Андрей Смирнов
Время чтения: ~14 мин.
Просмотров: 1

Akut eklem romatizması (AER) nedenleri? belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Kadın.Net » Sağlık » Hücre » Romatizmal Ateş (Akut romatizmal) image

ROMATİZMAL ATEŞ Streptokok enfeksiyon­larından sonra görülen ve bakterilere kar­şı oluşan anormal bağışıklık nedeniyle or­taya çıkan, yüksek ateşle birlikte yürüyen hastalık. image

Epitel EPİTEL. Bir organın, oluşumun dış ya da iç yüzeyini örten doku. Deri, akciğerlerin, barsaklann ve idrar yollarının -mukozası, hep birer epitel örneğidir. Yerine göre su­ya karşı direnç ya da emme özelliği gös­teren bir katman biçimindedir. Epitel hüc­relerinin kendi kendilerini yenileme hızlan çok yüksektir.   Epitelyum doku, eiptel hücrelerden meydana gelir… Vücut Sıcaklığı Hayvanlar, vücut sıcak­lıkları çevre sıcaklığı ile aynı olan Soğuk­kanlı Hayvanlar  ve beyindeki bir “sı­caklık düzenleyici merkez” sayesinde vü­cut sıcaklıkları çevreden bağımsız olarak belirli sınırlar içerisinde kalan Sıcakkanlı Hayvanlar  olarak iki gruba ayrılır. Bu ikinci grup hayvanlarda normal vücut sıcaklığı 35°C ile 40°C arasındadır. Bu sıcak­lık, Kış Uykusu  sırasında büyük Öl­çüde… AİDS Afrika’da yerleşik bir hastalık niteliği taşıyan, ama Batı ülkelerinde yakın dönemde görülmeye başlanan hastalık. Açık adı sonradan edinilme bağışıklık yetmezliği sendromu olan AİDS, hücresel bağışıklığın gün geçtikçe yitirilmesine yol açarak hastanın enfeksiyon hastalıklarından birinden ölümüne yol açar. AİDS‘ e yakalanan hastaların çoğunda aslında ender rastlanan bir damar uru olan Kaposi… Nodül Nedir? Nodül Neden Oluşur? Nodül tiroit bezi içerisinde hücrelerin aşırı çoğalmasıyla oluşan yumru şeklindeki yapılardır. Nodülün oluşumunda çeşitli mekanizmalar ileri sürülmüştür. En sık görülen sebepleri iyot eksikliği, selenyum eksikliği, virüs enfeksiyonları, sigara kullanımı gibi sebepler yer almaktadır. Hangi Nodüllere Biyopsi Yapılır? Tiroit modüllerinde biyopsi tiroit nodülünün yapısı hakkında bize fikir vermektedir. Tiroit nodülleri bir… Parazit PARAZİT (biyoloji), yaşamının bir bölü­münde bir başka organizmaya gereksinim duyan, bir konağa fizyolojik olarak bağla­nan ve ondan gerekli besinlerini sağlayan, bazen de onu ortam olarak kullanan orga­nizmaları tanımlamak için kullanılan de­yim,, asalak. Hayvanların ve bitkilerin he­men tümüne özgü parazitler vardır. Tümü parazit olan virüsler yanında en önemli parazitler bakteriler, bir… Sinirler Sinirler, bedenin her yanından beyine sinyalleri taşıyan sinir lifi demetlerini belirten tıp terimi. Çok hücreli hayvanların tümünde bulunan sinir lifleri, merkez sinir sisteminde yer alan sinir hücrelerinin (nöronlar) uzantısıdırlar. Her lifin üstü Özel bir hücre Öbeğinden oluşan ve Öbür liflerle elektrik etkileşmesini engelleyen yalıtıcı bir tabakayla miyelin tabakası) kaplıdır. liflerdeki…

Romatizmal ateş, kalbin ve eklemlerin enflamatuar bir hastalığıdır. Streptokok enfeksiyonu sonrası bir komplikasyon olarak ortaya çıkar. Aksi takdirde, bu hastalığa akut romatizmal ateş denir. Çoğu zaman çocuklarda ve gençlerde görülür. Patoloji, A grubu streptokokların neden olduğu hastalıklardan yaklaşık 2-4 hafta sonra ortaya çıkar.Bu tür rahatsızlıklar arasında bademcik iltihabı, kızıl ateş ve bademcik iltihabı bulunur.

Hastalığın nedenleri

Streptococcus tek başına akut romatizmal ateşin nedeni değildir. Hastalık bir otoimmün reaksiyon nedeniyle oluşur. Bakteriler vücuda girdiğinde, bağışıklık mikroplara karşı antikor üretmeye başlar. Bununla birlikte, streptococcus proteinleri yapı olarak insan hücrelerinin proteinlerine çok benzer. Sonuç olarak, antikorlar yanlışlıkla kendi vücut dokularına saldırmaya başlar. Bu, akut romatizmal ateş sırasında ortaya çıkan kalbe ve eklemlere zarar verir.

Kışkırtıcı faktörler

Bademcik hastalığı veya kızıl ateşi olan tüm hastalarda otoimmün bozukluklar görülmez. Vücudun savunmasında bir arızaya neden olan bazı olumsuz faktörler vardır.

Bunlar:

 • romatizmal hastalıklara kalıtsal yatkınlık;
 • belirli streptokok suşları tarafından vücuda zarar verme (bazı bakteri türleri genellikle bağışıklık yetmezliğine yol açar);
 • sağlıksız koşullarda yaşamak.

Ayrıca romatizmal ateşin tedavi edilmeyen streptokok enfeksiyonu olan hastalara daha duyarlı olduğu tespit edilmiştir. Bir kişi anjina veya kızıl ateş tedavisi sırasında tüm doktor tavsiyelerine uyuyorsa, kalbe ve eklemlere verilen hasar oldukça nadirdir. Hastada tekrarlayan streptokok patolojileri varsa romatizmal komplikasyon riski artar.

semptomataloji

Daha önce de belirtildiği gibi, hastalık bir boğaz ağrısı veya kızıl ateşten iyileştikten birkaç hafta sonra gelişir. Patolojiye kalbin ve eklemlerin zarlarının iltihabı eşlik eder. Hastalık akut başlar. İlk aşamada, aşağıdaki romatizmal ateş belirtileri ortaya çıkar:

 • sıcaklık artışı +39 dereceye;
 • ekşi bir koku ile artan terleme;
 • artmış kalp hızı;
 • iştahsızlık
 • susuzluk;
 • genel halsizlik ve halsizlik.

Sonra eklem hasarı belirtileri var:

 • şiddetli ağrı;
 • cildin kızarıklığı ve etkilenen bölgelerde şişme;
 • eklem boşluğunda sıvı birikmesi;
 • iltihaplanma alanları dokunulduğunda ısınır.

Çoğu zaman, ayak bileği, dirsek ve diz eklemlerinde ve bilekte hasar görülür. Epidermiste döküntü görülür. İçinde beyaz deri lekeleri olan kırmızı halkalara benziyor (halka şeklinde eritem). Bazen derinin altında küçük ağrısız nodüller hissedebilirsiniz.

Romatizmal kalp krizi özellikle tehlikelidir. Hastalığa miyokard, perikard ve bazen endokard iltihabı eşlik eder. Aşağıdaki kardiyak doku hasarı belirtileri ortaya çıkar:

 • nefes darlığı
 • göğüs ağrısı;
 • şiddetli yorgunluk;
 • baş dönmesi.

Patoloji ayrıca merkezi sinir sistemini de etkiler. Hasta istemsiz kas seğirmesi geliştirir (Sydenham kore). Bu kontrolsüz hareketler yüzün ve uzuvların kaslarını etkiler. Çocuklukta benzer bir semptom ortaya çıkarsa, ebeveynler bunu çocuğun olağan ekşitmesi için alır.

Çocuklarda, hastalığın belirtileri silinebilir. Eklem ağrıları genellikle hafiftir, ebeveynler bu semptomu çocuğun hızlı büyümesine bağlayabilir. Genellikle bir insanın çocukluk döneminde fark edilmeyen akut romatizmal ateş geçirir. Ve sonra, zaten ergenlik veya ergenlik döneminde, hastanın romatizmal kalp hastalığı vardır. Bu nedenle, streptokok enfeksiyonu olan çocukların sağlığını dikkatlice izlemeniz gerekir.

komplikasyonlar

Hastalık zamanında tedavi edilmezse romatizmal saldırı ciddi komplikasyonlara neden olabilir:

 1. Hasta kalp kapakçıklarında hasar görebilir ve bu da romatizmal kalp hastalığının gelişmesine yol açabilir.
 2. Atriyal fibrilasyon sıklıkla gelişir. Bu kalp patolojisi inme riskini arttırır.
 3. İleri vakalarda kalp yetmezliği oluşur.

Bütün bunlar akut romatizmal ateşin derhal tedavi edilmesi gerektiğini düşündürmektedir. Bir çocuk veya yetişkin bir boğaz ağrısı veya kızıl ateşten sonra eklem ağrısı geçirirse, hemen bir doktora danışın. Artraljiyi genellikle kalp hasarı takip eder.

tanılama

Bir romatolog romatizmal ateşin tanı ve tedavisinde yer alır. Hastanın kalp lezyonu varsa, bir kardiyoloğa danışılmalıdır.

Teşhisi doğrulamak için hastaya çalışmalar reçete edilir:

 • A grubu streptokok üzerine nazofarenksden bulaşma;
 • streptokok için antikor titre testi;
 • proteinler için kan testi;
 • genel kan ve idrar testleri (inflamatuar reaksiyonu tespit etmek için);
 • elektrokardiyogram;
 • kalbin ekogramı;
 • Fonokardiyografi.

Tedavi sırasında streptokoklara karşı antikor titresini belirlemek için bir analiz yapılmalıdır. Bu, reçete edilen tedavinin etkinliğini değerlendirmeye yardımcı olacaktır.

tedavi

Yetişkinlerde ve çocuklarda romatizmal krizi tedavi etmenin ana yöntemi ilaç tedavisidir. İnflamasyonu gidermek ve streptokokları yok etmek gerekir. Tedavi antibakteriyel ilaçların atanmasıyla başlar. Genellikle penisilin grubunun antibiyotikleri kullanılır: “Bicillin”, “Benzylpenicillin.” Sefalosporinler daha az kullanılır: Sefadroksil, Sefuroksim.

Eklem ağrısını durdurmak için steroidal olmayan anti-enflamatuar ilaçlar reçete edilir:

 • “Diklofenak”;
 • “Selekoksib”;
 • “Aspirin”.

Şiddetli ağrıda, kortikosteroid ilacı Prednisolone reçete edilir.

Patoloji otoimmün orijinli olduğundan, antikor oluşumunu baskılayan ilaçların reçete edilmesi gerekir. Hastalığın patogenezini etkileyebilirler. Bu amaçla ilaçlar kullanın:

 • “MabThera”;
 • “Remicade”;
 • “Ourense”.

Kardiyak disfonksiyonun semptomatik tedavisi de gerçekleştirilir. Diüretikler, antihipertansif ilaçlar ve kardiyak glikozitler reçete edilir.

Hastanın istemsiz hareketleri ve kas seğirmeleri varsa, sakinleştirici ve antipsikotiklerin atanması önerilir:

 • “Droperidol”;
 • “Haloperidol”;
 • “Fenobarbital”;
 • “Midazolam”.

Cerrahi tedavi sadece romatizmal kalp hastalığı ve kapak hasarı oluşumunda kullanılır. Bu durumda, kalp cerrahisi önerilir. Eklem hasarı genellikle konservatif tedaviye uygundur; bu tür patolojik değişiklikler geri dönüşümlüdür.

Akut Romatizmal Ateş

Akut romatizmal ateş nedir?

Akut romatizmal ateş (kısaca romatizma), halk arasında beta diye bilinen A grubu beta hemolitik streptokoklara bağlı boğaz enfeksiyonlarından sonra görülen ve özellikle eklemler, kalp ve, merkezi sinir sisteminde hasara yolaçan bir hastalıktır. Çoğu zaman en göze çarpan bulgusu eklem şişliği ve şiddetli eklem ağrısı şeklinde kendini gösteren artrittir. Ancak en çok etkilediği ve zarar verdiği organ kalptir . Kalpte özellikle kalp kapaklarını etkileyerek kapaklarda hasara yol açar. Bazen boğaz iltihabından aylar sonra merkezi sinir sistemi tutulmasına bağlı olarak ellerde, kollarda ve bacaklarda istemsiz hareketler ile hastalık kendini gösterebilir (Sydenham koresi). Romatizmal ateş gelişmekte olan ülkelerde sonradan kazanılmış kalp hastalıklarının en önemli nedenidir.

Romatizmal Ateş

Akut romatizmal ateş nedir?

Akut romatizmal ateş – nedenleri

Romatizma A grubu streptokok olduğu Streptococcus pyogenes, Ayrıca strep boğaz neden. Hastalık farenjit vücut halinde enfeksiyonla mücadele için antikorlar üretir, ancak antikorlar kalbi saldırabilir.

Akut romatizmal ateş için risk faktörleri

Faktörler, dahil romatizmal ateş riskini artırabilir hangi:

 • Akut farenjit varlığı;
 • Geçmişte romatizmal ateş saldırı varlığı;
 • Yaş: itibaren 5 için 15 yıl.

Akut romatizmal ateş – Semptomlar

Semptomlar genellikle alanında görünür 2 için 4 enfeksiyon, streptokok enfeksiyonu sonrası hafta. Bunların yanı sıra:

 • Ağrı ve büyük eklemlerde şişlik;
 • Ateş;
 • Zayıflık;
 • Kas ağrıları;
 • Nefes;
 • Göğüs ağrısı;
 • Mide bulantısı ve kusma;
 • Kuru öksürük;
 • Dairesel döküntü;
 • cilt altında darbelere;
 • Anormal, kol ve bacakların sarsıntılı hareketler.

Akut romatizmal ateş – tanılama

Doktorunuz belirtiler ve tıbbi geçmişi hakkında soracaktır, ve fizik muayene. Anket kalbin işleyişini kapsamlı bir muayene içerecektir.

Diğer testler içerebilir:

 • Tayin vücut sıvıları ve doku analizi için:
  • Kan testleri;
  • Bir boğaz bakteriyel kültür çalışması;
 • Belki, Sen kalbin fotoğrafını çekmek gerekir, Neden uygulamak:
  • Ekokardiyogram;
  • Akciğer grafisi;
 • Kalp aktivitesini incelemek için EKG atanan.

Akut romatizmal ateş – tedavi

aşağıdaki gibi tedavi hedefleri:

 • Bakteri streptokoklar imha;
 • Çıkarma inflamasyon, romatizmal ateş nedeniyle;
 • Kalp hastalığının tedavisi;
 • Gelecekte romatizma Önlenmesi.

Akut romatizmal ateş tedavisi için yöntemleri içerebilir:

Ilaç

Atanan streptokok enfeksiyonlarının tedavisi için:

 • Penisilin ya da diğer antibiyotikler, eritromisin ve azitromisin gibi;
  • Bunlar oral yoldan ya da enjeksiyon yoluyla tatbik edilebilecektir.

Ağrı gidermek için ve eklemlerde şişlik kullanılır:

 • Aspirin ya da diğer nonsteroid anti-inflamatuar ilaçlar (NSAID) – Sadece doktor tavsiyesi üzerine;
 • Kortikosteroidler – Bunlar atanabilir, NSAID istenilen etkiyi getirdi almadıysanız, veya kalp iltihabı olup olmadığını.

Akut romatizmal ateş Kurtarma

Bazı durumlarda iltihap çok ciddi olabilir, ve tedavi sonrasında size zaman belirli bir süre dinlenmek zorunda.

Akut romatizmal ateş Önlenmesi

Derhal akut farenjit tedaviye başlanması önemlidir. Bu romatizmal ateş önlemeye yardımcı olacaktır. Sizin veya çocuğunuzun bir boğaz ağrısı ve ateş varsa, Bundan daha sürer 24 saat, bir doktora danışın.

ÇOCUKLARDA ROMATİZMAL ATEŞ (AKUT EKLEM ROMATİZMASI) Bu hastalık okul çağındaki çocuklarda özellikle de 6-8 yaş grubunda görülür. Genellikle bazı eklemlerin ağrısı ile başlar. Bu hastalığa bademcik iltihabı yapan B-hemolitik streptokokları sebep olur. Vücut bakterilere karşı antikorlar oluşturur. Ama bunlar bazı çocuklarda eklemlere hücum eder. Seyrek olarak da kalp zarına yerleşir. Eklemlere yerleşen uzun sürmez ama kalbe yerleşeni kalp kapakçıklarını tahrip eder. Beyinde yerleşen şekline ise korea minör ya da sydenham koresi denir. Romatizmal ateş boğaz ağrısını takiben 1-4 hafta arasında ortaya çıkar. Eklemlerin bir ya da ikisinde ağrılı hareket, şişme, kızarma olur. Bu durum eklemlerin birinde biterken ötekinde başlar. Çocuk iştahsızdır, ateşi yüksektir. Genel olarak kendini iyi hissetmez. Solgundur. Eklemlerdeki şişlik 24 saat sonra geçer. Eğer bu dönemde tedavi edilmezse diğer eklemlere atlar. En çok el, ayak bileklerinde, dirsekte ve dizde görülür. Eğer kalp etkilenmişse hemen hemen hiçbir semptom görülmez. Sadece yorgunluk duygusu ve solgunluk vardır. Tedavi edilmezse kalp romatizması ortaya çıkar. Kalbin ciddi hastalıklarında çocuk yatarken zorluk çeker. Hareketle zorlanması ile belirginleşir. Deri altında, bacaklarda ve sırtta ödem olur. Genellikle göğüste, sırtta ve karında kenarı kırmızı ortası soluk döküntüler görülür. Bazen de nodüllere rastlanır. Çocuklarda romatizmal ateşin tedavisi: Hastaya doktor kontrolü altında yatak istirahati verilir. Kalp komplikasyonlarından korunmak için 20 yaşına kadar aylık uzun süreli antibiyotik tedavisi yapılır. Eğer kalp komplikasyonu çıkmışsa bu tedavi ömür boyu sürer. Aramalar: romatizmal ateşin tedavisi, romatizmal ateş hastalığı, akut eklem romatizması için ne yapılabilir. Sponsorlu Bağlantılar:

Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации