Андрей Смирнов
Время чтения: ~19 мин.
Просмотров: 0

“Bilateral kalça protezi” teşhisi olan engellinin araç alımında ÖTV istisnası

Kalça protezi takıldıktan sonra hastaların egzersizleri düzenli olarak yapması ve yasak hareketleri kesinlikle yapmaması oldukça önemlidir. Kalça protezinin gevşememesi ve yerinden çıkmaması için doktor talimatlarına uygun davranmak şarttır.

image

Kalça protezi genellikle takıldıktan 5-10 yıl arasında gevşemeye başlar. Protezin gevşemesi durumunda revizyon ameliyatı yapılması gerekir. Kalça protezi gevşemesi belirtileri şöyledir:

 1. Kalçada ve kasık bölgesinde ağrı,
 2. Kalçayı hareket ettirirken ses gelmesi,
 3. Uyluk bölgesinde ve kalça bölgesinde şişlik oluşması,
 4. Yürürken şiddetli ağrılar oluşması,
 5. Hastada bacak kısalığı oluşması

Kalça protezi olan hastalarda bu belirtilerin görülmesi durumunda gerekli tetkikler yapılarak protezin yeri kontrol edilir. Protezde gevşeme ya da yerinden çıkma gibi durumların oluşması halinde hastalara revizyon ameliyatı yapılır.

Total Kalça Artroplastisi

Aşınmış olan eklem yüzlerinin, suni eklemlerle değiştirilmesi durumudur. Günümüzde diz dışında pek çok eklemde debaşarı ile uygulanmaktadır.

Kimlere protez gereklidir?

 • Ciddi ağrı ve fonksiyon kısıtlılığına neden olan diz kireçlenmelerinde
 • Ciddi ağrı ve röntgende ileri derecede harabiyete neden olan romatizmal hastalıklarda
 • Ameliyatsız yöntemlerle sonuç alınamayan eski eklem içi kırıklı hastalar

Uygun yapılmış bir diz protezi ile oldukça başarılı bir şekilde tedavi altına alınabilir.

Kalça Protez ameliyatı acil girişim gerektirir mi?

Hiçbir eklem protez ameliyatı acil girişim gerektirmez. Çünkü insanlar bu problemleri ile yıllardır beraber yaşamaktadırlar. Saatler ve günlerden ziyade, aylar ve yıllar bu müdahalenin zamanlamasında önemli olabilir.

Zira insanlar yaşlandıkça kas zayıflıkları olmaktadır, birde buna kireçlenme nedeniyle hareketin azalması sonucu kasların az çalıştırılması sonucu zayıflık eklenmektedir. O nedenle çok gecikmiş protez vakalarında kas zayıflıklarına bağlı ideal performansın yakalanmasında zorluklar olabilir.

Kemikte aşırı aşınmaya bağlı oluşan kayıplar nedeniyle bu bölgelere kemik eklemeleri yapmak gerekebilir. Bu da ameliyat sonrası hastaların protezli kalçalarına basma süresinin gecikmesine neden olabilir.

Ameliyatlar nasıl yapılmaktadır?

Uygun sterilite şartlarına sahip ameliyathanelerde bu ameliyatlar gerçekleştirilmektedir. Ameliyathaneleri çok eski zamandan kalmış hastaneler dışındaki pek çok hastane uygun sterilite şartlarına sahiptir.

Kalça protez hastalarının büyük kısmı, ileri yaş hastaları olmaları nedeniyle genellikle belden uyuşturma tercih edilmektedir. Belden uyuşturulan hastalarda ameliyat ağrısı, uyutulan hastalara göre daha geç ortaya çıkmakta ve yapılan anestezi nedeniyle daha az ağrı hissedilmektedir.

Bel de ciddi kireçlenmesi olmayan hastalarda epidural katater uygulamaları ile hem ameliyat uyutulmadan yapılabilmekte hem de ameliyat sonrası 3-4 gün kateterden ilaç verilerek, morfine gerek kalmadan hastaların ağrıları kontrol edilebilmektedir.

Hasta ne zaman yürüyebilir?

Kemik onarım yapılmayan yani komplike olmayan vakalarda hastalar ameliyatın ertesi günü ayaklarının üzerine basarak yürüyebilirler.

Kalça Protezi sonrası çıkık nasıl engellenir?

image

Kalça protezi ameliyatları esnasında, ameliyatı yaparken eklem kılıfı (kapsülü) çıkarılmaktadır. Menteşeli olmaları erken gevşemeye yol açacağından, yuvaya konulan parça ile aşağıdaki yuvarlak bölüm birbirinden bağımsız hareket etmektedirler. Çıkarılan eklem kılıfı vücut tarafından tekrar tamir edilinceye kadar, çıkık riskini engellemek için, kalça eklem hareketleri sınırlanmalıdır.

Ameliyat içindeki güvenli sınırlar göz önüne alınarak, tuvalet yükseltisi kullanmaları ve alçak yere oturmamaları önerilir. Genellikle ilk 1,5 ay otururken, 90 dereceden daha öne eğilmemeleri istenir.

Çok deforme olmayan vakalarda, son yıllarda kalça eklem kapsülü uygun ise ameliyat sonrasında onarılarak, çıkık riskini azaltmak mümkün olmaktadır.

Hastanede ne kadar kalınmaktadır?

Genellikle 5-6 gün süre yeterli olmaktadır. Hastanın yarasının temiz olması, istenilen hareket açıklığının ve kas kontrolünün sağlanmasını takiben hastalar taburcu edilmektedir.

Enfeksiyon riski ne kadardır?

Ameliyat öncesi, vücutta enfeksiyon odağı taraması yapılmalıdır. Enfeksiyon var ise bunun tedavisi sonrası protez yapılmalıdır. Bu şartlarda protez yapılan olgularda risk %1 olarak ifade edilmektedir. Metal alerjisi oldukça nadir bir sorundur( 1/100000 gibi).

Sorunların en büyük grubunu enfekte vakalar oluşturmaktadır.

Kalça protezi enfeksiyonu önemli bir sorundur. Olmaması için bütün önlemler alınmalıdır.

Kalça protezi enfeksiyonlarında kabaca 3 ana grup sorumlu tutulmaktadır

 1. Ameliyathane şartları
 2. Cerrahi teknik ( ameliyat ekibinin yetkinliği ve doku saygısı, vs )
 3. Hastaya ait faktörler ( hastanın savunma sistemindeki farklılıklar)

Protez sonrası erken dönemde enfeksiyon olabileceği gibi geç dönemde de enfeksiyon gelişebilir. Diş ya da idrar enfeksiyonları sonrası kana karışan mikroplar protezli bölgede enfeksiyona yol açabilir. Bu nedenle enfeksiyondan şüphelenildiği durumlarda hemen bir doktora başvurarak antibiyotik almaya başlamak gerekmektedir.

Protezler kemiğe nasıl tutunurlar?

Protezler kemiğe iki yolla tespit edilebilirler. Ciddi kemik erimesi olan ve kemiğin protezin etrafını sararak protezin sağlam tutunmasında sorun olacağı düşünülen vakalarda çimentolu protezler kullanılır.

Kemik iyileşmesi sorunu olmayan ve kemik kalitesi iyi korunmuş, yükün protez tarafından kemiğe iyi aktarılacağı düşünülen hastalarda çimentosuz protezler kullanılır.

Protezin ömrü ne kadardır?

Protezlerde gevşemenin en büyük nedeni metal komponentler arasındaki özel polietilen denilen maddenin aşınması ve bunun kemikte oluşturduğu tahribattır. Ancak son yıllarda bu maddenin ekstra güçlendirilmiş formları üretilerek dayanıklılığı daha da arttırılmıştır. Ayrıca 65 yaş altındaki genç sayılabilecek hasta grubu için daha ideal sürtünme özelliklerine sahip seramik eklemleşmeler kullanılmaktadır.

Kalça protezinin ömrü 10 yıl -15 yıl gibi tanımlamalar gerçeği yansıtmamaktadır. 20 yıl ve üzeri kullanan pek çok vaka vardır. Protez yapıldığı zaman, hedef revizyon gerekmeden hastanın ömrünün vefa etmesidir.

Bu amaçla proteze binen yükün fazla olmaması için hastanın kilo almaması, kilolu ise kilo vermesi istenir.

Başarılı bir kalça protezi için; hasta seçimi, protez seçimi ve cerrahi teknik önemlidir.

Hastanın

 • Rehabilitasyona uyum sağlayacak hasta ( demans vs.)
 • Nöromuskuler kontrol sorunları olmayan
 • Uygun hijyene sahip hasta olması sağlanmalıdır.

Pek çok protez seçeneği vardır. Hastanın kemik kalitesi, yaşı ve ihtiyaçlarına göre seçil yapılmalıdır.

Takipler nasıldır?

Protez ameliyatı olan hasta

 • 2 haftada görülür ve dikişleri alınır.
 • 3 haftada hareket açıklığı açısından değerlendirilir, gerekirse fizik tedaviye yönlendirilir.
 • 6 haftada tekrar muayene edilir.
 • 3 ayda röntgenleri istenir ve muayene edilir.
 • 6 ayda tekrar değerlendirilir.
 • 1 yılda ve bundan sonraki dönemde de yıllık röntgen takipleri ve muayeneleri yapılmalıdır.
 • Yıllık röntgen muayenesindeki amaç protezle ilgili herhangi bir sorun olduğunda bunu erken fark etmek ve problem ilerlemeden gerekirse müdahil olmayı amaçlamaktadır.

Mutlu hasta: İyi cerrahi + Rehabilitasyona uyan uyumlu hasta denklenminde saklıdır.

Kalça protezi ameliyatı hafife alınacak bir ameliyat değildir. Başarısız cerrahiler yada enfeksiyon nedeniyle müdahele edilen hastalarda, hiçbir zaman baştan iyi yapılmış bir protezin performansının sağlanamayacağı iyi bilinmelidir. Çünkü kemik kalitesi ve çevredeki bağların kalitesi, tekrarlayan müdahaleler ile hızla bozulmakta ve ilk baştan iyi yapılmış bir protezin performansını yakalamak mümkün olmamaktadır.

Tüm eklemlerde olduğu gibi kalça ekleminin hem topu hem de yuvası kıkırdakla kaplıdır. Kıkırdak yapı bu iki kemiğin birbiri üzerinde ağrısız ve minimal sürtünme ile kaymasını sağlar. Kalça eklemi kireçlenmesi çeşitli sebeplerle bu eklemi oluşturan kemiklerin üzerini kaplayan kıkırdağın aşınması ve alttaki kemiklerin deforme olmasıdır.

Kalça eklemi kireçlenmelerini temel olarak ikiye ayırabiliriz. Daha sık karşılaştığımız birinci grupta doğumsal yada sonradan oluşan yapısal bir bozukluk (kalça çıkığı, artrit, travma vb) nedeniyle zaman içinde kalça eklemindeki kıkırdakların aşınması sonucu ortaya çıkan kireçlenmeler yer alırken, ikinci grupta idiyopatik olarak adlandırdığımız sebebi belirlenemeyen kalça kireçlenmeleri yer alır.

Kalça eklemi kireçlenmesi, genelde 60 yaşından sonra görülse de özellikle doğumsal kalça çıkığı ve çocukluk çağında geçirilen kalça eklemi hastalıkları sonrasında çok erken yaşlarda da ortaya çıkabilir.

KALÇA KİREÇLENMESİ BELİRTİLERİ

En önemli şikayet ağrıdır. Ağrı sızı tarzında ve tutulan eklemde hissedilir. Ağrı hastalığın başlangıç döneminde hareket ile artar ve istirahat ile azalır. Hastalık ilerledikçe ağrı basit günlük aktiviteler sırasında bile sorun olabilir. Daha ileri dönemlerde gece uyku düzenini bozan sürekli ağrı oluşabilir. Eklemin hareket kabiliyeti kısıtlanabilir. Ağrının şiddeti her zaman sabit değildir. Hiçbir nedene bağlı olmaksızın iyi ve kötü günler hatta aylar olabilir. Bazı hastalar bunu hava durumuna bağlar ya da daha çok fiziksel aktivite ile ilişkili olduğunu düşünür.

TANI NASIL KONUR?

Hastanın şikayetlerinin kalça ekleminden kaynaklanıp kaynaklanmadığı aslında iyi bir muayene ile anlaşılabilir. Ama kalça eklemi hastalıkları arasında ayırıcı tanı yapmak için genellikle röntgen filmi çektirilir. Bazı özel durumlarda manyetik rezonans (MR) ve bilgisayarlı tomografi incelemesi gerekebilir. Özellikle MR incelemesi ile kireçlenmeye ait eklem patolojileri henüz röntgen filminde ortaya çıkmadan tespit edilebilir.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Başlangıç döneminde ağrı kesiciler, kıkırdağı koruyan veya iyileşmesine etki edebilen destekleyici ilaçlar, kilo kontrolü veya hasta kilolu ise zayıflama, iş ve günlük yaşamın yeniden düzenlenmesi ve gerekirse fizik tedavi, ağrının ve hastalığın ilerlemesini kontrol etmede faydalı olmaktadır. İlerleyen dönemlerde bir baston veya koltuk değneği ile kalçaya gelen yükün azaltılması önerilmektedir.

Hastalığın ilerlediği dönemde kesin tedavi cerrahi yöntemlerle olmaktadır. Uyluk kemiğinin üst bölgesinde kemiğe yapılan kesilerle, açısal problemlerin düzeltilmesi ve kıkırdağın sağlam kısmının eklemi oluşturmasının sağlanması (femoral osteotomiler) eskiden beri uygulanan ve uygun hastalarda iyi sonuçlar veren cerrahi yöntemlerdir. Bu tip cerrahi girişimler hastaların protez ameliyatını geciktirebilmektedir.

Kalça eklemi kireçlenmesi veya kıkırdak dokusunun erimesinin tedavisinde, günümüzde en etkili ve yaygın yöntem kalça protezi ameliyatlarıdır. Bu yöntemde bozulmuş olan kalça eklemi tümden çıkarılarak yerine yapay bir kalça eklemi takılır. Bu yapay eklem, leğen kemiğindeki yuvanın oyularak içine oturtulan metal kılıf, bu kılıfın içini döşeyen plastik veya seramik parça ile uyluk kemiği içine yerleştirilen bir metal sap ve sapın üzerine monte edilen metalik veya seramik bir topuzdan ibarettir. Yuvayı döşeyen ve topuzu oluşturan materyal metal-metal, metal-plastik, seramik-seramik olabilir. Seramik protezler dayanma süreleri uzun olduğundan genç hastalarda tercih edilir.

Kalça protezi ameliyatında genel kabul, ameliyatın 60-65 yaş üzerindeki hastalara yapılmasıdır. Bu tercihin nedeni zamanla protezin parçalarının aşınması veya kemik içerisindeki protezin gevşemesine bağlı olarak tekrar ameliyat gereksiniminin doğmasıdır. Ancak bu kabul genç hastalarda protez ameliyatı yapılamayacağı anlamına gelmemektedir. Son yıllarda gelişmiş teknolojilerin kullanımıyla protez malzemelerinin kalitesi ve dayanıklılıkları çok artmıştır. Günümüz protezleri, tekniğine uygun olarak yapıldığında 20-25 yıl süreyle kullanılabilmektedir. Genç yaşta şiddetli kalça eklemi kireçlenmesi olan hastaların daha aktif ve normale yakın yaşamaları için bu ameliyat büyük yarar sağlamaktadır.

KALÇA PROTEZİ AMELİYATI SONUÇLARI

Kalça protezi ameliyatı %90’ın üzerinde başarıya sahiptir. Ameliyat öncesi hissettiğiniz acının azalması ve eklemdeki hareket açıklığının artmasını bekleyebilirsiniz fakat ameliyat öncesi yapamadığınız hareketleri yapabilmeyi beklemeyin. Koşma ya da basketbol gibi yüksek kontakta sahip aktiviteler hiçbir şekilde doktorun onayından geçmeyebilir. Fakat zamanla rahatça yüzebilir, golf oynayabilir, yürüyebilir veya bisiklet sürebilirsiniz.

Prof. Dr. Alper Gökçe Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı http://dralpergokce.com/

Total Kalça Protezi Nedir?

Aşınmış, hasar görmüş leğen kemiğinin yuvası ve uyluk kemiğinin üst kısmının ameliyathane koşullarında genel anestezi altında cerrahi bir operasyonla özel olarak üretilmiş temel parçaları titanyum, krom kobalt gibi özel metallerden, yardımcı aparatları ise seramik, polietilen ve metalden oluşan yapay eklemle değiştirilmesidir.

Ameliyatta kullanılan protez ve uygulama yöntemi hastanın yaşına ve kemiklerinin sağlamlığına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Total Kalça Protezi Ameliyatına Neden İhtiyaç Duyulur?

Yürüme, eğilme, merdiven çıkma gibi temel vücut hareketlerini yapamayan, hareket kısıtlığı yaşayan kişilerin sorunlarını ortadan kaldırmak ve normal yaşantılarına dönmelerine yardımcı olmak için yapılır.

Total Kalça Protezi Ameliyatı Kimler İçin Uygundur?

kalça eklemi kireçlenmesi olan hastalara, kalça çıkığı ve diğer çocukluk deformasyonları sekelleri, femur başı kemik iliği ödemi veya bölgesel hücre ölümü gözlenen hastalarda kullanıır. Daha evvel kalça eklem artrodezi (dondurması) yapılmış hastalar için uygundur.

İlerleyen yaşla birlikte kemik eklemleri aşınıp ağrı ve hareket kısıtlığına sebep olan bireylerde bunların yanı sıra kalçasında çıkık, kalça kırığı, romatoid artrit gibi rahatsızlıkları bulunan yardımcı tedavilerden (Baston, fizik tedavi seansları, ilaçlar, eklem içi enjeksiyonları vs) istenen sonuç alınamamış kişilerin, ağrılarını tamamen gidermek ya da ağrılarının azalmasını sağlayıp, temel bacak hareketlerini rahatça yapabilmesi için total kalça protezi tedavileri yapılır.

Bacak boyu eşitsizliği kalçasından kaynaklanan ve kalça eklem harabiyeti olan hastalarda boy eşitsizliği düzleme aracı olarak da kullanılır.

Total Kalça Protezi Ameliyatı Kimler İçin Uygun Değildir?

Felçli hastalaraEnfeksiyon geçiren hastalaraKemik kalitesi yetersiz hastalara kalça protezi ameliyatları yapılmamalıdır.

Total Kalça Protezi Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Genel anestezi altında ameliyathane koşullarında yapılan önemli bir ameliyattır. Hastanın kemiklerinin sağlamlığına göre ameliyat çeşidi belirlenir. Kemik yapısı güçsüz 60 yaş üzeri kişilere Protez polimetil metakrilat adlı (kemik çimentosu) dolgu maddesiyle kemik yüzeyine yerleştirilirken, kemik yapısı güçlü olan daha genç kişilerde üzeri gözenekli bir maddeyle kaplı protezler kemiğe tutturularak daha farklı bir protez uygulaması yapılabilir kullanılacak en uygun yöntemi doktorunuz size ayrıntılı şekilde açıklayacaktır. Ameliyat yaklaşık 2 saat sürer. 3 ile 7 gün arasında değişen bir süre hastanede gözetim altında tutulup herhangi bir sorun yoksa taburcu edilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Eklemlerimizin 4 Önemli Düşmanı Hangisi?

Total Kalça Protezi Ameliyatı Öncesi Hazırlık Süreci

Ameliyattan yaklaşık 8 saat önce yeme içme faaliyetlerinizi sonlandırmanız hastaneye aç şekilde ameliyattan birkaç saat önce gelmeli, sigara kesinlikle içmemelisiniz, kullandığınız ilaçlar, varsa alerjilerinizi doktorunuza bildirin. yatış işlemleriniz yapıldıktan sonra size izlenecek süreç hakkında gerekli tüm bilgiler verilecektir.

Total Kalça Protezi Ameliyatı Sonrası Yapılması Gerekenler nelerdir?

Hastaneden taburcu edildikten sonra sırasıyla ev tedavi süreci ve devamında gerekli görülürse fizik tedavi süreciniz başlar. Ameliyat sonrası genel 2.gün yürüyüşlere başlarsınız yavaş yavaş temel bacak hareketlerinizi yaparak gündelik hayatınıza yaklaşık bir ay sonra dönebilirsiniz. Bu süreçte dikkat etmeniz gereken önemli hususlar alaturka tuvalet kullanmayın, bacak bacak üstüne atmayın, bir süre merdiven çıkmayın ve uzun süre hareketsiz kalmayın, eğilip kalkma hareketlerinizi çok dikkatli yapın.

Total Kalça Protezi Ameliyatı Sonrası Normal Hayata dönüş

Ameliyat sonrası bir süre ağrılarınızın olması normaldir ama bu ağrılar ağrı kesici ilaçlarla atlatabileceğiniz seviyede kalacak zamanla ağrılar bitecektir sonrasında ameliyat size aşağıdaki temel faydaları sağlayacaktır.

 • Ameliyattan sonra ağrılarınız tamamen ortadan kalkacak ya da ciddi şekilde azalacaktır.
 • Hareket kabiliyetiniz artacaktır.
 • Daha uzun süre yürüme imkanına kavuşacaksınız.
 • Bacaklarınızdaki uzunluk farkları giderilecektir.

Total Kalça Protezi Ameliyatı Sık Sorulan Sorular

 1. Kalça Protezlerinin ömrü ne kadardır? -Protez gibi canlı olmayan malzemelerin bir ömrü yoktur. Unutulmaması gereken bu malzemeler için iyileşme değil biyo-uyumdan bahsedilir. Uyumlu olarak hizmet verdikleri yıl için ortalama 15-20 yıllardan bahsedilebilir. Bunun sebebi kemik şeklinde ve kalitesinde zamanla görülen değişkenlik nedeniyle protezlerde gevşemelerin görülmesidir. Gevşemenin görüldüğü hastalarda kemik noksanı bulunan yerlere kemik takviyesinin yapılması veya kök hücre uygulamaları yapılabilmektedir. Erken dönemde yapılan bu uygulamalar ile kemik kist ve boşluklarının büyüyerek protez kaybına engel olabilmektedirler. Hastaların özellikle dikkat etmeleri gereken konu enfeksiyondan korunmasıdır. Unutulmamalıdır ki kan dolaşımı olmayan bu malzemeler ağızdan alınan antibiyotiklerin de etki alanı dışında kalmaktadırlar…

Total Kalça Protezi Ameliyatı Fiyatları 2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Ayağınızdaki Ağrı Hangi Sorunlardan Kaynaklanabilir?

Yasa gereği web sitemizde fiyat yayınlamamız mümkün değildir. Kalça protez ameliyatının fiyatı size özel olarak belirlenir. Sigortanızın olması, kullanılacak protezin özelliği, işlemin yapılacağı hastane, hastanede kalacağınız süre Kalça protez ameliyatının fiyatının belirlenmesi açısından belirleyici unsurlardır.

Diz protezi ameliyatları günümüzde yüksek başarı oranı ile yapılsa da bazı durumlarda protezde gevşeme ve protezin yerinden çıkması gibi sorunlar görülebilir. Bu durumda hastalara revizyon ameliyatı yapılması gerekir.

image

Diz protezinde gevşeme ya da protezin yerinden çıkması gibi durumları önlemek için ameliyattan sonra hastaların oturma ve yatış pozisyonlarına dikkat etmesi gereklidir. Bununla birlikte diz protezi ameliyatının alanında uzman ortopedistler tarafından yapılması da büyük öneme sahiptir.

Diz Protezi Gevşeme ve Çıkma Belirtileri

 1. Dizde kronik hale gelen ve şiddetlenen ağrı,
 2. Diz bölgesinde şişlik oluşması,
 3. Yürürken ya da dizi hareket ettirirken ses duyma,
 4. Ağrı kesici kullanımına rağmen ağrı hissinin geçmemesi,
 5. Ağrının dizin ters hareketi ya da yanlış duruş pozisyonunun ardından meydana gelmesi

Diz protezinde gevşeme ya da protezin yerinden çıkması durumunda geciktirmeden doktora başvurulması şarttır. Revizyon ameliyatının ertelenmesi eklemlerin zarar görmesine ya da enfeksiyona neden olabilir.

Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации