük bindirmeyen egzersizler olması gerekir. Yürüyüş, koşu gibi egzersizler ağrıyı arttırır. Bunun yerine oturarak ağırlıkla yapılan egzersizler, bisiklet, yüzme gibi ekleme yük bindirmeyen egzersizler yapılmalıdır.
 • Zayıflama: Kalça hastaları eğer fazla kilosu varsa mutlaka zayıflamalıdır. Kalçaya binen yük azaltılmadığı sürece yapılan tedavilerin etkisi yetersiz ve geçici olur. Bunun için iyi bir diyet ve egzersiz programı ile obezite rehabilitasyonu yapılması da şarttır. Daha geniş bilgi için tıklayınız

image

Romatoloji Nedir? Romatoloji, genellikle bağışıklık sisteminin uygunsuz çalışması sonucu gelişen romatizmal iltihabı hastalıklar ve diğer kas iskelet sistemi hastalıkları ile uğraşmaktadır.

Romatizma eski Yunan kökenli bir kelime olup, eklemlerde kötü özellikte sıvı birikmesi anlamında kullanılmıştır. Romatizmal hastalıklar MÖ 8000 yıl öncesinden beri bilinmesine karşın, hastalıkların nedenleri, seyirleri ve tedavileri ile ilgili bilgilerimiz 20. yüzyılda Romatoloji Bilim Dalının gelişmesi ile artmıştır.

Kuşkusuz hastayı hekime getiren en önemli yakınmalardan biri ağrıdır. Romatolojik hastalıkların en önemli belirtilerinden birisi de ağrıdır. Ancak unutulmaması gereken bir nokta, ağrının geri planda olduğu, hatta hiç ağrıya yol açmayan romatolojik hastalıkların da olduğudur.

Romatizmal hastalıkların tedavisinde başta Romatoloji Uzmanı olmak üzere, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı, Ortopedi Uzmanı ve gereğinde diğer uzmanlık dallarının ekip olarak çalışması gerekmektedir.

Çok çeşitli yakınmalara ve organ tutulumlarına neden olan romatizmal hastalıkların tedavisi, günümüz koşullarında artık mümkündür. Son yıllarda hız kazanan ilaç araştırmaları ile romatizma tedavisinde yol alınmıştır. Ancak çoğu romatizmal hastalığın tamamen ortadan kalkması söz konusu değildir. Sürekli bir hekim-hasta işbirliği gerektirir. Zaman zaman hastalığın alevlenebileceği bilinmelidir. Tedavi uzun sürelidir hatta ömür boyu sürebilir. Tedavide amaç ; yakınmaların ortadan kaldırılması, olası ortaya çıkabilecek organ tutulumlarının önlenebilmesi ve hastanın yaşam konforunun en üst düzeyde sürdürmesini sağlamaktır.

Romatizmal hastalıklardan sık görülenleri aşağıda sıralanmıştır: Romatoid artrit Spondilartropatiler ve ankilozan spondilit Behçet hastalığı Bağ dokusu hastalıkları: sistemik lupus eritematozus, skleroderma, mikst bağ dokusu hastalığı, Sjögren sendromu ve dermatomiyozit, polimiyozit Antifosfolipid antikor sendromu Damar İltihapları: poliarteritis nodoza, Takayasu arteriti, dev hücreli arterit ve diğer sistemik vaskülitler Ailevi Akdeniz Ateşi Akut eklem romatizması Reaktif artritler Kristal artritleri İnfeksiyöz artritler Amiloidoz Metabolik ve dejeneratif hastalıklar: osteoartrit, osteoporoz, osteomalazi ve Paget hastalığı Diğer sistemik hastalıkların romatizmal bulguları

Romatizma (Rheumatism) Kemikler, kaslar, eklemler, tendonlar, ligamanlar veya eklemler ile çevrelerindeki dokulardaki herhangi bir ağrı ve sızıları tanımlamak için kullanılan genel bir terim. Artritin aksine sınırları net olarak belli değildir. Bu nedenle, “romatizma” terimi, “artrit” kelimesini de kapsamaktadır.Bu ağrı ve sızılar her zaman altta yatan bir patoloji ile açıklanamayabilir. Dolayısı ile romatizma içinde tanımlanmış hastalıklar yanında boyun ağrısı, tenisçi dirseği, bel ağrısı gibi bölgesel ve fibromyalji gibi yaygın ağrı ile seyreden tablolar da yer alabilir.

İltihabi romatizmal artriti bulunan çoğu hastada bu ağrılı tablolar da eşlik edebilmektedir. İltihabi sistemik (tüm vücudu ilgilendiren) bir çok hastalıkta ise artrit hastalığın sadece bir bulgusu olarak ortaya çıkmaktadır.

Romatizmal hastalıklar (rheumatic diseases) Tüm artrit ve romatizma tiplerini ifade eder. 150’ye yakın romatizmal hastalık bulunmaktadır. Bunlardan iltihabi olanlarının çoğu en temel anlatımla bağışıklık sistemi ve/veya iltihap mekanizmalarının uygunsuz çalışması ile vücudun kendisine yönelik hastalık oluşturması mekanizmaları ile açıklanmaktadır.

Romatolog nasıl olunur, ne iş yapar? (rheumatologist) Eklem iltihapları ve diğer romatizmal hastalıkların tanısı ve tıbbi tedavisi konusunda uzman olan doktor. Daha sınırlı anlamda iç hastalıkları uzmanlığı (5 yıl) sonrası romatoloji eğitimi (3 yıl) almış doktor; romatoloji uzmanı. İltihabi sistemik (tüm vücudu ilgilendiren) ve eklemlere özgü romatizmal hastalıklar yanında dejeneratif, metabolik ve mekanik kas-iskelet sorunları da uzmanlık alanına girmektedir. Romatolog, iç hastalıkları uzmanı olması nedeni ile romatizma hastalarında hastalığın kendisine veya tedavilere bağlı olarak sıkça görülebilen iç organ (kalp, böbrek, akciğer, karaciğer, mide-barsaklar vb.) sorunlarının büyük kısmını da çözümleme alt yapısına sahip bulunmaktadır

Artrit nedir? (arthritis ,çoğul arthritides) Eklem ağrısı yanında eklem iltihabını gösteren eklem şişliği, eklem üzerinde sıcaklık artışı, eklem üzerinde kızarıklık veya eklem hareketlerinde kısıtlılık bulgularından bir veya birkaçının da bulunması durumu, eklem iltihabı. Artrit oluşturan 150’ye yakın değişik hastalık bulunmaktadır. Bu hastalıkların sınıflaması, tanı kriterleri ve tedavi yaklaşımları hastalıklara göre değişik derecelerde uluslararası literatürde ortak olarak belirlenmiş ve kabul edilmiştir. Dolayısı ile artrit oluşturan hastalıklar arasında romatoid artrit, osteoartrit, infeksiyöz artrit, psöriatik artrit, iltihabi barsak hastalığı ile ilişkili artrit, ankilozan spondilit, gut gibi hastalıklar yer almaktadır.

Artrit ve Romatizmal Hastalıkların Nedenleri Bu hastalıkların mekanizmaları hakkında giderek daha çok şey bilmemize rağmen, hastalığı başlatan nedenler hakkında nispeten daha az şey bilinmektedir.

Bu nedenle, bu gün için çoğu romatizmal hastalık için hastalığın ortaya çıkması kolaylaştıran faktörlerden söz edilebilmektedir. Bunlar arasında ana grup olarak,

Genetik: Bağışıklık sistemi hastalıkları ile doku uygunluğu genleri arasında giderek artan bir ilişki kurulmaktadır. Ancak bir çok romatizmal hastalığa yakalanmanın genetik temelleri birden fazla genetik yatkınlığa dayanmakta yani kompleks olarak kabul edilmektedir.

Çevresel : bazı mikrobik ve kimyasal faktörlere maruz kalma, bireylerin karşılaştığı bazı bakteri ve virüslerin bağışıklık sisteminin dengesini bozduğu bilinmektedir.

Fizyolojik: hormonlar ve yaş durumu gibi faktörler sayılabilir.

Yanlış: Romatizmal hastalıkların tedavisi bulunmamaktadır. Doğru: Romatizmal hastalıkların büyük bölümünde (>%90) uygun sürekli tedavi ve takip ile hastalık bulguları ortadan kaldırılabilmekte ve doku hasarı engellenebilmektedir.

Yanlış: Eklem iltihapları, rüzgar, soğuk havada kalma, rutubet, ıslak ortamlarda bulunma, bazı gıdalara aşırı duyarlılık gibi tıp dışı faktörler ile ilişkilidir. Doğru: İklimsel faktörlerin (soğuk, rüzgar, rutubet) ve bazı gıdaların eklem iltihaplarına yol açtığını gösteren veri bulunmamaktadır. Ancak barometrik basınç değişikliklerinin eklem ağrılarına yol açabildiği şeklinde gözlemler mevcuttur.

Yanlış: Artritler ailesel geçişlidir. Doğru: Bu hastalıklar nadiren ebeveynlerden çocuklara geçer. Ancak bazı ailelerde bazı artritlerin daha sık görülebildiği bilinmektedir.

Yanlış: Artrit ve romatizmalar yaşlıların hastalığıdır. Doğru: İltihabi romatizmalar hemen her yaşta görülebilmektedir. Tepe dönemi 30’lu yaşlardır. Osteoartrit gibi dejeneratif eklem hastalıkları yaş ilerledikçe daha sıklaşmaktadır.

Yanlış: Eklem çıtlatma ve eklem tıkırtısı romatizmaya neden olmaktadır. Doğru: Eklemlerin aşırı kullanımı dejeneratif eklem hastalığı riskini arttırmaktadır. Ancak, eklem çıtlatma ve tıkırdaması artrit için bir risk faktörü değildir.

Yanlış: Ekleme enjeksiyon yapılması kesinlikle eklem için zararlıdır. Doğru: Ekleme kortizon enjeksiyonu eklemdeki iltihabı kontrol etmede çok faydalıdır. Ancak bu enjeksiyonun ehil kişilerce (romatolog) uygun şekilde gerekli durumlarda yapılması gerekir. Aşırı sık enjeksiyon uygulamasından da kaçınılması doğrudur.

Yanlış: Ağrı kesiciler (steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar) bağımlılık yapmaktadır. Doğru: Narkotik ağrı kesicilerin aksine bu grup ilacın bağımlılık yapıcı özelliği bulunmamaktadır. Doktorunuz ilaç dozunu arttırıyor ise bu hastalığınızın daha şiddetlendiği anlamına gelmektedir.

Yanlış: Bitkisel veya geleneksel tedaviler (bakır bilezikler, akupunktur, özel gıdalar ve sular) modern tıp uygulamalarından daha etkilidir. Doğru: Bu yöntemler doktorunuzun uyguladığı modern yöntemler gibi incelenmemiştir ve etkin olduğunu gösteren kanıt bulunmamaktadır.

Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации