Андрей Смирнов
Время чтения: ~32 мин.
Просмотров: 0

Ankilozan Spondilit nedir? Ankilozan Spondilit belirtileri nelerdir?

Ankiloz; oynar bir eklemin hareket yeteneğinin kaybolması, eklemin kaynaşması,  spondilit ise; omurganın iltihabı olarak tanımlanabilir. Ankilozan spondilit (AS); omurganın iltihabi hastalığı sonucu omurga hareketlerinin azalmasını ya da yok olmasını ifade eder. Hastalık en sık omurganın son kısmı ile leğen kemiği arasındaki eklem (sakroiliyak eklem) ile omurları etkiler. Ancak hastalık temelde omurgayı etkilemekle birlikte omurga dışı eklemleri de (kalça, diz, ayak bileği, omuz gibi) etkileyebilir.

Ankilozan Spondilit nedir?

Ankiloz; oynar bir eklemin hareket yeteneğinin kaybolması, eklemin kaynaşması,  spondilit ise; omurganın iltihabı olarak tanımlanabilir. Ankilozan spondilit (AS); omurganın iltihabi hastalığı sonucu omurga hareketlerinin azalmasını ya da yok olmasını ifade eder. Hastalık en sık omurganın son kısmı ile leğen kemiği arasındaki eklem (sakroiliyak eklem) ile omurları etkiler. Ancak hastalık temelde omurgayı etkilemekle birlikte omurga dışı eklemleri de (kalça, diz, ayak bileği, omuz gibi) etkileyebilir.

Omurga ağrısı: AS’in genellikle en erken ve en yaygın belirtisidir. En çok bel ve/veya kalça ağrısı şeklindedir. Genel özellikleri şunlardır; -Genç-erişkin dönemde daha yaygın görülür (20-30 yaş). -Genellikle sinsi bir başlangıç gösterir. Ağrı önce hafif hafif kendini hissettirir, zaman içerisinde (haftalar-aylar) giderek daha şiddetli bir hal alır. -Ağrının 3 aydan daha fazla devam etmesi önemlidir. -İstirahat sonrasında ağrı artar. Örneğin, sabah uyandıktan sonra veya sinemada bir film seyrettikten sonra ağrı belirginleşir. -Sabah tutukluğu genellikle 30 dakikadan fazla sürer. -Ağrı hareketle azalır. -Gecenin (uykunun) ikinci yarısından sonra ortaya çıkan ağrı nedeniyle hasta uyanabilir. -Sağ ve sol tarafta yer değiştiren kalça ağrısına neden olabilir.

 : Omurga hareketlerinde azalma gelişebilir (öne, arkaya ve yanlara eğilmede, ilerleyen dönemlerde boyun hareketlerinde kısıtlanma). Örneğin, bel hareketlerinin kısıtlanması nedeniyle ayakkabı-çorap giyinmek çok zor bir hal alabilir.

Kalça ağrısı: Kalça ağrısı AS’de yaygındır. Ağrı kalça ekleminde, kalça veya baldırlarda ya da yürürken zorlanma şeklinde ortaya çıkabilir.

Omuz ağrısı: Tendon veya eklemdeki iltihabi durum omuz ağrısına neden olabilir. Etkilenen omuzun hareketleri kıstlanabilir.

Diğer eklemler:  Tek bir eklem veya birkaç eklem etkilenebilir. Kalça, diz, ayak bileği eklemleri omurga dışında en çok etkilenen eklemlerdir. Eklemlerde ağrı, şişlik, ısı artışı, istirahat sonrası belirgin tutukluk gelişebilir. •Tendonların kemiklere yapışma yerinde iltihap: Tendon veya bağların kemiklere yapışma yerlerinde iltihaplanma olabilir. Omurlara ek olarak el bileği, topuk ve kaburga gibi tendon ve bağların yaygın olduğu bölgelerde iltihaplanmalar gelişebilir. Kaburgalar etkilendiğinde özellikle derin nefes alma, öksürük ve hapşırma sırasında göğüs ağrısı olabilir. •Yapısal belirtiler: Hastalığın özellikle aktif seyrettiği dönemlerde hastalarda halsizlik, yorgunluk, kendini iyi hissetmeme gibi yakınmalar olabilir. Geceleri bel veya eklem ağrılarından dolayı uyku bozukluğu da halsizlik yakınmasına katkıda bulunabilir. Bazı hastalarda hafif bir ateş ve kilo kaybı gelişebilir.

Ankilozan Spondilit eklemler dışında başka vücut bölgelerini de etkiler mi?

Ankilozan Spondilit sistemik bir hastalıktır. Eklemlerden başka diğer sistemleri de etkileyebilir. AS eklemler dışında en sık gözü, daha nadir olarak kalbi, akciğerleri, böbrekleri, barsakları ve sinir sistemini etkileyebilir.

Göz: Gözün bir bölümünde iltihaplanmalara yol açabilir. Gözde ağrı, kızarma, görmede bulanıklaşma, ışığa duyarlılık en yaygın bulgulardır. Ayrıca tedavi edilmelidir. Tekrarlayan iltihabi durumlarda görme yeteneğini olumsuz etkiler.

Kalp: Kalp tutulumu nadiridir. En sık rastlanılan bulgu aort kapağının etkilenmesidir. Bazen kalbin ileti sistemi de etkilenebilir. •Akciğer: AS hastalarının bir kısmının kaburga ve omur eklemlerinin etkilenmesi nedeniyle nefes alma sırasında akciğerleri yeterince genişleyemez. Bazen akciğerin kendisi etkilenebilir.

Böbrekler: AS’in ileri dönemlerinde suda çözünmeyen bazı proteinsi materyaller böbrekte birikerek (amiloidoz) böbrek fonksiyonlarının bozulmasına yol açabilirler.

Barsak: Barsakta nadiren ülserler gelişebilir. Çoğu zaman bu ülserler belirti vermezler.

Sinir sistemi: Omurga, omurilik ve omurilikten çıkan sinirleri çevreler ve korur. AS’li hastalar omurganın etkilenmesi nedeniyle bu açıdan risk altındadırlar. Hareketsizlik yüzünden omurlar zayıflamıştır, kırılma riski artmıştır. Bu durum ise omurilik ve sinirler için risk oluşturmaktadır. Bazı hastalarda kollarda bacaklarda uyuşma, duyu kaybı, mesane ve barsak kontrolünün zorlaşması, erkeklerde cinsel iktidarsızlık şeklinde bulgu verebilir.

Ankilozan spondilit kimlerde daha çok görülür? Hastalık günlük yaşamı etkiler mi?

Erkeklerde kadınlara göre 3 kat daha fazla görülür. 20-30 yaş arası genç-yetişkinleri daha çok etkiler ve tanı daha çok bu yaşlarda konulur. Hastalık gelişiminde ailevi yatkınlık önemlidir. Birinci derece akrabalarda (anne-baba, kardeş ve çocuklar) AS varsa hastalığa yakalanma riski artar. Ayrıca HLA-B27 geni pozitif olan bireylerde AS gelişme riski fazladır. AS soyunma-giyinme, oturup kalkma, ayakta durma, merdiven çıkma, yük taşıma, egzersiz-spor yapma gibi gündelik işleri etkileyebilen bir hastalıktır. Dolayısıyla kişinin hem ev hem de iş yaşantısı etkilenir. Ancak günümüzdeki tedavi yöntemleri ile bu durum en aza indirilebilmektedir.

Ankilozan spondilit tanısı nasıl konulmaktadır?

AS tanısı; hastanın yakınmaları, doktorun muayene bulguları, görüntüleme yöntemleri (röntgen, MR v.b.) ve laboratuar bulgularının bir arada değerlendirilmesi ile konulmaktadır.

Ankilozan spondilit nasıl tedavi edilir? Tedavinin hedefleri nelerdir?

AS tedavisi; hastalığın şiddeti, etkilenme bölgeleri, her hastanın kendine özgü koşulları, tedavinin risk ve fayda oranı dikkate alınarak her bir hastaya göre ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

Tedavinin temel amaçları;

1-      Hastanın ağrı, tutukluk ve yapısal belirtilerini azaltmak 2-      Hastanın fonksiyonel kapasitesini iyileştirmek 3-      Omurga etkilenmesi ile oluşabilecek istenmeyen sonuçları önlemek 4-      Omurga ve eklem dışı gelişebilecek belirtileri en aza indirmektir.

Genel önlemler: AS hastaları ciddi omurga yaralanmaları için risk altındadır. Bu nedenle hastaların düşmelerini, yaralanmalarını engelleyecek basit önlemler alınmalıdır. Alkol alımı sınırlandırılmalıdır, uyku verici ilaçlar dikkatli kullanılmalıdır. Ayrıca hastalar düşmeye, çarpmaya neden olan, ağırlık taşıma gerektiren spor dallarından da uzak durmalıdırlar. Banyo veya tuvalette tutunma yerlerinin olması, aydınlatmanın iyi olması, yerde kaymayı engelleyecek havlu veya keçe bulunması düşme riskini azaltacaktır. Araçlarda mutlaka emniyet kemeri ve uygun başlık kullanılmalıdır. Ayrıca hastalık akciğerleri de etkileyebileceğinden hasta sigara kullanmamalıdır. Fizik tedavi ve egzersiz: Hastanın vücut postürünü, omurganın hareketliliğini ve akciğer kapasitesini korumak konusunda gereklidir. Egzersiz her AS’li hasta için tedavi programının önemli bir parçası olmalıdır. Uygun fizik tedavi, spor ve egzersiz programının seçimi için ilgili doktordan yardım alınmalıdır. İlaç tedavileri: AS’te ilaç tedavisi iltihabi durumu azaltmak, hastanın yaşam kalitesini artırmak ve hastalığın ilerlemesini önlemek amacı ile uygulanır. •Steroid olmayan iltihap giderici (SOİG) ilaçlar: Ağrının kontrolü ve sabah tutukluğunun azalması için yaygın olarak kullanılan ilaçlardır. Hem hastalığın başlangıcında hem de seyri sırasında sıklıkla tercih edilen ilaçlardır. Sulfasalazin: Hastalığın ilerleyişini ya da şiddetini azalttığına dair çalışmalar vardır. SOİG grubu ilaçlar ile de kullanılabilinir. Omurga dışı eklemlerin etkilendiği hastalık da daha etkilidir. Eğer AS sadece omurgayı etkilemişse hastalığın gidişine olumlu etkisi sınırlıdır. Anti-Tümör Nekroz Faktör tedavileri (TNF blokerleri veya anti-TNF tedavi): AS tedavisinde önemli bir yeri vardır ve oldukça etkili ilaçlardır. Yaklaşık 8 yılı aşkın bir süredir ülkemizde de bu ilaçlar kullanılmaktadır. Hastaların yaşam kalitelerinde bu ilaçlardan sonra belirgin bir iyileşme olmuştur. Anti-TNF ilaçlar arasında; infliximab, etanercept, adalimumab, certolizumab pegol ve golimumab vardır. Steroidler (kortizon): Bazı hastalarda diğer tedavilere cevap vermeyen eklem iltihaplarında kortizon enjeksiyonu (iğne ile ilaç verme) faydalı olabilir. Ağız yolu ile uzun süreli kortizon kullanımına AS’li hastalarda genellikle çok sık ihtiyaç olmaz. Ankilozan spondilit tedavisinde cerrahinin yeri var mıdır?

Ankilozan spondilit tedavisinde cerrahinin yeri var mıdır? Uygun hastalarda kalça ve omurga cerrahisi faydalı olabilir. Şiddetli ve inatçı kalça ağrısı olan, kalça hareketlerinin ileri derecede kısıtlandığı hastalarda kalça protezi uygulanabilmektedir. Nadiren omurların ileri derecede birleştiği ve hareketini yitirdiği hastalarda omuriliğin hasarını önlemek amacıyla omurga cerrahisi gerekebilir. Karşı yönü göremeyecek kadar şiddetli omurga deformitesi olan hastalarda rahatlatıcı cerrahi girişimler yapılabilmektedir.

Ankilozan Spondilitin zararlı sonuçlarını önlemek için başka neler yapılmalıdır?

•Sigara içilmemelidir. Hastalığın kendisi göğüs hareketlerini kısıtlayabileceği ve akciğerin havalanmasını azaltabileceği için bu duruma kötü katkıda bulunabilecek sigaradan uzak durulmalıdır.

•Doğru vücut postürünün korunması için egzersiz programları uygulanmalıdır.

•Osteoporoz (kemik yoğunluğu azalması) riskini azaltmak için yeterli kalsiyum ve D vitamini alımı sağlanmalıdır. Özellikle süt ürünlerinin (süt, peynir, yoğurt gibi) tüketimine önem verilmelidir.

•AS kronik (süregen) bir hastalıktır. Hastalığın seyrini takip etmek ve olası riskleri kontrol altında tutmak için düzenli takipler gereklidir. Hasta doktoruna danışmadan tedavisini sonlandırmamalıdır.

Anasayfa > Cafe

Ankilozan Spondilit Hastalığı

Spondiloartritler; birbirleri ile çakışan klinik bulgulara sahip ve seyirleri çoğu kez benzeyen bir grup hastalığı tanımlamak için kullanılan bir tıbbi terimdir. Bu grup hastalıklar içerisinde en sık görülen ve belki en iyi bilinen örnek ankilozan spondilittir. Sedef hastalığı ile ilişkili romatizma, iltihabi barsak hastalığı seyrinde görülen romatizma ile bazı barsak veya idrar yolları enfeksiyonlarını takiben ortaya çıkan romatizma bu grubun diğer üyelerini oluşturmaktadır. Ayrıca bu grup hastalıkların 16 yaş öncesi çocuklarda görülen formaları da mevcuttur.

Bu grupta yer alan hastalıkların en belirgin özellikleri leğen kemikleri arasında yer alan ve sakroiliak eklemler olarak bilinen eklemlerde ve omurgadaki diğer eklemler ve başka bazı yapılarda iltihaba yol açmalarıdır. Bu nedenle bu grup hastalığa aynı zamanda iltihaplı omurga romatizmaları da denilmektedir. Bu şekilde omurgadaki iltihap; istirahatte ve sabahları daha yoğun hissedilen, hareketlerle ve egzersiz azalan özel bir tip bel/sırt ve boyun ağrısına yol açar. Hekimlerin tanı koymasında önemli yardımı olan bu tip bel ağrısına iltihabi veya inflamatuvar bel ağrısı denilmektedir. Spondiloartritlerin seyrinde kalça, diz ve ayak bileği gibi eklemlerde de iltihap görülebilmektedir. Bu hastalıkların belirleyici özelliklerinden bir diğeri de başta topuk olmak üzere tendon ve ligamanların kemiğe yapışma yerlerinde iltihap ve ağrıya neden olmalarıdır. Spondiloarritlerin seyrinde üveit denilen ani ortaya çıkan bir gözde kızarıklık, ağrı, bulanıklık ile sedef gibi cilt döküntüleri veya barsaklarda iltihaplanma da görülebilmektedir.

Ankilozan spondilitte başlıca belin aşağı kısmından başlayarak zaman içerisinde sırtta ve boyunda tutulma ile buna bağlı olarak inflamatuvar bel, sırt ve boyun ağrısı görülür. Yarım saat veya daha uzun süren sabahları bel hareketlerinde zorluk yani katılık da bu ağrının özelliklerinden birisidir. Bu hastalık hemen daima 40 yaşın altında, yirmili yaşlarda başlamakta ve daha çok erkeklerde görülmektedir. Hastalığın tanı koydurucu bulgusu ise direkt grafide sakroiliak eklemlerde sakroiliit olarak bilinen değişikliklerin görülmesidir.

Kaynak: http://www.saglikk.com/ankilozan-spon…

A A

25.10.2016 – 11:22 Son Güncelleme: 25.10.2016 – 11:31 | Haber Kaynağı: Cnnturk.com

Türkiye’de en sık görülen romatizmal hastalıklardan biri olan ankilozan spondilit özellikle 45 yaş altı kişilerde ortaya çıkıyor. Üç aydan uzun süren bel, sırt ve boyun ağrılarıyla kendini gösterebilen ankilozan spondilit hastalığı hakkında bilgi veren Doç. Dr. Soner Şenel, istirahat sonrası görülen topuk ağrılarının bu hastalık için ayırıcı bir semptom olabileceğini belirtti.

image

Zamanla, kemik dokuda büyümeye neden olan ve röntgen çekimlerinde topuk dikeni diye adlandırılan bulgunun ortaya çıkmasına neden olabilen ankilozan spondilit, zamanında teşhis ve tedavi edilmediği takdirde kalıcı kemik ve eklem hasarlarına neden oluyor.

Halk arasında iltihaplı bel-omurga romatizması olarak isimlendirilen ankilozan spondilit, önemli bir romatizma çeşididir. Türkiye’de en sık görülen iltihaplı romatizma türü olan ankilozan spondilit genellikle bel, sırt ve boyun ağrılarıyla ortaya çıkar. Toplumda ankilozan spondilitin tedavisi olmayan bir hastalık olduğu yönünde yanlış bir kanının bulunduğunu belirten Erciyes Üniversitesi İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı, Türkiye Romatoloji Derneği Üyesi Doç. Dr. Soner Şenel, şunları söyledi: “Toplumun bu hastalık konusunda bilinçlenmesi çok önemli. Artık ankilozan spondilitin tedavisini daha etkin bir şekilde yapabiliyoruz ve hastaların hayat kalitesini yükseltebiliyoruz.”

Yalan, söyledikçe kolaylaşıyor

Sabahları şiddetlenen topuk ağrısına dikkat 

Tüm ankilozan spondilit hastalarında olmasa da, çoğunda topuk ağrısı görüldüğünü vurgulayan Doç. Dr. Soner Şenel, topuk ağrısının önemli bir belirti olduğunu belirterek şunları söyledi: “Hastalık başlangıcı veya seyri esnasında, özellikle sabahları veya istirahat sonrasında topuk ağrısı ortaya çıkabilir. Özellikle 45 yaş altı, kilolu olmayan ve ağır fiziksel işlerde çalışmayan kişilerde görülen ve özellikle istirahat sonrası ortaya çıkan topuk ağrısı, ankilozan spondilit hastalığının önemli ve spesifik bulgularından kabul edilebilmektedir.

Topuk ağrısı, hastalığın topuktaki entezis, yani tutunma bölgelerini etkilemesi sonucunda oluşmaktadır. Ankilozan spondilitte görülen topuk ağrısının nedeni, genellikle ayak tabanındaki kasların ve bacak arka grup kaslarının kalkaneus diye isimlendirdiğimiz topuk kemiğine bağlandığı yerdeki romatizmal tutulumdur. Zaman içerisinde ayak tabanındaki bu tutulum kemik dokuda büyümeye neden olmakta ve röntgen çekimlerinde topuk dikeni diye adlandırdığımız bulgunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla 45 yaş öncesinde topuk dikeni saptanan hastaların, topuk dikeninin nedeni konusunda mutlaka ankilozan spondilit açısından tecrübeli bir hekime, mümkünse romatoloğa ulaşmasını tavsiye ediyoruz.

image

Ancak her topuk ağrısının romatizmal hastalık belirtisi olmadığını da unutmamak gerekir. İncinmeye, zorlamaya, ağır yük taşımaya ve uzun süre ayakta kalmaya bağlı mekanik stres nedeniyle de topuk ağrısı ortaya çıkabilir. Ayrıca kilolu kadınlarda da menopoz sonrasında, romatizmal kaynaklı olmayan topuk ağrısı görülebilir.”

45 yaş altı kişilerde görülen uzun süreli bel, sırt ve boyun ağrılarının nedeni 

Ankilozan spondilitin kadın ve erkeklerde aynı oranda görüldüğünü belirten Doç. Dr. Soner Şenel şöyle devam etti: “Semptomların 45 yaş altı kişilerde görülmesi özellikle önemlidir. Çünkü topuk dikeni menopoz sonrası kadınlarda ya da çok aşırı kilolu kadınlarda mekanik strese bağlı olarak da görülebilir. Ya da ilerleyen yaşlarda kireçlenmenin bir bulgusu olarak karşımıza çıkabilir. Ankilozan spondilitin teşhisi için fiziksel muayene gerekir. Sonrasında yan ayak grafisiyle topuk dikeni görüntülenebilir. Bazı hastalarda ağrı olmasına rağmen kemikte bir değişiklik oluşmadığı için röntgende topuk dikeni görünmeyebilir ama bu bir problem olmadığı anlamına gelmez. Hastanın ağrısı ve şikâyeti varsa, fizik muayene bulgusu varsa, bu da tek başına anlamlıdır.

Bu hastalık kemiklerde büyümeye neden olduğu için, teşhis ve tedavide geç kalınması sonucunda omurga kemiklerinde, kalça kemiklerinde ve eklemlerde bozulmalar meydana gelebilir. Zamanla ilerleyen bu bozulmalarla hastaların hayat kalitesi çok düşer. Çalışmayı, ev işi yapmayı ve gündelik hayatı normal bir şekilde sürdürmeyi zorlaştırır. Bu nedenle özellikle 45 yaş altı kişiler, üç aydan uzun süren bel, sırt ve boyun ağrıları ve özellikle istirahat sonrası görülen topuk ağrısı yaşadıkları takdirde vakit kaybetmeden bir romatoloğa görünmelidir.”

ankilozan spondilit iltihabi bir hastalэk olarak цncelikle эrsi dir.7 ila 35 yaю aralarэnda gцrьldь gцrьldь gцrьlmedi bir юey olmaz. gцrьlen arkadaюlarэm yani bizler цncelikle iltahap azdэrэcэ gэdalardan uzak durmalэsэnэz ( sigara.alkol.bira.mayasэ.юeker.зay unlu mamuller baюta olmak ьzere vb.) kesinlikle uzak durulmalэ bizimn hastalэрэmэz iltihabi hastalэk olmakla beraber iltilap azdэrэюэ gэdalar veya zararlэ maddeler kul-lan-ma-ma-lэ-yэz. kullanэrsanэz ameliyat da olursunuz donupta kalэrsэnэz herюey olur зьnkь mьzmin bir hastalэktэr ( geri dцnьюьmь olmayan ) bir hastalэktэr. dьnyada bu hastalэрa bir care bulunamadэ sadece ve sadece DUR-DU-RU-LA-BЭ-LЭ-NЭ-YOR. DURDURMALISINIZ bu sadece hastalэрэn ilerlememiюler iзin sцylьyorum ilerleyen arkadaюlarэm malesef o юekilde kalэcaklar ilerlemeyen arkadaюlar DЭKKATLI okusunlar.iltihap azdэrэcэ gэdalarda uzak durun ..RUTUBETLЭ ORTAMA SAKIN GЭRMEYЭN KAЗIN ORDAN ) … iltihap giderici GIDALAR ALIN ( omega 3. D vitamini .gьneюlenin эsэrgan otu vb ) DOKTORUNUZDAN црrenin detayэnэ SICAK SU KAPLICALARA GЭDЭN geri geri YЬZЬN BOL BOL YЬZЬN ЭMKANININ OLDUРU KADARIYLA egzersiz yapэn yapamэyorsan NAMAZ KILIN 5 vakit olmasa bile en az 1 vakit aslэnda 5 vakit kэlmamэz gerekiyor ama iю imkanlarэ yaюam derdi hastalэk bahane зok ama allaha inancэmэzla bir mьslьman topluluk olarak NAMAZ KILMAMIZ GEREKЭR TЬM EKLEMLERЭ NAMAZ SAYESЭNDE ЗALIЮTIRIYORSUNUZ hem kendimizin hemde bu hastalэрэmэz iзin allaha dua edelim. yaratan verdi yaratan alэr kimse doрarken ankilozan sipondilitle doрduрunu bilmez эrsi зьnkь doрuюtan yani arkadaюlar hastalэk bizi yenmeden biz yenelim yada durduralэm ben 1 yэllэk ankilozan sondilit hastasэyэm ilk ay зok acэ зektim sabahlarэ sadece 20 dakka ve юimdi ne aрrэm var nede sэzэm normal hayata devam ediyorum ve azэmli olun ilerlemeden durdurun ben durdurduрuma inanэyorum ama ilaзlarэmэda ihmal etmiyorum цmьr boyu kullanэcam SЦHRETLERDEN ЦRNEK ( DEPREM DEDE DEDЭРЭMЭZ METE IЮIKARA VE RAHMETLЭ SUNA PEKUYSAL ) bunlarda eрilme зok az ama yaюlarэ 70 in ьzerinde yьrьye biliyorlar ne platin var nede milatin dikkatlэ olduktan sonra bu hastalэрэn tedavisi зэkana kadar belkide зэkmэюtэr saрlэk mafyasэndan tьrkiyeye gelene kadar bir 10 yэl geзer iрneler зэktэ buda зэkar inюallah ben bekliyorum biliyorum зэktэ зэkэcak bu ilaз юimdi saрlэk mafyasэ emrel den ve diрer iрnelerden para kazansэn onuda зэkarэr pэyasaya hayat bu aslэnda kobay fareler deрil bizlerizzz kansere зaрre buldular dokularэ yeniden oluюturan ilaзlar buldular bir robota beyin taktэlar bunumu bulamayacaklar buldular aslэnda ama piyasayэ bekliyorlar bizlerde ceremesi зekmek kalэr … demek istediрim юu зok dikkat edin sakэn ama sakэn ьюengeзlik yapmaэn iю iюten geзmeden 10 yэllэk 15 yэllэk as lэ arkadaюlar bizim kadar юanslэ deрillerdi зьnkь romatizmanэn ne olduрunu daha 1970 -1980 yэllarэnda црrendiler doktorlar onlara nasэl tedavi versinlerki kendisi bilmiyorki ne olduрunu medet arэyoruz iltahap azdэrэcэ maddelerden uzak durun iltihap dьюьrьcь maddelere aрэrlэk verin NOT: gastirit olan arkadaюlarэm зok dikatli olmasэ gerekiyor gastirit ( mide iltihabэdэr ) ve tьrkiyede 20 milyon dan fazla inssanda vardэr bu iki hastalэk birleюtimi yandэk ki ne yandэk . endol ve selezoprin baрэrsakta зцzьlьr gastirit mide ve baрэrsak iltihaplanmasэ yapar ve ilaз mideyemi baksэn eklem iltihabэnamэ YANЭ ЭLAЗ ETKЭSЭNЭ YЭTЭRЭR BESLENMEYE DЭKKAT зok kцtь ama gerзek bu HASTALIKTA ASIL DOKTOR SЭZLERSЭNЭZ ve GERЭ KALAN YOK DERNEKMЭЮ YOK TOPLUM DAYANIЮMASIYMIЮ YOK DOKTOR MUЮ ONU YAPALIM BUNU YAPALIM DER PARASINI ALIR BЭZЭM SIRTIMIZDAN ЗOK PARA KAZANIRLAR AMA TAM ANLAMIYLA BЭLGЭ VEREMEZ BЭZE BЭZDEN BAЮKA ЗOK SAРLAM BЭR ЮEKЭLDE KЭMSE BЭLGЭ VEREMEZ 150 YTL VERMESEYDЭM DOKTORA BELKЭ BEN ЮЭMDЭ AРRIDAN ЦLЬYOR OLUCAKTIM SONRA DERLERDЭ BEL KALMASI DARBE YEMЭЮSЭN YOK SEN DЬЮTЬR ULAN BЭ FЭLЭM CEK KAN TAHLЭLЭ YAP GERЗЭ ODA FAYDA ETMЭYOR ЦZEL KAN TAHLЭLЭ YAPMADAN BELLЭ OLMUYOR BU HASTALIK YANЭ KЭMSE PARA VERMEDEN BU HASTALIРIN NE OLDUРUNU BЭLMEMEZDЭ BELKЭ HALEN DAHA HANЭ HASTAHANELER BEDAVA YA SIRA ALIP DOKTORA GЦRЬNEN ARKADAЮLAR ЮЭMDЭ BEl KAYMASIYMIЮ DЭYE EVЭNE GЭDEN AS OLDUРUNU BЭLMEYEN ЗOK ЭNSAN VARDIR SЭZ SЭZ OLUN ЦZELLЭKLE SЭGARA ЭЗMEYЭN VЭCUTDA ZATEN ЭLTAHAP VAR SЭZDE ЬZTЬNE TUZ BЭBER OLMAYIN ЭЗMEYЭNNNNNNNNNNNNNNNNN ЭЗERSENЭZ BU HASTALIРIN EN KЦTЬ AЮAMASINA GELЭRSЭNЭZ bu arada as olan arkadaюlar malьlen emekli olabilirsiniz yeterki primleriniz malulen emekli olma prim sayэsэna ulaюsэn raporda alэrsэnэz vermezler demeyin mecbur vericekler зьnkь tedavisi yok geri dцnьюьmь yokkkkkk benim tanэdэklarэm hepsi aldэ bende alэcam para tuzaklarэna dьюmeyin mecbur bakэcaklar vergi indirimi alэrэnэz цzьrlь kartэ зэkarэrsэnэz artэk cahil olmayэn SEVGЭLERЭMLE HERKEZE GEЗMЭЮ OLSUN …………BЭLGЭSAYAR BAЮINDA BU CЬMLELERЭ YAZARKEN SIRTIM AРRIDI ))))))))) HAYATA KЬSMEYЭM BOL BOL YЬRЬYЬN TEMBEL OLMAYIN ETKЭLERЭNЭ GЦRECEKSЭNЭZ——ЗOK ЦNEMLЭ NOT….. MASTURBASYONU AZALTIN EN ЗOK HAFTADA BЭR KEMЭKLERЭ GЬЗLENDЭRЭN ….BAYANLARDA ORGAZM SЬRECЭNЭ ADET GЬNLERЭNDE YAKIN YAPMASINLAR KEMЭKLERЭ GЬЗLENDЭRЭN VE SON OLARAK EVLЭ OLANLAR EРER ERKEK ЗOЗUРUNUZ VARSA HEMEN ( HLA-B 27 ) KAN TESTЭ YAPTIRIN ЗЬNKЬ AS HASTASI OLAN AЭLE BЭREYLERЭNDEN ERKEK ЗOЗUРUNA % 50 BU ЗOK BЬYЬK BЭR RAKAM HASTALIK GEЗER KIZ ЗOЗUKLARINDA BU HASTALIK ЗOK KЬЗЬK BЭR ORANDA BULAЮMA SANSI VAR % 10 EVLЭ OLANLAR DЭKKAT ERKEK ЗOЗUРU OLANLAR % 50 ANKЭLOZAN SPONDЭLЭTTЭR DAHA BEBEK YAЮTA TEDAVЭ OLSUNLARKЭ BЭRDAHA O HASTALIРIN ЭZЭ HЭЗ OLMAZZZZZZZZZZZ HASTALIK BELЭRTЭLERЭ ……………………… ЗOЗUРUNUZUN AYAKLARINDA YANMA HЭSSЭ OLUYORSA YЬRЬRKEN KEMЭKLERЭ KЬTLЬYORSA TUVALETЭNЭ YAPARKEN UZUN SЬRE ARALIKLARLA ЭDRAR YANMASI OLUYORSA KUYRUK SOKUMU DEDЭРЭMЭZ KALЗA OMURЭLЭKTE SЬREKLЭ ACI VEREN BЭR AРRI VARSA UZUN SЬREN ARALIKLARLA ( SAKIN ЬЮЬMEKTEN DEMEYЭN CAHЭL OLMAYIN ) SABAHLARI YATAРINDAN KALKTIРINDA AРRI ЭLE UYANIYOR OLUP UYANDIKTAN EN FAZLA 1 SAAT SONRA ACI FALAN KALMADIРINI SЦYLERSEE MЭDESЭNDE GENE UZUN SЬRELЭ ARALIKLARLA BU ( MEYSЭM DЦNGЬSЬNDE DE OLUR ЗOK DЭKKAT GASTЭRЭT ЭLTЭHAP ) ЭLTЭHAPLANMALAR BAЮLAMIЮTIR DEMEKTЭR …….??? SAРLICAKLA KALIN

Bel ağrılarınız mı var? Omzunuz mu ağrıyor? Bel fıtığı sandığınız şikayetleriniz belki de As Hastalığı olabilir.  Ankilozan Spondilit Nedir? As Hastalığı belirtileri nasıldır? Ankilozan Spondilit Hastalığı doğal, bitkisel tedavi yöntemleri nelerdir? Bu yazımızda Ankilozan Spondilit (AS) Hastalığı ile ilgili tüm bilgileri okuyabileceksiniz.

Bel Fıtığı Sandığınız Ankilozan Spondilit Olabilir!

Bel Fıtığı Sandığınız Ankilozan Spondilit Olabilir!

On kişiden beşinin bel ağrısı şikayeti olması hele ki genç yaşlarda bu ağrı ve şikayetlere sahip olması bir soru işareti olabilir. Bel ağrısına eşlik eden belde tutulma hissi olması, sabah uyandığınız zaman giyinme sürecinde özellikle çorap ve pantolon giyme kısmında zorlanma yaşıyorsanız, bel hareketlerinde bir kasılma bir tutukluk hissetme işte bu tür şikayetlerin olması AS Hastalığı için önem taşıyan bulgulardır.

Kırk yaş altına sahipseniz ve elde ağrı ve tutukluk şikayetleriniz üç ayı geçmiş ise üzerinde durulması gereken bulgulardır. Ankilozan Spondilit (AS)Hastalığı bu tür şikayetler ile kendisini göstermektedir. Böyle şikayetlere sahip iseniz, arka plana atmamalısınız. Önemli değil geçer, sadece bir bel ağrısı, dinleneyim kendiliğinde geçer gibi cümleler kurup, tedavisini yaptırmamak doğru değil. Eğer söz konusu uzun zamandan beri yaşadığınız bel ağrısı ve buna bağlı olarak bir tutukluk hareketsizlik ise üzerinde durmak ve doktora gitmek gerekir.

Beliniz ağrıyor, tutukluk hissiniz var hareket etmekte eğilmekte güçlük çekiyorsunuz ve doktora gitmeye karar verdiniz? Ama bel ağrılarına bakan bölüm hangisi, ortopedi mi, romatoloji mi, fizik tedavi mi?

AS Hastalığı tanısı zor konulmayan fakat teşhis konulma aşaması geç kalınan bir hastalıktır. Teşhis koyma aşaması yurt dışında da burada da 9, 10 yılı bulabilen hastalıktır. Kişiler hastalığa ve şikayetlere sahip ama farklında olmamışlar. Erken teşhis konulması için çoğu zaman geç kalınmış olunuyor. Aslında var olan bir hastalığınız var, sabah uyandığınız zaman ağrılarınız ve bel tutukluğu mevcut ama uyandığınızda bir kaç iş ve hareket yaptığınız zaman sıcaklık ile ağrılarınız geçmiş gibi hissedebilirsiniz ama var olan bir hastalığın belirtisidir. Özellikle yaşınız genç ise ertelemek yerine doktora gidip, erken teşhis için tanı ve tedavi yaptırmak gerekir.

İlgili Haber

Bel Fıtığı Nedir? Belirtileri Nedir? Ameliyatı, Tedavisi ve Egzersizleri Nasıldır?

Ankilozan Spondilit (AS) Hastalığı Nedir?

Ankilozan Spondilit (AS) Hastalığı Nedir?

Halk arasında iltihaplı romatizma yani omurga hastalığı, omurgayı tutmasıyla bel hastalığı müthiş bir bel ağrılarına sebep olan kronik ömür boyu devam eden, genetik yatkınlığı olan ama olası durumlarda çevre etkisiyle açığa çıkan ve ömür boyu devam eden bir rahatsızlıktır. Toplamda görülme sıklığı yüzde bir. Yani yüz kişiden bir kişide görülme olasılığı mevcut. Diğer hastalıklar ile kıyaslandığı zaman görülme sayısı fazla olan bir hastalıktır.

Ankilozan Spondilit, AS Hastalığı erkeklerde mi yoksa kadınlarda mı daha çok görülür? Sorusunun cevabı ise, erkeklerde bu hastalık ve belirtiler daha çok görülmektedir. Bu hastalığın en önemli özellikleri arasında genç yaştaki bireylerde görülmesidir. Kırk beş (45) yaşını aşmış bireylerde görülmesi çok beklenmemektedir, aslında bu hastalığın belirtileri siz yirmili yaşlardayken görülmeye başlanmıştır ama farkına vardığınız zaman otuzlu yaşlarınıza gelmiş olacaksınız. Ve hastalık erken teşhis grubundan çıkmış ve artık geri dönüşü olmayan yola girmiş oluyor.

Bel ve boyun omuriliği tutan bu hastalık, omuz, boyun omuriliğini, bel ve çevresini etkilemektedir. Süreç geçtikçe tüm omurga hareketlerini etkiliyor ve kısıtlıyor. Belinizi, sırtınızı oynatamaz hale gelebiliyorsunuz. Deformasyon başlıyor, kişi öne doğru eğilmeye başlıyor ve hareketler kısıtlanıyor.

Sadece eklemleri tutan bir hastalık değildir aslında, sistematik olarak bütün vücudu etkilen bir hastalıktır. Zaman içerisinde organlarda zarar görmeye başlıyor, akciğer, kalpgözler ileri aşamalarda ise böbrekler etkilenir. İlk etap da hafif bel ağrıları tedavi edilmez ise ilerde organ yetmezliği ile karşılaşabilir.

Örneğin sadece bel ağrıları şikayetleri gidilen doktorlarda AS Hastalığı teşhisi konulmamaktadır. Göz doktoruna kızarıklık, ağrı, batma gibi şikayetler ile gidilen doktora ise tanı koymak için şikayetler dinlendiği zaman genç yaşlardan beri bel ağrısı şikayetleri olduğu bilinir. Eğer As Hastalığı iyi tedavi edilmez ise ciddi hastalıklarla karşı karşıya kalınabilir.

Ankilozan Spondilit (AS) Hastalığı Belirtisi ve Tanısı

Ankilozan Spondilit (AS) Hastalığı Belirtisi ve Tanısı

Genetik ve çevresel olarak olabilecek bu hastalık, genetik olarak anne babadan geçebilir ve siz bunu devam ettirebilirsiniz. Çevresel olarak ise AS Hastalığı iltihap hastalığı eklemlerde, enfeksiyonlar, kullanılan ilaçlar, bu hastaların başlamasında etken olabilir.

Bel ağrısı sık görülen bir şikayettir ama ağrının kalıcılığı ve beraberinde tutukluk yakınması olmalıdır. Sabahları yataktan zor kalkma, kırk beş yaşından küçük olma, çorap giyme zorluğu, pantolon giyme güçlüğü, ayak tabanlarında ağrı olması ve ağrıların üç aydan fazladır sürüyor olması bu hastalık için temel şikayetler arasındadır.

Şikayetlerin uzun zamandır yaşanıyor olması ilk önce kişiyi bir hastalık olabileceği konusunda şüphelendirmeli ve doktora başvurmayı düşündürmelidir. Doktora başvurulduktan sonra, hekim tanı koymak için harekete geçmeli, gerekli test ve kontrolleri yapmalıdır.

İlk olarak şikayet geçmişi, kişinin yaşamı, emar görüntüleri, iltihabı gösterecek kan tahlilleri, iyi bir fizik kontrolü tanı için yeterli olacaktır. Tedavi olarak, hastanın ilk hastalığını kabul etmesi sonrasında iyi bir rehabilitasyon süreci, medikal tedaviler, antibiyotik ilaçlar, fizik tedaviler,

Hastalığın gidişatını engellemek ve durdurmaktır amaç, AS Hastalığı tamamen ortadan kalkmamaktadır. Yaşam sürecini kısaltabilecek ileri derece sorunları, organlara gitmesini engellemektir. Kişiye aşırı sıcak hastanın şikayetlerini arttıracağı için kaplıcalar önerilmez. Hastaya ilaç tedavisi dışında, egzersizler önerilir hastalığın ilerlemesine ve şikayetlerin azalması için önerilmektedir.

 • Üç ayı aşan omurilik ağrıları
 • Ayak tabanlarında ağrı
 • Topukta şiddetli ağrı
 • Bel ve çevresi ağrı
 • Boyun ve omuz ağrıları
 • Belde tutukluk
 • Sırt, kalça, kaburga ağrıları

Bel Fıtığıyla Karıştırmayın!

Bel Fıtığıyla Karıştırmayın!

As Hastalığından şüphe duyulması için üç ayı aşan şikayetlerin var olması gerekmektedir, kırk beş yaşından küçük iseniz ve sabah uyandığınız zaman tabak tabanlarınız da şiddetli ağrılar mevcut ise üzerini giyerken güçlük çekiyorsunuz ama gün içerisinde yapacağınız bir kaç iş ile ağrılarınızın geçtiğiniz düşünüyorsanız, siz Ankilozan Spondilit Hastası olabilirsiniz.

Tanı için genelde geç kalınan bu hastalığın kesin ortadan kaldıran bir tedavisi bulunmamaktadır. Amaç hastalığın ilerlemesini engellemek, durdurmak ve var olan şikayetleri azaltmaya yöneliktir. Hastalığın çok ilerlemesi durumunda organlara zarar verme ve kamburlaşma görülebilmektedir. Yaşam tarzınız bozulma yoluna girer ve bunu da kimse istemez, o yüzden şikayetleriniz olduğu durumda boşverme ve erteleme yapmadan tanı için doktora gidilmelidir.

İlgili Haber

Reflü Nedir? Tedavisi ve Belirtileri Nelerdir?

Ankilozan Spondilit (AS) Hastalığı  Doğal Ve Bitkisel Tedavi

Ankilozan Spondilit (AS) Hastalığı  Doğal Ve Bitkisel Tedavi

Ankilozan Spondilit (As) Hastalığının kesin ortadan kaldıran bir tedavisi yoktur. Ama erken teşhis konulması kişi için iyi olur, ağrıları hafifler, hastalığın ilerlemesi engellenir. Tanısı konulduktan sonra, yapılacak tedavi sürecinde ilaçlar, fizik tedaviler yer almaktadır.

Ağrılarınızın hafiflemesi için doğal ve bitkisel tedaviler isterseniz sizler için araştırıp, tercihler sunmak istedik. Ama lütfen doktoruna danışmadan denemeyiniz.

 • Zerdeçal

İçerisinde ki, iltihap önleyici etkisiyle ağrılarınızı hafifletecektir. Zerdeçalın yaygın olmasa da özellikleri arasında anti-inflamatuar yani iltihap ile savaşan ve önleyiciliği vardır. Zerdeçalı biraz bal ile karıştırarak macun haline getirip tüketin. Gün içerisinde bir iki kez tüketebilirsiniz.

 • Boswellia Bitkisi

Afrika’da birden çok hastalıklarda tedavi olarak kullanılan geleneksel bir bitkidir. Türkiye de ise ‘Ak Günlük Bitkisi’ adıyla bilinmektedir. Özellikleri arasında iltihap önleyici olduğu, iltihaptan kaynaklı kimyasalları engellediği görülür. Kullanılmasında herhangi bir yan etkisi bilinmez.

 • Aksöğüt Bitkisi

Aksöğüt Bitkisi, Ankilozan Spondilit Hastalığı üzerinde oldukça etkilidir. Aksöğüt bitkisinin kabuğu tıbbi alanda kullanılmaktadır. Beyaz söğüt bitkisinin doğal anti iltihabi özelliği ile ağrılı yerin dinmesi söz konusudur.

 • Wild Yam Bitkisi

Yams Kökü, zengin bir geçmişe sahip olan Kuzey Amerika da yetişen yabani yam kök olan bitkidir. Wild Yam Bitkisi, iltihap önleyici özelliğine sahiptir. Kas ve eklem ağrılarına karşı iyi gelmektedir. Ama bu bitkiyi tüketmeden önce dozu için mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

 • Şeytan Pençesi

Afrika bitkisi olan Şeytan Pençesi, kas, iskelet ağrılarında önleyicidir. Yapılan araştırmalarda ilhitabik hastalıklar üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Bu bitki çoğunluklar bel ağrılarında tercih edilmelidir.

Bel ağrılarınız var mı? Ankilozan Spondilit, AS Hastalığı hakkında bilginiz var mı? Bizlerle deneyim ve sorularınızı paylaşabilirsiniz.

Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации