Андрей Смирнов
Время чтения: ~22 мин.
Просмотров: 0

Артроз тазобедренных суставов (коксартроз) – симптомы и лечение

A A

14.07.2019 – 12:28

Kalça eklemi, ağırlığınızı taşıdığı için aşınma ve bozulmaya en sık uğrayan eklemlerdendir. Bu durum tıpta osteoartrit, günlük kullanımda kireçlenme olarak adlandırılır ve kalçanın en sık rastlanılan hastalığıdır. Doç.Dr.Serhat Mutlu Ve Op.Dr.Harun Mutlu konu hakkında bilgiler verdi.

image

Tüm eklemlerde olduğu gibi kalça ekleminin hem topu hem de yuvası kıkırdakla kaplıdır. Kıkırdak yapı bu iki kemiğin birbiri üzerinde ağrısız ve minimal sürtünme ile kaymasını sağlar. Kalça eklemi kireçlenmesi çeşitli sebeplerle bu eklemi oluşturan kemiklerin üzerini kaplayan kıkırdağın aşınması ve alttaki kemiklerin deforme olmasıdır.

Kalça eklemi kireçlenmelerini temel olarak ikiye ayırabiliriz. Daha sık karşılaştığımız birinci grupta doğumsal yada sonradan oluşan yapısal bir bozukluk (kalça çıkığı, artrit, travma vb) nedeniyle zaman içinde kalça eklemindeki kıkırdakların aşınması sonucu ortaya çıkan kireçlenmeler yer alırken, ikinci grupta idiyopatik olarak adlandırdığımız sebebi belirlenemeyen kalça kireçlenmeleri yer alır.

Kalça eklemi kireçlenmesi, genelde 60 yaşından sonra görülse de özellikle doğumsal kalça çıkığı ve çocukluk çağında geçirilen kalça eklemi hastalıkları sonrasında çok erken yaşlarda da ortaya çıkabilir.

Kalça kireçlenmesi belirtileri

En önemli şikayet ağrıdır. Ağrı sızı tarzında ve tutulan eklemde hissedilir. Ağrı hastalığın başlangıç döneminde hareket ile artar ve istirahat ile azalır. Hastalık ilerledikçe ağrı basit günlük aktiviteler sırasında bile sorun olabilir. Daha ileri dönemlerde gece uyku düzenini bozan sürekli ağrı oluşabilir. Eklemin hareket kabiliyeti kısıtlanabilir. Ağrının şiddeti her zaman sabit değildir. Hiçbir nedene bağlı olmaksızın iyi ve kötü günler hatta aylar olabilir. Bazı hastalar bunu hava durumuna bağlar ya da daha çok fiziksel aktivite ile ilişkili olduğunu düşünür.

Tanı nasıl konur?

Hastanın şikayetlerinin kalça ekleminden kaynaklanıp kaynaklanmadığı aslında iyi bir muayene ile anlaşılabilir. Ama kalça eklemi hastalıkları arasında ayırıcı tanı yapmak için genellikle röntgen filmi çektirilir. Bazı özel durumlarda manyetik rezonans (MR) ve bilgisayarlı tomografi incelemesi gerekebilir. Özellikle MR incelemesi ile kireçlenmeye ait eklem patolojileri henüz röntgen filminde ortaya çıkmadan tespit edilebilir.

Tedavi yöntemleri

Başlangıç döneminde ağrı kesiciler, kıkırdağı koruyan veya iyileşmesine etki edebilen destekleyici ilaçlar, kilo kontrolü veya hasta kilolu ise zayıflama, iş ve günlük yaşamın yeniden düzenlenmesi ve gerekirse fizik tedavi, ağrının ve hastalığın ilerlemesini kontrol etmede faydalı olmaktadır. İlerleyen dönemlerde bir baston veya koltuk değneği ile kalçaya gelen yükün azaltılması önerilmektedir.

Hastalığın ilerlediği dönemde kesin tedavi cerrahi yöntemlerle olmaktadır. Uyluk kemiğinin üst bölgesinde kemiğe yapılan kesilerle, açısal problemlerin düzeltilmesi ve kıkırdağın sağlam kısmının eklemi oluşturmasının sağlanması (femoral osteotomiler) eskiden beri uygulanan ve uygun hastalarda iyi sonuçlar veren cerrahi yöntemlerdir. Bu tip cerrahi girişimler hastaların protez ameliyatını geciktirebilmektedir.

Kalça eklemi kireçlenmesi veya kıkırdak dokusunun erimesinin tedavisinde, günümüzde en etkili ve yaygın yöntem kalça protezi ameliyatlarıdır. Bu yöntemde bozulmuş olan kalça eklemi tümden çıkarılarak yerine yapay bir kalça eklemi takılır. Bu yapay eklem, leğen kemiğindeki yuvanın oyularak içine oturtulan metal kılıf, bu kılıfın içini döşeyen plastik veya seramik parça ile uyluk kemiği içine yerleştirilen bir metal sap ve sapın üzerine monte edilen metalik veya seramik bir topuzdan ibarettir. Yuvayı döşeyen ve topuzu oluşturan materyal metal-metal, metal-plastik, seramik-seramik olabilir. Seramik protezler dayanma süreleri uzun olduğundan genç hastalarda tercih edilir.

Kalça protezi ameliyatında genel kabul, ameliyatın 60-65 yaş üzerindeki hastalara yapılmasıdır. Bu tercihin nedeni zamanla protezin parçalarının aşınması veya kemik içerisindeki protezin gevşemesine bağlı olarak tekrar ameliyat gereksiniminin doğmasıdır. Ancak bu kabul genç hastalarda protez ameliyatı yapılamayacağı anlamına gelmemektedir. Son yıllarda gelişmiş teknolojilerin kullanımıyla protez malzemelerinin kalitesi ve dayanıklılıkları çok artmıştır. Günümüz protezleri, tekniğine uygun olarak yapıldığında 20-25 yıl süreyle kullanılabilmektedir. Genç yaşta şiddetli kalça eklemi kireçlenmesi olan hastaların daha aktif ve normale yakın yaşamaları için bu ameliyat büyük yarar sağlamaktadır.

Kalça protezi ameliyatı sonuçları

Kalça protezi ameliyatı %90’ın üzerinde başarıya sahiptir. Ameliyat öncesi hissettiğiniz acının azalması ve eklemdeki hareket açıklığının artmasını bekleyebilirsiniz fakat ameliyat öncesi yapamadığınız hareketleri yapabilmeyi beklemeyin. Koşma ya da basketbol gibi yüksek kontakta sahip aktiviteler hiçbir şekilde doktorun onayından geçmeyebilir. Fakat zamanla rahatça yüzebilir, golf oynayabilir, yürüyebilir veya bisiklet sürebilirsiniz.

 • Клинические исследования
 • О производителе
 • Вопрос – Ответ
 • Фармаконадзор
 • Партнеры
 • Новости
 • Видео

Коксартроз тазобедренного сустава – это сложный процесс дегенеративно-дистрофического характера. Заболевание имеет достаточно расширенную клиническую картину и присуще преимущественно людям старше 40 лет, однако, может диагностировать и в более молодом возрасте, в частности, у детей и подростков.

image

Зачастую предшественником развития коксартроза ТБС являются различного рода травмы и воспаления, лечение которых отсутствовало или было недостаточным.

Существует несколько степеней развития дегенеративно-дистрофических процессов, каждая из которых требует определенного направления методов комплексного терапевтического лечения.

Что такое коксартроз тазобедренного сустава?

Коксартроз или остеоартроз/деформирующий артроз ТБС – это сложное патологическое заболевание самого крупного сустава человеческого организма, сопровождающегося прогрессивным разрушением костно-хрящевых тканей. Процесс развития имеет постепенный характер.

Несвоевременная диагностика, а также отсутствие должного лечения становится причиной деформации примыкающих костных поверхностей и возникновению на них костных наростов, ограничивающих подвижность и препятствующих нормальной жизнедеятельности человека.

Статистика показывает, что заболевание представленного типа встречается в 12% случаев диагностики патологии опорно-двигательного аппарата.

Причины коксартроза

На сегодняшний день принято выделять два типа коксартроза ТБС:

 • первичный, возникновение которого необъяснимо;
 • вторичный, развивающийся на фоне прочих имеющихся заболеваний.

При первичном коксартрозе зачастую наблюдаются сопутствующие патологии опорно-двигательного аппарата, к которым относят остеохондроз различных отделов позвоночника.

Среди наиболее вероятных причин выделяют такие, как:

 • патологии развития опорно-двигательного аппарата (дисплазия);
 • асептический некроз суставных тканей;
 • инфекционное поражение;
 • воспалительные и инфекционные заболевания;
 • травмы.

Факторы риска

Среди факторов, повышающих риски развития коксартроза тазобедренного сустава, принято выделять:

 • систематические повышенные нагрузки;
 • нарушения кровообращения внутри суставных тканей;
 • гормональные изменения;
 • нарушение обмена веществ;
 • естественное старение;
 • недостаточно активный образ жизни.

Стоит обратить внимание на то, что сам по себе коксартроз не может передаваться по наследству, соответственно, люди с таким диагнозом не имеют к нему генетической предрасположенности, однако, проявление наследственного фактора может наблюдаться в качестве иных особенностей функционирования организма, провоцирующих развитие патологии. К особенностям такого типа принято относить нарушение обмена веществ, особое строение опорно-двигательного аппарата, а также слабость суставных тканей.

Степени коксартроза

Дегенеративно-дистрофическое заболевание, как и любая другая патология, имеет степени развития. У коксартроза их всего три, каждая из которых характеризуется наличием определенных изменений.

Коксартроз 1 степени

При коксартрозе 1 степени прослеживается сокращение суставной щели относительно умеренного характера, сопровождающееся разрастанием костной ткани по всей поверхности сочленения.

На поверхностях бедренной кости изменения патологического характера – отсутствуют.

Коксартроз 2 степени

При коксартрозе 2 степени зазор между суставными костями значительно сужен, что более чем на 50% меньше, от общепринятого показателя. Патологические процессы вызывают смещение бедренной кости, что сопровождается деформацией ее головки, которая существенно увеличивается в размерах и покрывается многочисленными неровностями по контуру.

На этом этапе развития, костные разрастания проявляются на всех поверхностях вертлужной впадины, не ограничиваясь хрящом.

Коксартроз 3 степени

Для коксартроза 3 степени характерно резкое отклонение функциональных показателей, а также сильное сокращение щели между костями сустава. Кроме того, наблюдается ярко выраженное расширение головки бедра, а также многочисленные костные разрастания.

Симптомы коксартроза

Ключевой, постоянный симптом заболевания – болевые ощущения различной степени выраженности. Подробная же симптоматическая картина определяется интенсивностью развития патологических процессов.

Коксартроз 1 степени предполагает наличие таких симптомов, как:

 • систематически возникающие боли, вызванные физической нагрузкой различной интенсивности;
 • локализация неприятных и болевых ощущений в области бедра/колена.

Коксартроз 2 степени выражается следующей симптоматикой:

 • умеренная интенсивность болевых ощущений, которые нередко проявляются в состоянии покоя;
 • распространение боли на область бедра, паха;
 • возникновение хромоты после выполнения различного рода нагрузки;
 • сокращение объема доступных движений (ограничение возможности отведения конечности в сторону).

При коксартрозе 3 степени наблюдаются такие симптомы, как:

 • постоянные, невыносимые боли в любое время суток;
 • необходимость использования трости для передвижения;
 • ограничение двигательной функции, уменьшение объема мышц и укорочение длины нижней конечности;
 • наклон туловища.

Диагностика заболевания

Первичная постановка диагноза реализуется на основании жалоб пациента, а также результатов визуального осмотра, собранного анамнеза.

Диагностические процедуры при выявлении такого заболевания, как коксартроз, нацелены на выявление клинических признаков и изучении данных дополнительных исследований, ключевым среди которых является рентгенография.

Рентген при коксартрозе позволяет установить запущенность патологических процессов и определить причину их возникновения. В частности, по результатам рентгеновского исследования, лечащий врач может определить перенесенные травмы.

Среди прочих методик инструментальной диагностики используют:

 • КТ (компьютерная томография) – позволяет создать детальную картину патологии;
 • МРТ (магнитно-резонансная томография) – дает возможность оценить степень повреждения мягких тканей.

Стоит также отметить существование дифференциальной диагностики, предполагающей исключение таких патологических процессов, как гонартроз и остеохондроз позвоночного столба.

Неотъемлемой составляющей комплексной диагностики также являются лабораторные исследования, куда относятся:

 • общий анализ крови и мочи, для определения состояния здоровья пациента;
 • биохимическое исследование крови, позволяющее определить патологические состояния.

Лечение коксартроза тазобедренного сустава

Постановкой диагноза и определением плана лечения занимается врач-ортопед. Тактика лечения формируется исходя из таких данных, как:

 • степень выраженности;
 • форма заболевания;
 • причина развития;
 • наличие симптоматики.

На сегодняшний день существует несколько эффективных направлений в лечении коксартроза. Рассмотрим каждый из них более детально.

Физиотерапия

Физиотерапевтическое лечение пациента предполагает назначение таких процедур, как:

 • магнитотерапия;
 • лазеротерапия;
 • УВЧ-терапия;
 • УФО-облучение;
 • ударно-волновая терапия.

Все применяемые физиотерапевтические методики способствуют улучшению кровообращения, запуску обменных процессов и, кончено, ускорением регенерации тканей.

Медикаментозное лечение коксартроза

Лечение коксартроза тазобедренного сустава при помощи медицинских препаратов предполагает использование таких средств, как:

 • миорелаксанты;
 • НПВС;
 • сосудорасширяющие;
 • болеутоляющие;
 • кортикостероиды;
 • хондропротекторы.

Особо значимой группой препаратов в лечении патологии являются хондропротекторы, способствующие восстановлению тканей. Особо эффективным и часто назначаемым среди них является «Артракам».

Лечебная физкультура (ЛФК)

Занятия лечебной физической культурой – один из наиболее эффективных методов комплексного лечения.

Комплекс упражнений разрабатывается медицинским специалистом, на основании результатов диагностики и имеющегося уровня физической подготовки пациента.

Массаж

Терапевтическое лечение коксартроза предполагает использование различных видов массажа:

 • классический;
 • точечный;
 • вакуумный.

При отсутствии противопоказаний, уже после нескольких сеансов у пациента наблюдаются улучшения кровообращения в области сустава, а также восполняются запасы питательных веществ, требуемых его тканям.

Посещение сеансов массажа способствует укреплению восстановлению мягких тканей сустава.

Оперативное вмешательство при кокстартрозе

Отсутствие эффективности консервативного лечения вынуждает прибегать к радикальным методам лечения патологии.

Неуклонное прогрессирование патологических процессов – прямое показание к хирургическому вмешательству. На сегодняшний день проводят два типа операции:

 • артропластика – извлечение головки бедренной кости из вертлужной впадины с последующей коррекцией изменений тканей сустава;
 • эндопротезирование – установка имплантата.

Операция проводится при патологическом состоянии пациента 3 степени тяжести, что предполагает невозможность устранения деструктивных изменений суставных тканей.

Прогнозы и возможные осложнения

Успешному консервативному лечению поддается лишь 1 степень дегенеративно-дистрофического заболевания. В остальных случаях, о полном восстановлении функциональной активности тазобедренного сустава не может быть и речи, исключая случаи установки эндопротеза.

При отсутствии лечения, на конечном этапе развития патологических процессов, у пациента развиваются ограничение подвижности сустава сгибательного типа, что обуславливает невозможность передвижения из-за постоянно согнутой конечности.

После полного сращения, больной не в состоянии самостоятельно решать элементарные бытовые вопросы и ему присваивается статус инвалида.

Профилактические мероприятия

Профилактические меры могут использоваться в целях предотвращения возникновения патологических процессов, а также в период ремиссии, предотвращая прогрессирование заболевания.

Профилактика коксартроза предполагает:

 • соблюдение сбалансированного питания;
 • систематические занятия спортом;
 • ведение здорового образа жизни, предполагающее отказ от вредных привычек;
 • контроль массы тела;
 • систематическое профилактическое обследование и своевременное лечение различного рода заболеваний.

Помните, что Ваше здоровье – только в Ваших руках. Следите за его оптимальным состоянием и наслаждайтесь полноценной жизнью!

Читайте также:

Хронический артрит – вечная мука? Болезнь Кенига: чем страшна и как ее вовремя выявить? Симптомы и лечение артроза плечевого сустава Вестники болезни: симптомы грудного остеохондроза Гиподинамия и здоровье суставов К другим новостям Консультация ревматолога / Александр, Москва 6947 просмотров 21 мая 2019

На сервисе СпросиВрача доступна консультация ревматолога по любой волнующей Вас проблеме. Врачи-эксперты оказывают консультации круглосуточно и бесплатно. Задайте свой вопрос и получите ответ сразу же!

Ответы врачей Пожаловаться Яков Мартиросян, 22 мая 2019 Хирург Пожаловаться Александр, 22 мая 2019 Клиент Пожаловаться Виктория Петрова, 22 мая 2019 Ревматолог, Терапевт Пожаловаться Александр, 22 мая 2019 Клиент Пожаловаться Маргуба Азметдиновна, 22 мая 2019 Педиатр + 1 Пожаловаться Александр, 22 мая 2019 Клиент Пожаловаться Венера Турлыбекова, 22 мая 2019 Педиатр, Терапевт Здравствуйте да диагноз Артроз правильный выполняйте все указания и назначения своего лечащего врача Пожаловаться Екатерина Даниленко, 22 мая 2019 Ревматолог Да, есть коксартроз 1 ст. Видимо у вас изначально слабость, не стабильность опорно-двигательный системы. Бывает такая особенность. Пожаловаться Елена Фурманова, 22 мая 2019 Педиатр Пожаловаться Дарья Кетова, 22 мая 2019 Педиатр Здравствуйте, при данном диагнозе из основных методов профилактики,чтобы не перейти в следующую стадию- только регулярная физическая нагрузка( хотьба,плаванье)+ если будет боль,то 7ми дневным курсом селективные НПВС (Аркоксиа или Целебрекс в таблетках)+ проверить уровень витамина Д Пожаловаться Александр, 22 мая 2019 Клиент Пожаловаться Александр, 22 мая 2019 Клиент Пожаловаться Татьяна Федотова, 22 мая 2019 Врач УЗД, Терапевт Здравствуйте. Да здесь есть коксартроз. Рекомендаций врача придерживаться необходимо. И курс лечения проходить 2 раза в год. И хондропротекторы я бы еще добавила Пожаловаться Александр, 22 мая 2019 Клиент Пожаловаться Виктория Петрова, 22 мая 2019 Ревматолог, Терапевт Хондропротекторы все-таки играют свою положительную роль скорее в качестве профилактики, поэтому я лично за их прием. Поэтому спокойно можете начинать прием терафлекса. И витамин Д и кальций обязательно проконтролируйте. Пожаловаться Яков Мартиросян, 23 мая 2019 Хирург Пожаловаться Маргуба Азметдиновна, 23 мая 2019 Педиатр Пожаловаться Дарья Кетова, 23 мая 2019 Педиатр Похожие вопросы по теме Болят суставы крупные и мелкие,жжение и боль в пояснице и по боль в шейном отделе 10 ответов 4 августа 2020 Светлана, Москва Вопрос закрыт Коксартроз правого бедренного сустава 8 ответов 22 января 2021 Елена Вопрос закрыт Коксартроз 2 степени нужна консультация 13 ответов 6 января Екатерина, Минск Вопрос закрыт Боли при коксартрозе 2 стадии 3 ответа 27 февраля Артем Вопрос закрыт Что делать, если я не нашел ответ на свой вопрос?

Если у Вас похожий или аналогичный вопрос, но Вы не нашли на него ответ – получите свою онлайн консультацию врача.

Если Вы хотите получить более подробную консультацию врача и решить проблему быстро и индивидуально – задайте платный вопрос в приватном личном сообщении. Будьте здоровы!

Haberler Genel Sağlık Haberleri Kireçlenme ve ağrıdan 10 günde kurtulmak mümkün mü? 14.05.2014 – 09:40 | Son Güncellenme: 14.05.2014 – 09:42Güncelleme: 14.05.2014 – 09:42

Osteoartrit ya da kireçlenme olarak bilinen hastalık 65 yaş üstü, hayatı aktif yaşamak isteyenlerin korkulu rüyasıdır.

Oturup kalkarken dizlerden gelen çıtır çıtır ses, eğilip doğrulurken belin tutulması, sabah ağrılarla uyanmak yaşlılığın değil bu hastalığın işaretidir. Amerika, Kanada’da yapılan bilimsel araştırmalar doğal yumurta zarının proteinden zengin olup kireçlenme tedavisinde10 gün içinde ağrı ve tutukluğu gidermeye yardımcı olduğunu ortaya koydu.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Ketenci

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Başkanı

Namazımı oturup yerde kılamıyorum… Elimle çamaşır sıkarken ellerim daha güçsüz ve ağrıyor… Sabah uyandığımda her yerim ağrıyor, hareket edince biraz açılıyorum… Ayakkabımı bağlamak için ayağımı kaldıramıyorum… Bana neler oluyor yoksa yaşlanıyor muyum? Aslında dünyamız yaşlanıyor, toplum yaşlanıyor ve kireçlenme (tıp literatüründe osteoartrit) giderek daha fazla kişinin sorunu olmaya başladı. Amerika, Kanada’da yapılan bilimsel araştırmalar doğal yumurta zarının proteinden zengin olup kireçlenme tedavisinde10 gün içinde ağrı ve tutukluğu gidermeye yardımcı olduğunu ortaya koydu.

Yaşlılık mı Hastalık mı?

Kireçlenme özellikle diz eklemini, omurgayı ve elleri tutan bir hastalıktır. Yaş ilerledikçe daha sık ortaya çıkar ve 65 yaş üzerindeki kişilerin % 90’ında eklemlerde osteoartrit görülmektedir. 55 yaş altında kadın ve erkeklerde eşit oranda görülürken, 55 yaş üzerinde kadınlarda daha fazla rastlanır. 55 yaş üzerinde kadınlarda el ve dizler, erkeklerde ise kalçalar daha sık tutulmaktadır.

Kireçlenme nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte mevcut kanıtlar hastalığın gelişmesinde birçok faktörün birlikte çalıştığını göstermektedir. Hastalık için başlıca risk faktörleri yaşın ilerlemesi, kadın-cinsiyet, obezite, meslek, eklem travması, D vitamini eksikliği ve şeker hastalığı, romatoid artrit, hipotiroidi gibi bazı hastalıklardır. Özellikle el Kireçlenmesinin genetik eğiliminin yüksek olduğu ve annede varsa kızına da büyük ihtimalle geçeceği bilinmektedir. Kireçlenme en sık yakınım, eklemlerdeki ağrı, sertlik ve tam olarak hareket edememektir. Ülkemizde egzersiz yapmanın çok yaygın olmaması, giderek daha kilolu bir toplum olmak ve yaşam süresinin uzaması gibi nedenlerle şikayetlerde artış yaşanmaktadır.

Kireçlenme ve Ağrıdan 10 Günde Kurtulmak Mümkün mü?

Kireçlenmeye bağlı ağrı çekmek bir kader değildir. Çeşitli tedavi seçenekleri ile tedavi edilebilir, kontrol altına alınabilir, ağrısız hayat şansı sağlanabilir. Örneğin; 2006 yılından bu yana Amerika, Kanada başta olmak üzere bir çok Avrupa ülkesinde kullanılan Naturel Egshell Membrane-NEM olarak bilinen Doğal Yumurta Kabuğu Zarı Polimeri ile yapılan bilimsel araştırmalar kireçlenmeye bağlı ağrıları 7 ila 10 gün içinde hissedilir biçimde azalttığı yönünde olumlu sonuçlar vermiştir.

Günlük işlerde zorlanan hastalar ne yapmalıdır?

Öncelikle kas iskelet sistemi hastalıklarında ilk başvurulacak hekim fizik tedavi uzmanıdır. Uzmanınız size şikayetlerinizin gerçekten kireçlenmeye bağlı olup olmadığını söyler. Bu hastalıkta tedavinin ilk adımı eğitimdir. Hangi eklem etkilendi ise bu doğrultuda oturup kalkma, ev işi yapmak, yıkanma, giyinme gibi aktivitelerde hastalığın gidişini yavaşlatmak veya durdurmak için nasıl davranılması gerektiği anlatılır. Örn: Kalça kireçlenmesi olanlar ayakkabılarını oturarak giymelidir, diz kireçlenmesi olanlar dizlerini altlarına toplayıp oturmamalı, çok alçak sandalye kullanılmamalı, yere oturmamalıdır.

Kireçlenme tedavisinde egzersizin önemi nedir?

Tedavinin bir diğer önemli basamağı özellikle diz kireçlenmesinde kilo vermek, olmazsa olmazı ise egzersiz yapmaktır. Günlük hayatta bizi ayakta tutan, yürüten, bir şeyleri taşımamızı sağlayan eklemler ve etrafındaki kaslarımızdır. Yaşla birlikte kaslarımızda yağlanma artar, menapoz döneminde bu durum hızlanır. Böylece zaten yıpranmaya başlayan eklemlerimize günlük hayatta destek olması gereken kaslar zayıflar. Bu nedenlerle egzersiz yaparak kasları güçlendirmek eklemler için adeta devamlı bir korse kullanmak gibidir. Ancak unutulmamalıdır ki egzersiz sadece arada bir yapılan ağrı geçince bırakılan bir tarzda olmamalıdır, bir yaşam biçimi olmalıdır.

Ağrı için ne yapılmalı?

Tek eklemde ağrı var ve ağrı klasik tedaviler ile tedavi edilemiyorsa, el ve diz eklemleri için artık o ekleme kortizon enjeksiyonu yapılması da önerilmektedir. Ayrıca tedaviye destek amacıyla doğal yumurta kabuğu zarı polimeri, glukozamin, kondroitin, avakado, soya ekstresi gibi gıda takviyeleri de önerilmektedir . Bu ürünlerin etkinliğine dair klinik çalışmalar mevcuttur. Bu alternatifler içerisinde en yeni olanı doğal yumurta kabuğu zarı polimeridir. Doğal yumurta kabuğu zarı polimerinin kireçlenme tedavisinde ağrı ve tutukluğu gidermeye yardımcı olduğunu gösteren çalışmaları mevcuttur.

Son yıllarda erken kireçlenme deyimi kullanılmaktadır. Bu tanı hastalığı henüz eklemler bozulmadan tanımayı, hastalığın yerleşmesini ve ilerlemesini engelleyecek tedavi yöntemlerinin biran önce başlanmasını hedeflemektedir. Günümüzde hastalığı erken yakalayıp durdurmayı hedefleyen ilaçlarla ilgili çalışmalar hızla ilerlemektedir.

Hastaların ağrı kontrolünde bir diğer yol ise fizik tedavi yöntemleri ve uygun hastalarda kaplıca tedavisi olabilir. Kas güçlendirici fizik tedavi yöntemleri de mevcuttur. Tüm tedavilere rağmen ağrısı çok şiddetli olan, hareketleri kısıtlanan, gece uykudan uyandıran ağrısı olan hastalarda ise çeşitli cerrahi tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir. Unutulmamalıdır ki cerrahi elimizdeki çok önemli bir silahtır ve doğru zamanda doğru hastaya kullanılmalıdır.

Doğal Yumurta Kabuğu Zarı’nın etkisi nedir?

Amerika, Kanada başta olmak üzere ve bir çok Avrupa ülkesinde son yıllarda NEM (Naturel Eggshell Mambrane) yani Doğal Yumurta Kabuğu Zarı kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalar NEM’in yani Doğal Yumurta Kabuğu Zarı’nın, doğal bir polimer olması nedeni ile içinde bir çok faydalı bileşeni taşıdığı ayrıca proteinden zengin olmasının da etkisi ile kireçlenme tedavisinde ağrı ve tutukluğu gidermeye yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Bu durumda da Yumurta Kabuğu Zarı’nın erken osteoartrit vakalarında faydalı olabileceği ile ilgili veriler bulunmaktadır.

Şiddetli Sevgi: Flört Şiddeti | Av. Cansen Erdoğan anlatıyor“Ailene benimle birlikte olduğunu söyleyeceğim! Abine aramızdakileri anlatacağım! Gönderdiğin fotoğrafları İnternet’te yayınlayacağım! Okulda kimseyle konuşmayacaksın! Arkadaşlarınla görüşmeni istemiyorum! Oraya gidemezsin! Bensiz hele bir git, görürsün sen dünya kaç bucakmış…” Bu sözler tanıdık geldi mi? Av. Cansen Erdoğan flört şiddeti kavramını, hangi davranışların flört şiddeti kapsamına girdiğini ve flört şiddetinin ceza hukukundaki yerini Pembenar izleyicileri için anlattı. daha fazla video için

Kalça Kireçlenmesi Hakkında – Prof. Dr. Fahri ERDOĞAN

Kalça Kireçlenmesinin Nedenleri

Kalça kireçlenme hastalığı en sık karşılaştığımız hastalıklardan biridir. Bu kadar sık görülme sebebi ise en çok kullandığımız eklemlerden biri olmasıdır.Her hastalıkta olduğu gibi kireçlenme problemlerinin ana nedenlerinden biri de fazla kilodur. Fazla kilonun yanında diğer sebepler;

 • Kişinin yaşlandıkça incelen eklem yapısı
 • Bilinçsiz beslenme düzeni
 • Çok fazla sigara ve alkol tüketimi
kalça kireçlenmesi

Kalça Kireçlenmesinin Belirtileri

 • En çok görülen belirti kasıkta başlayan ağrılardır. Hastanın kasıktaki ağrısının çoğu zaman dizin iç kısmına vurması ağrıyı yanlış yorumlamasına neden. olabilir. Bu yüzden boş yere diz ameliyatı geçiren oldukça fazla hastalarımız vardır.
 • Hastanın yürüme aktivitesinde yavaşlıklar ve aksaklıklar görülür
 • Eklem fonksiyonlarında etkilenme başlar. Hasta çorabını, pantolonunu giyemeyecek hale gelir.
 • İlerleyen durumlarda deformiteler başlar. Ayak tabanlarında ciddi şekil bozuklukları görülür.
 • Hastanın bacak boyunda kısalma görülür.Kalça Kireçlenmesinde Tedavi Yöntemleri

Erken tanıda hastanın ameliyat olmasına gerek yoktur. Bunun yerine hastaya ağrı kesiciler kullanması, yürürken baston gibi destek kullanması, fizik tedavi yöntemleri, kilo verilmesi önerilir. Kalça kireçlenme hastalığını erken evrede yakaladığımız zaman daha iyi veya protezsiz tedavi edebiliyoruz. Hastanın deformitesinde artış fazla ve bacak boyu farkı çoksa kalça protezi tedavisinden başka bir yöntem uygulayamayız.

kalça kireçlenmesinde fizik tedavi

Kalça Kireçlenmesi Ameliyatı

Kalça kireçlenmesi ameliyatında şayet hastanın genel durumu uygunsa belden aşağısı uyuşturulur. Hastaya genel anestezi verilmesi şart değildir. Ameliyat averaj 1.5 saat kadar devam eder. Hasta ameliyattan 1 gün sonra yürüteç yardımıyla ayağa kaldırılarak yürütülür. Hastanede kalış süresi  ortalama 4-5 gündür. Hastalar evlerine dönmeden  yapmaları gereken egzersizler öğretilerek taburcu edilirler.

Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации